Home

Ochrana státní hranice v padesátých letech 20 století

 1. Publikace si klade za cíl připomenout, že padesátá léta by nám neměla splývat jen s tzv. zakladatelským obdobím komunistického režimu, na něž se soustřeďuje velká část publikací k soudobým dějinám. Tiráž + obsah (PDF
 2. Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století / Další autoři: Vaněk, Pavel, 1967-(Editor) Kovařík, David, 1972-(Přispěvatel) Typ dokumentu: Kniha: Jazyk: Čeština Němčina Slovenština: Ochrana státní hranice v 50. letech 20. století / Vydáno:.
 3. Vyšla publikace Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století Technické muzeum v Brně vydalo v listopadu 2017 publikaci Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století.Autorský kolektiv z řad historiků, archivářů, archeologů a dalších badatelů podává téma ochrany státních hranic v 50. letech pod úhlem různých pramenů a vědních oborů
 4. Texty v monografii jsou ale věnovány i příkladům aktivit Státní bezpečnosti na hranici, popřípadě způsobům, jakými byly získávány informace o osobách uprchlých do zahraničí. Jedna z kapitol se věnuje přípravám na vojenské hájení československé západní a jižní hranice za pomocí zesíleného polního opevnění
 5. Podobné jednotky. Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století / Vydáno: (2015) Železná opona : česko-bavorská hranice 1948-1989 / Hlavní autor: Jílek, Tomáš, 1934- Vydáno: (2002) Železná opona v Československu : usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948-1989 / Hlavní autor: Mašková, Tereza, 1985- Vydáno: (2015
 6. Technické muzeum v Brně za přispění Archivu bezpečnostních složek vydalo publikaci Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století. Odborná kolektivní monografie s tematikou ochrany hranice vznikla z části na základě příspěvků z konference Ochrana státní hranice v 70
 7. Podobné jednotky. Ochrana státní hranice v 50. letech 20. století / Vydáno: (2017) Na hranici dvou světů / Hlavní autor: Baar, Jan, 1923-2010 Vydáno: (2007) Železná opona v Československu : usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948-1989 / Hlavní autor: Mašková, Tereza, 1985- Vydáno: (2015

Vaněk a spol: Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století. Místo vydání: Rok vydání: Vydavatel: Stav knihy: P Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > O > Ochrana státní hranice

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > O > Ochrana státní hranice > Československo Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století. Kdo napsal knihu Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století? Autorem je Pavel Vaněk. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu 573 032 400, emailem na: info@kfbz.cz, případně v chatu na našem webu. Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století Pavel Vaněk (ed. Ochrana státní hranice a rok 1968 Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let Tiráž + obsah (PDF) Abstrakty/Abstracts (PDF

Mezinárodní politika ve 20. letech 20. století dělnická - NSDAP, brzy po propuštění zakládá jednotky Schutzstaffel - SS - jednotky sloužící jako ochrana schůzí NSDAP, Hitlerova osobní ochranka, nacisté zatím nebyli v Německu významnou silou 1926 - státní převrat v Polsku, Polsko je ohrožováno komunisty. Technické muzeum v Brně vydalo v listopadu 2017 publikaci Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století. Autorský kolektiv z řad historiků, archivářů, archeologů a dalších badatelů podává téma ochrany státních hranic v 50. letech pod úhlem různých pramenů a vědních oborů Kapitola týkající se Pohraniční stráže jako celku, tedy o přípravě organizačních změn v letech 1972 a 1973, dále pak zaměření na služební kynologii u Pohraničn

Vyšla publikace „Ochrana státní hranice v padesátých

V padesátých letech 20. století byl úmyslně podpálen a následně demolován i kostel. Osud obce negativně poznamenalo rovněž vyhlášení hraničního pásma v roce 1951. V dubnu 1951 byla u státní hranice vytyčena dvě pásma Nepřítel naslouchá - a my taky! Už v padesátých letech se začalo socialistickému státu ukazovat, že hlídat hranici jen jako klikatou zadrátovanou čáru na zemi, nestačí. Nové vojenské technologie si z takové hranice nic nedělaly, a proto bylo nutné, aby o ni vedle pohraniční stráže pečovala i armáda Hraniční pásmo v okolí česko-rakouské hranice v letech 1950-1964. In: Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století. (ed. Vaněk, P.), Brno 2017, s. 109-116. Obce Jevišovka, Nový Přerov a Dobré Pole v hraničním pásmu. In: Barvy chorvatské Moravy (eds. Kopřivová, L.; Leisserová, E.), Jevišovka 2017, s. 105-111.

8) OCHRANA STÁTNÍ HRANICE V SEDMDESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ, termín konání 7. listopadu 2013. Pořadatel: Moravské zemské muzeum a Archiv bezpečnostních složek Brno - Kanice; P. Karlíček: Každodennost na česko-saské hranici v sedmdesátých letech 20. století Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století / Pavel Vaněk (ed.) -- OLA001 1-309.39 Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století / Vydáno: (2017) Třetí odboj : kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století / Autor: Veber, Václav, 1931-2016 Vydáno: (2010

Kniha Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století v seznamu Chci si přečíst Knihu Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století má v seznamu Chci si přečíst 0 uživatelů Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech v 1. polovině 20. století. více info / e-shop Průmysl a technika na Moravě v 19. a 20. století. více info / e-shop: Ochrana státní hranice a rok 1968 Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let. více info / e-sho Příběhy 20. století. O seriálu. Lidé, které Státní bezpečnost registrovala jako své spolupracovníky různých kategorií, se rekrutovali ze všech společenských vrstev. Zdaleka ne všichni se ke spolupráci zavázali dobrovolně, ne všichni někoho udali. Otevřely se hranice, bez omezení se rozvíjel kulturní a. V současné době se dochované hraniční kameny vyskytují téměř výhradně v lesích. Drtivá většina kamenů v polích byla zničena při scelování pozemků v padesátých letech 20. století. Území Chřibů je výjimečné tím, že zde hranice mezi mnoha různými panstvími procházely zalesněným územím

Ochrana státní hranice v 50

Jestliže v 16. a 17. století došlo k novému etablování rozvíjejících se věd, pak období osvícenství je již přímo ve znamení vědecké revoluce. Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století Ochrana osobních údajů. Jméno Milady Horákové dnes známe především v souvislosti s monstrprocesy a justičními vraždami v padesátých letech 20. století. Milada Horáková ale nebyla jen oběť. Bratr prezidenta, Vojta Beneš, o ní říkával, že byla nejchytřejší ženská v Československu.. A co říkají ostatní pamětníci To v padesátých letech tvořily ostnaté dráty napětím 70 voltů, které reagovalo na zkrat. který svěřil ochranu státní hranice do působnosti Pohraniční stráže a vybavil ji pravomocemi vojska i bezpečnostních orgánů. V osmdesátých letech 20. století, kdy z hranic byla odstraněna minová pole, byli psi cvičeni k.

Vojensko.cz - Objekty PS - PS různé - Ochrana státní ..

prùmìrnì roènì v osmdesátých letech o 1,3 %, tj. podstatnì pomaleji ne v letech sedmdesátých (4,3 %). 45 Alexej Bálek Èeskoslovenská ekonomika v osmdesátých letech 20. století * Ing. Alexej Bálek, CSc. - externí spolupracovník; Katedra hospodáøských dìjin, Národohospodáøská fakulta VŠE v Praze (alexej.balek@telecom. Ptáci Krkonoš po 20 letech v 70. a 80. letech minulého století. čerchovaná čára: státní hranice; kvadráty o velikosti 3 × 3 km). (Obr. 7A-C) 3 aTři příklady druhů s rozdílnými početními trendy v Krkonoších v letech 1984-2011. (Obr. 9A-C

Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20

Od vydání zákona č.229/1991 Sb. o půdě, který zahájil obnovu vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské a lesní půdě, uplynulo více než 20 let. Člověk by myslel, že po takové době již budou jasné a vyřešené majetkové hranice, zejména v případě velkých vlastníků. Donedávna jsme o tom byli přesvědčeni i na Lesní správě Černá Hora Češi a Slováci v Austrálii v 1. polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách Bezčasí - Československo v letech 1972 - 1977 Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století.

Castro byl v padesátých létech čerstvým absolventem práv a rozhodně nebyl komunista. Vedl Hnutí mládeže století, které vystupovalo proti Batistovu režimu. 26. července 1953 se neúspěšně pokusil o státní převrat. Castro a jeho kumpáni byli zatčeni a vyhnáni. Castro odešel do USA, kde pobýval asi dva roky TOMEK, Prokop. Ochrana státní hranice a Pohraniční stráž. Historie a vojenství, 2011, roč. 60, s. 26-39. VANĚK, Pavel (2008): Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951-1955. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století. (Schutz der Staatsgrenze in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts). Edition acta technici brunensis, 2017, S. 172-183. Liberale Gehversuche - Prag im Aufbruch 1989. Gerhard Hess Verlag, Bad Schussenried 2019, ISBN 978-3-87336-639-8 Komunistická politika v zemědělství na Břeclavsku v 50. letech 20. století Text dotazu. Dobrý den, píšu maturitní práci na téma Komunistická politika v zemědělství na Břeclavsku v 50. letech 20. století

Ochrana státní hranice Knihy

Michala, obnovená roku 1992, a signální stěna, která byla postavena roku 2008 jako připomínka železné opony vybudované v padesátých letech 20. století podél státní hranice. Trasa vede nejprve po červené značce a poté po modré mezi Černou horou a Holým vrchem po Vltavské cestě, která se vine údolím s prameny naší. Muzeum je zaměřeno na historii pohraničí související s obranou státní hranice. Sbírky dokumentují jak výstavbu bunkrů ve 30. letech 20. století, tak období do roku 1989. Kromě vojenské výzbroje, výstroje a dokumentů jsou zde vystaveny i předměty z vybavení běžné domácnosti V šedesátých letech 20. století začala další vlna masivní industrializace a s ní přišla další vlna nových obyvatel. Nejvíce vesnic bylo zničeno v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, Srbové z rozsáhlých oblastí byli vysídleni na německá sídliště Zprvu státní Komerční banka se proměnila na začátku období privatizačních projektů v 90. letech 20. století v akciovou společnost, jejíž akcie byly zařazeny do kuponové privatizace. Od druhé poloviny 90. let se začal připravovat prodej státních akcií Komerční banky strategickému investorovi

Ochrana státní hranice - Československo Knihy

Větší stavební aktivity proto nastávají až v 60. a zejména 70. letech 20. století. Oblast Kokořínska je objevována lidmi z měst, kteří výhodně skupují vyvlastněná stavení. Trend je usměrňován státem kategorizací sídel na spádové, střediskové a ostatní obce Kniha byla po staletí uchovávána v Jeně, v padesátých letech 20. století ji Wilhelm Pieck jako státní dar předal Československu. Je uchovávána ve sbírce rukopisů Knihovny Národního muzea, výjimečně byla vystavena na Pražském hradě v březnu 2010. V roce 2009 vyšla faksimile kodexu. (oficiální text distributora stráží a ostrahou hranice, emigračními vlnami a v neposlední řadě vyšet ‑ řováním hraničních incidentů v devadesátých letech 20. století. Druhá, analytická část (kapitola Usmrcení — analýza) představuje sadu dat včetně metody jejího zpracování a přináší analýzu výsledků. Z

Ochrana státní hranice a rok 1968 - Technické muzeum v Brn

Falešná státní hranice a výslechy ve fiktivní úřadovně americké zpravodajské služby - před sedmdesáti lety zahájila Státní bezpečnost akci Kámen. Na provokaci komunistického režimu tehdy doplatily desítky lidí, kteří se snažili dostat na západ. Operace byla natolik utajená, že se nové případy objevují i dnes Libor lan: Utváření hranice na jihovýchodní Moravě ve středověku / 95 Die Ausbildung der Grenze in Südostmähren im Mittelalter Miroslav Plaček: Proměny přemyslovské pevnostní linie v Podyjí a jejího 105 rakouského pendantu / Veränderungen der přemyslidischcn Befestigungslinie im Thaya-Gebiet und ihr österreichisches Pendant. územní rozsah, jako eský stá t v první polovině 11. století. Vedle politických změn se tedy v průběhu 20. století několikrát změnil i teritoriální rozsah státního celku, jehož byly þeské země souástí. Velice úzce je těmito procesy spojena problematika organizace státu a zejména jeho územněsprávní þlenění Celkový počet osob, které zemřely při pokusu překročit v letech 1948 až 1989 československé západní hranice, se pohybuje kolem tří set, píší Tereza Mašková a Ľubomír Morbacher ve studii Železná opona v Československu. V tomto čísle nejsou zahrnuti pohraničníci, kteří buď zemřeli při přestřelkách, či. Památník Ernsta Thälmanna v Ziegenhals byl předán veřejnosti v padesátých letech min. stol. Kruh přátel Památníku Ernsta Thälmanna byl založen 7. února 1953 u příležitosti dvacátého výročí ilegálního zasedání ÚV KSN

Mezinárodní politika ve 20

Panely ukazují typy bunkrů, výcvik armády, manévry, mobilizaci, reaktivaci v poválečných letech, plány, fotografie, nákresy. V padesátých letech se bunkry reaktivovaly, výzbroj uložená po Mnichovu na Slovensku byla převezena do zprovozněných pevnůstek. Standardem byl kulomet vz. 26, vz. 37, puška vz. 98 a samopal vz. 26 V souvislosti s nezdařeným útěkem dvou mladíků přes hranice, kterým skupina pomáhala, byla však většina členů již v létě 1949 pozatýkána. z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Plzeň 2010. - KARBAŠ, Adam: Činnost a osud skupiny Hory Hostýnské ve třetím odboji. Beton a ostnatý drát lemovaly státní hranice údajně proto, aby bránily ve vstupu migrantům. Většinou to ale bylo politické divadlo pro nativisty. V průběhu roku 2020 celá řada komentátorů přehlédla, že se jednalo také o období masových protestů proti neoliberalismu a bílé nadvládě Společnost vznikala buď v padesátých letech minulého století (při rušení robotních povinností), nebo si společně zakoupila les (například při pozemkové reformě roku 1926). Singularisté byli v podstatě majitelé společného zaknihovaného práva na pozemky (lesy), které vrchnost po zrušení roboty r.1850 připsala. Box je jedním z nejstarších sportů, jeho kořeny sahají až do doby více jak 2000 let před naším letopočtem.. Moderní historie se pak datuje do poloviny osmnáctého století do Velké Británie. Největší boom zaznamenal na přelomu 19. a 20. století a poté po padesátých letech minulého století

Aktuality - 4. stránka - Archiv bezpečnostních slože

Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Plzeň 2010. - HOMOLA, Zdeněk - KOKEŠ, Luboš - MOURALOVÁ, Blanka - PINKAS, Jaroslav - SVOBODA, Libor - TICHÝ, Martin: Případ Světlana

 • První očkovaný proti neštovicím byl.
 • Philadelphus 'starbright'®.
 • Ruční šneková převodovka.
 • Tang napoj.
 • Tadalafil accord cena.
 • Sraz amerických aut 2019 ostrava.
 • Outdoorový fotobatoh.
 • Hydroizolační asfaltový pás glastek 40 special mineral.
 • Montessori hracky 10 mesicu.
 • Vzdálený přístup k pc z mobilu.
 • Americký táta dabing.
 • Komplikace po biopsii prostaty.
 • Kapla barevná.
 • Stejnosměrný proud příklady.
 • Banánovník přesazování.
 • Egyptské sošky.
 • Jak se zbavit celulitidy csfd.
 • The meme.
 • Autorský práva.
 • Kvalita minerálních vod.
 • Nasi goreng praha.
 • Rybářské krmítko.
 • Šachy biz.
 • Jak se ma chovat otec.
 • The seven sisters cliffs.
 • Vnitřní bělení zubů cena.
 • Výměna blatníku cena.
 • Plazove tasky eshop.
 • Warcraft 2 film online.
 • Tortilla plněná mletým masem.
 • Pánský kabát jarní.
 • Počasí betlém.
 • Piratska strana logo.
 • Ať se ti daří anglicky.
 • Boty proti vbocenemu palci.
 • Coca cola trvanlivost.
 • Prezidentský az kvíz.
 • Lexaurin droga.
 • Program na přiblížení fotek.
 • Umělá tráva pokládka.
 • Diagnostika objektivu.