Home

Výpočet rezistoru

Mají co do toho kecat pánové Ohm a Kirchhoff. Označ si jednotlivé rezistory jako R1 až R8. Označ si jednotlivá místa, kde jsou uzly. Např. uzel, kde se potkávají rezistory 200 ohmů (R1)a trojice pod ním (R2,R3,R4) jako A, uzel dvojice 2k2 a 1k a dvojice pod tím jak B. Nahraď paralelní trojici rezistorů mezi A a zemí jediným RA. 1/RA=1/R2+1/R3+1/R4 Celkový odpor R je. kle.cz » Výpočty » Elektronika » Sériové a paralelní zapojení rezistorů. Obrázek. Vzorce. Zadání. Odpor R 1 Ω. Odpor R 2 Zapojování rezistorů, výpočet výsledného el. odporu ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL. Zapojení rezistorů v obvodu •Rezistory se do obvodu zapojují: Naměřené hodnoty zapisujte do sešitu tak, abyste věděli, k jakému rezistoru daná hodnota patří Online kalkulačka pro výpočet paralelního zapojení reistorů. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním cookies pro reklamní účely a některé funkce webu. O 3. krok - postupný výpočet zbývajících obvodových veličin v zadaném obvodu. Vrátíme se k původně zadanému obvodu a postupně řešíme zbývající hodnoty napětí a proudů s využitím Ohmova a Kirchhoffových zákonů. Napětí U1 spočítáme z Ohmova zákona jako úbytek napětí na rezistoru R1 vytvořený proudem I

Elektrotechnka-výpočet rezistorů - poradna Živě

 1. Odpor každého rezistoru je 3 Ω a elektromotorické napětí zdroje je 7 V. Vnitřní odpor zdroje neuvažujte. Nápověda. Uvědomte si, co platí pro celkové napětí, proud a odpor při sériovém a při paralelním zapojení. vyjádření a výpočet úbytků napětí.
 2. Odpor rezistoru je 150 Ω. Největší proud, který jím může procházet, je 0,5 A. Na jaké největší napětí může být rezistor připojen? [75 V] 7. Jaký odpor má spotřebič, kterým při napětí 6 V na jeho svorkách prochází proud 0,3 A? [20 Ω] 8. Na žárovce je údaj 4 V/ 0,05 A. Určete, jaký proud prochází žárovkou.
 3. Kategorie: Elektrotechnika Téma: Zapojení rezistorů (sériově, paralelně) - příklady Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Rezisto..
Prozváněčka el

Sériové a paralelní zapojení rezistorů

 1. 26. Výpočet SS elektromagnetu Výpočet cívky stejnosměrného elektromagnetu. Zjistí vhodný průměr drátu a počet závitů pro elektromagnet napájený napětím U s vinutím na kostřičce známých rozměrů a zvolenou proudovou hustotou ve vodiči. Určí i potřebnou délku drátu, SS odpor vinutí a odebíraný proud
 2. Rezistor je pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu v ideálním případě jedinou vlastností - elektrickým odporem (jednotka Ohm, značka Ω).Důvodem pro zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí.Rezistory se také mohou používat jako topné články, testovací.
 3. Monostabilní klopný obvod s NE555 - výpočet rezistoru R1; Délka impulsu z obvodu NE555 při monostabilním zapojení. Zadejte kapacitu kondenzátoru C1 a požadovanou délku impulsu. Vypočítána bude hodnota rezistoru R1. Schéma a princip ZDE: Délka imulsu t [s]: Kapacita kondenzátoru C1 [F]
 4. Výpočet hodnoty rezistoru k diodě LED : Stenosměrný proud : Střídavý proud : U LED - úbytek napětí na diodě LED: I LED - proud procházející diodou LED (typicky 20mA) Samozrejmě hodnotu rezistoru vybereme nejblíže vyráběné hodnotě. viz. odporové řady
 5. Vztah pro výpočet nové hodnoty odporu vodiče R 2 při nárůstu teploty o Δϑ z původní hodnoty R 1: Δϑ je rozdíl teplot počítaný buď ve °C nebo v K. Pokud bychom potřebovali spočítat původní hodnotu odporu vodiče R 1 při jeho ochlazení , upravíme vztah následovně:
 6. Vypočítá hodnotu rezistoru ze zadaného barevného kódu.Stačí jen kliknutím na proužky nastavit barevný kód a program vše spočítá. Dole v levém rohu je zobrazen výpočet hodnoty odporu. Program lze použít pouze pro čtyřproužkové rezistory. Pokud budete chtít zadat jinou hodnotu poslouží vám tlačítko reset

Zapojování rezistorů, výpočet výsledného el

Kategorie: Elektrotechnika Téma: Výpočet předřadného odporu Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Některé součástky jako třeba LE.. Hodnota rezistoru, pro jaký ztrátový výkon je určena použitá zenerova dioda, jaký tranzistor použijeme, jaké je napětí Vin, to všechno závisí na konkrétní aplikaci. Samozřejmě je snahou konstruktérů, aby se tranzistor ve většině aplikací zahříval co nejméně. Proto se například v audiozesilovačích často setkáte. Vzorce pro výpočty. Vztah definující kapacitu kondenzátoru. C je kapacita, Q je náboj kondenzátoru a U je napětí na kondenzátrou.. Kapacita rovinného deskového kondenzátrou závisí na ploše elektrod S, na vzálenosti l, a na druhu dialektrika.. Kapacita kondenzátoru, jehož elektrody jsou složeny z n desek, se vypočítá podle vztahu.. Při paralelím spojení je na všch. Výpočet vnitřního odporu zdroje: Ze zadání úlohy víme, že výkony elektrického proudu na rezistorech jsou pro oba obvody stejné. Pokud rezistory spojíme paralelně, pak je celkový odpor roven jedné polovině odporu jednoho rezistoru. Odpor sériového zapojení je tedy čtyřikrát větší než paralelního Elektrická impedance je rozšířením pojmu elektrický odpor na situace, kdy prostředím prochází střídavý elektrický proud.Nejjednodušším pohledem na impedanci je ten, že se jedná o odpor kladený střídavému proudu. Jednotkou impedance je ohm Ω, obvykle se značí písmenem Z.Je-li impedance připojena k napětí U a protéká-li jí proud I, je její hodnota dána Ohmovým.

Výpočet trval 0.159 sekund. Začněte výběrem schématu ze seznamu o něco výše. Vyplňte libovolná světle šedá políčka a stiskněte tlačítko spočítat (nebo enter). Výsledný odpor R musí být vždy menší než hodnota odporu jakéhokoli rezistoru paralelní kombinace Výpočet předřadného odporu pro LED diodu Zadávejte vše v základních jednotkách! (tj Volty a Ampéry.) Napájecí napětí: Napětí LED diody: Proud tekoucí LED diodou: Pro přehled uvádím typické napětí na LED diodách..

Výpočet je stejný. Kdybych měl sbírat, co vše v knížce podle různých lidí chybí, tak už je to na novou knížku :) Máte ale pravdu, že tento problém rezistoru u LED a u tlačítka je důležité pochopit. Proto jsem napsal tento článek. Tlačítko bude další v řadě. Pro vložení odpovědi na komentář se musíte přihlási

Paralelní zapojení rezistorů kalkulačka online Jan Lošťák

Video: Elektrotechnická online kalkulačk

PPT - ELEKTROTECHNIKA PowerPoint Presentation - ID:4511003PPT - Elektrotechnická měření Základní měření a analogovéPPT - Paralelní a sériový obvod PowerPoint PresentationElektrokniha
 • Oc chodov mapa.
 • Klíč k určování dřeva.
 • Seznam největších měst světa.
 • Abdominoplastika po porodu.
 • Jak znehybnit ruku.
 • B 25 1/48.
 • Pisa mapa.
 • Autosalon tv program.
 • Albi v kostce abeceda.
 • Katalog podpůrných opatření poruchy učení.
 • Tukové onemocnění jater.
 • Spongebob houba na suchu.
 • Youtube honorare.
 • Normy sedací nábytek.
 • Vitiligo maskovani.
 • Velikost ústřic.
 • Marfanův syndrom smrt.
 • Mazda tribute 3.0 v6 forum.
 • Bakaláři https.
 • Koncepce práce s bezdomovci v čr na období do roku 2020.
 • Uzka mocova trubice priznaky.
 • Osteomyelitida u psa.
 • Moje nejkrásnější zahrada.
 • Holandský řízek vodochodský.
 • Jak se starat o ananas.
 • Poutě do medžugorje 2018.
 • 5 letá voda.
 • Jak udělat pozvánku ve photoshopu.
 • Moet cena.
 • Počasí evropa satelit.
 • Provedu přijímač csfd.
 • 24 mesicni dite.
 • Jak pridelat obraz na zed bez vrtani.
 • Jelen evropský délka života.
 • Thajský bangkaew prodej.
 • Tramontana wind.
 • Mamutí jeskyně rakousko.
 • Reklamace stavebních prací vzor.
 • Vytýkací dopis alkohol.
 • Indie starověk.
 • Only god forgives.