Home

Excel rodné číslo muž žena

EXCEL-jak podle českého příjmení rozpoznat MUŽ/ŽENA

Umíme to s Excelem: rodná čísla a vlastní funkce - Živě

 1. Je rodné číslo správné? Je datum obsažený v rodném čísle reálný? Je rodné číslo pravé? Patří rodné číslo konkrétnímu člověku? Na některé z těchto otázek si dokážeme odpovědět. Využijeme k tomu Excel, který si s těmito otázkami snadno poradí. Kontrola rodného čísla je ale samozřejmě pouze formální
 2. Rodné číslo : Rok narození : Měsíc narození : Den narození : Pohlaví : 870412/xxxx : 1987: 4: 12: muž 035708/xxxx : 2003: 7: 8: žena 096224/xxxx : 2009: 12.
 3. Žena narozená 26. prosince 1958 bude mít začátek RČ 586226. Další čtyři čísla za lomítkem jsou doplňková. Stejně, jako si vymyslíme datum narození, tak si vymyslíme i tato čtyři čísla. Dbejte prosím na to, aby celé číslo nebylo dělitelné 11 (pravé RČ je násobkem 11 - schválně si to vyzkoušejte)
 4. Rodné číslo je jednoznačný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům Česka.Rodné číslo je upraveno v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Z rodného čísla lze odvodit datum narození a pohlaví příslušné osoby. V Česku patří rodné číslo mezi osobní údaje.V mnoha dalších státech se používají obdobné číselné identifikátory, shodný formát.
 5. Videokurzy Excel . Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:. Jak na Excel - naučte se efektivně využívat Excel - nejoblíbenější (Hodnocení 97%, přes 13.000 studentů, + 750 pozitivních zpětných vazeb) - Získat kurz; MaxiKurz Excel - získejte lepší práci, více peněz, staňte se nepostradatelní (přes 6 hodin videí, 160 lekcí) - Získat kur
 6. Rodné číslo je delší, než 10 znaků. RČ je rozloženo na ROK, MĚSÍC, DEN a KONCOVKU dle masky RRMMDDKKK(K).-4. Nulová koncovka u devítimístných RČ. délka RČ = 9 znaků. a zároveň. kocovka je 000 Koncovka rodného čísla 000 je nepřípustná. Pokud MESIC > 50, pak . pohlaví je žena. MESIC = MESIC - 50. jinak. pohlaví.
 7. Pak přijde přidělené číslo a s tím číslem pak dělám ELDP, případně odhlášku. Na ZP ho přihlašuji M (jako muž) nebo Z(jako žena) a datum narození. Pak přijde do firmy kartička s přiděleným číslem (jiným, než má u sociálky). A pod tímto číslem ho musím odhlásit, když končí

Dobrý deň mám niekolko otázok ohladom funkcii. Skúšal som hladať aj na internete a dopadlo to neúspechom. 1.Akú funkciu použit, ked v jednom stlpci sú rodne čísla s / a do druheho stlpca mam dat rodne čísla bez / ? 2.Aký je vzorec pre funkciu if ked chcem zistiť či sa dana osoba narodila pred rokom 1960 alebo po roku 1960

List o prohlídce zemřelého Část A, list 1 - prohlídka: ÚZIS ČR, kopie do dokumentace PZS Oprava: 1. ano 2. ne Zdravotní pojišťovna (kód).. Č. pojištěnce (jiné než r.č.) I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Mrtvě narozené dítěx) 1. ano 2. ne Osoba neznámé totožnosti 1. ano 2. n Datum narození: Pohlaví1/: muž žena Rodné číslo2/: Místo narození: Adresa v zemi trvalého pobytu: Číslo cestovního dokladu: Adresa pro doručování zásilek: Název orgánu, který cestovní doklad vydal: Nejvyšší dosažené vzdělání (dle KKOV)3/ Vo firemných databázach sa často nachádza rodné číslo, z ktorého potrebujeme zistiť, či je to muž alebo žena. Ako filtrovať na iný hárok 31. marca 2017 - od Miroslav Ducha Číslo poistenca/ Telefón rodné číslo Poisťovňa Pohlavie Muž Žena Diagnóza Zamestnanec AGEL SK a.s. Áno Telefónne číslo MATERIÁL Materiál Dátum odberu Poznámka Výter I Výter II Aspirát/BAL Sputum ANAMNÉZA Príznaky Áno Dní Iné príznaky/poznámka teplota/ °

RODNÉ ČÍSLO MÍSTO, STÁT NAROZENÍ POHLAVÍ žena muž STÁTNÍ OBČANSTVÍ E-MAIL TELEFON KONTAKTNÍ ADRESA ULICE Č. P. OBECPSČ Jste politicky exponovaná osoba (PEP)? ANO NE JAKÝM ZPŮSOBEM CHCETE VYPLATIT POJISTNÉ PLNĚNÍ (vyberte jednu z variant)? kód banky Na účet vedený v ČR * dle cenového předpisu MZČR 8/2020/CAU:82 Kč - Odběr biologického materiál

Zistenie pohlavia podľa rodného čísla EXCEL školeni

 1. Rodné číslo Pohlaví žena muž žena muž Místo narození Země narození Adresa trvalého pobytu Datum narození Následující údaje vyplňte POUZE v případě, kdy NEMÁTE příjem potvrzen od zaměstnavatele v Potvrzení o výši příjmu ŽADATEL SPOLUŽADATEL Pracovní poměr na dobu neurčitou dohoda o pracovní činnosti (DPČ
 2. 2) Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru: M nebo Ž (muž nebo žena). 3) Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení
 3. žena / muž 1) *) h) rodinný stav i) místo narození j) okres k) stát l) státní občanství m) datum narození n) rodné číslo o) identifikační číslo osoby p) obchodní firma (jen u osob zapsaných do obchodního rejstříku) 07 Odpov dný zástupc
 4. Rodné číslo Typ průkazu: Platný do: Místo narození Stát místa narození Státní občanství číslo vydal (orgán/stát): Příjmení Jméno (a) Titul Pohlaví Telefon muž žena Adresa bydliště: Ulice a číslo popisné PSČ Obec Stá

Neměl rodné číslo, nedostával důchod - úřady ho totiž už šest let vedly jako nezvěstného a před dvěma lety ho soud v Uherském Hradišti prohlásil za mrtvého. Čtyřiadevadesátiletý důchodce ale mezitím žil ve Smržicích na Prostějovsku. Na případ se přišlo až ve chvíli, kdy muž potřeboval lékaře Ani muž, ani žena: se žádostí o neutrální rodné číslo neuspěl. 08.12.2016 12:04 . Mužské pohlaví v osobních dokladech a rodné číslo v mužském tvaru je podle odborného posudku pro pisatele stížnosti frustrující. Podle ministerstva vnitra ale nelze rodné číslo upravit, aniž žadatel předloží lékařskou zprávu. HODNOTA.NA.TEXT převádí číslo na text. Když si dáš do buňky NYNÍ(), vidíš sice 21.2.2008 14:30, ale ve skutečnosti je v ní číslo 39499,59... 1 - Pro určení roku narození potřebujeme zjistit, jestli je rodné číslo devítimístné (do roku 1954) nebo desetimístné (od roku 1954). 2 - Zjistíme zda je první dvojčíslí menší než 54. 3 - Pomocí funkce A tyto dvě podmínky spojíme. 4 - Funkce KDYŽ bere v potaz výsledek 3 a vrátí 5 resp. 6. Tím dostaneme rok narození

Rodné číslo 5304039272 - muž rok narození měsíc den rozlišující znak obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu datum narození 3. 4. 1953 53 04 03 9272 Rodné číslo 5354039272 - žena rok narození měsíc den rozlišující znak obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu datum narození 3 Jak už bylo řečeno, rodné číslo není náhodně složené číslo. Skládá se devíti (pro osoby narozené před rokem 1953) nebo z desíti čísel. Prvních šest čísel je odvozeno z data narození a pohlaví, a za lomítkem je čtyřčíslí, které už se nedá odvodit, slouží k rozlišení osob narozených ve stejný den

Excel 28 - POHLAVÍ Z RODNÉHO ČÍSLA :: Mgr

Rodné číslo muž Pohlaví žena Odebral / datum / čas: Datum narození (není-li RČ): POŽADOVANÁ VYŠETŘENÍ PŘED TX Vyšetření před/po zařazením na WL Odběr Příjem Párové výměny / Tx od živého dárce Odběr Příjem HLA typizace A,B,DR příjemce Z4 HLA typizace ADR příjemc Muž Žena Společnost Titul před jménem Jméno Příjmení (případně pseudonym) / obchodní firma nebo název Titul za jménem Rodné číslo / IČ Datum narození Státní příslušnost Místo narození - stát Místo narození - město Trvalé bydliště - ulice / sídlo Číslo popisné Číslo orientační PSČ Město Stá Rodné číslo. Osobní stav. Doklad, který jsou muž nebo žena jinak povinni předložit, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systém Rodné číslo Číslo občanského průkazu Pohlaví Muž Žena PSČ Obec/Město Ulice Číslo popisné/číslo orientační E-mail zpět Vaše tel. číslo 3/5.

Excel - rozdělení jména a příjmení s datem narození do

 1. Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Věk: Pohlaví: Cestovní anamnéza: Předchozí hospitalizac
 2. autacek. Jak píše Hlada, prakticky více méně nijak a je to jen uměle vyvolaná hysterie, aby se měli lidi čeho bát. Ale pokud přistoupíme na myšlenku, že by Vám třeba bylo nepříjemné, aby o Vás protistrana znala věk, či informaci, zda-li jste muž, nebo žena..., nebo přihlédneme-li k faktu, že rodné číslo bývá někdy identifikátorem třeba pro vstup do.
 3. Stát nemá jasno, jaké rodné číslo mám, tvrdí navíc muž a soudu ukázal dokumenty magistrátu, který mu na staré číslo odmítl vydat pas, ale také dokumenty finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení, které ho naopak vedou stále pod starým rodným číslem
 4. MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit pře
 5. Rodné číslo je číselný identifikátor prideľovaný obyvateľom Slovenska a Česka.Rodné číslo patrí medzi osobné údaje, dá sa z neho určiť dátum a miesto (resp. oblasť) narodenia a pohlavie osoby. V iných štátoch takisto existujú identifikátory osôb, majú však odlišné tvary

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor zdravotnictví. Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1. Žádos Titul, jméno: 1) 1) 1)Příjmení: Rodné příjmení: Pohlaví: 1) muž žena Státní příslušnost 1) telefonní číslo a email jsou dobrovolné, jeho poskytnutí však urychlí vyřízení případných problémů a vyřízení žádosti 5) v případě zaslání žádosti poštou musí být podpis u cizinců úředně ověřen. muž žena příjmení, jméno, titul (název právnické osoby) rodné číslo / IČO obec - část obce PSČ ulice č. popisné/orientační průkaz totožnosti pro identifikaci pojistníka (druh, číslo, vydán kým, kdy a doba platnosti) místo narození pojistníka Adresa trvalého pobytu (je-li odlišná od výše uvedené adresy napište rodné číslo. Pohlaví*) muž / žena Státní občanství ČESKÁ REPUBLIKA č.p.(ev.) PSČ č. or. Totožnost ověřena podle Jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední osoby . Oprávněná osoba, která podává žádost za občana, nebo zákonný zástupce, který dává souhlas.

Excel převod rč na datum narození a na věk a aby to

Kontrola rodného čísla - Manažerská informatik

Muž bez dokladů Tkadlec ve stížnosti uvedl, že téměř 35 let užíval rodné číslo podle rodného listu s koncovkou 229. Česká správa sociálního zabezpečení ho však v roce 2001 v souvislosti s přiznáním částečného invalidního důchodu informovala, že koncovka rodného čísla 229 byla na rodném listu vyznačena. žena / *muž 5)) m) u odpovědného zástupce - datum ustanovení do funkce e) státní občanství4) *) 10 Nově ustanovenýodpovědný zástupce / vedoucí organizaþní složky / þlen statutárního orgánu / pokraþovatel / osoba oprávněná z a st up ovránick b a) název ulice b) č.p. / č.ev. c) číslo orientační d) PSČ e) název. Titul před jménem: Rodné číslo: Příjmení: Datum narození: Rodné příjmení: Státní příslušnost: Křestní jméno: Pohlaví: Muž Žena Titul za jménem: Klient Banky: Ano Ne Vztah k financované nemovité věci: Budoucí vlastník Vlastník Nájemce Žádný VIII. Doplňující údaje Obec narození: Země narození uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození (viz dále odstavec číslo pojištěnce (rodné číslo). Pokud má zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželka, děti), upozorní jej zaměstnavatel, že musí osobně navštívit pracoviště OZP a přihlásit je ke zdravotnímu pojištění Svědkové: 1. jméno(a) a příjmení..... rodné číslo, popř

Zjištění data narození z rodného čísla - Prirucky

*Nehodiace sa prečiarknuť **Číslo pasu uvádza cudzinec Čestné vyhlásenie Dolu podpísaný/á (titul, meno a priezvisko)..... narodený/á dňa.... Identifikace osoby podle zákona číslo. 253/2008 Sb. Razítko smluvního partnera Dne Rodné číslo Pohlaví Muž Žena Příjmení, tituI Jméno Datum narození Mís t o n a r o ze n í Stát narození Trvalý pobyt Průkaz totožnosti - druh Číslo Platnost do Vydal Plnou moc přijímám Místo Datum Podpis zmocněnc

Video: Jak je to s rodným číslem?, Národní ústav odborného vzděláván

Rodné číslo - Wikipedi

Rodné číslo* Pohlaví* Muž Žena : Mám zájem o členství: a) v internetovém odboru. b) v Pražském internetovém odboru. Přejděte prosím na: Pražský internetový odbor KČT: c) nebo v konkrétním odboru (číslo odboru nebo obec) Trvalé bydliště****. Číslo smlouvy: 1 Klient fyzická osoba (vyplnění všech údajů je povinné) Titul, jméno, příjmení Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r.č. přiděleno) Žena Muž Místo narození (město) Trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát) Státní občanství ČR jiné: Telefon E-mail OP pa

RODNÉ ČÍSLO MÍSTO, STÁT NAROZENÍ POHLAVÍ žena muž STÁTNÍ OBČANSTVÍ E-MAIL TELEFON KONTAKTNÍ ADRESA ULICE Č. P. PSČ OBEC STÁT V případě obchodní firmy uveďte sídlo společnosti a její IČ.. REGISTRACE DO PORTÁLU KOLIKMAM.CZ Titul, jméno: 1) 1) 1) Příjmení: Rodné příjmení: Datum narození: 1) Rodné číslo: Místo narození: Země narození f) rodné příjmení i) místo narození j) okres k) stát g) datum narození h) rodné číslo a) titul b) jméno d) titul l) pohlaví žena / muž 5) *) m) datum ustanovení do funkce / vzniku funkce e) státní občanství4) *

Kombinování funkcí - vzorců Školení konzultac

Rodné číslo / ID pacienta Dátum narodenia Pohlavie ☐ muž ☐ žena Priezvisko Meno Titul Email Mobilné číslo Samoplátca Áno ☐ Nie ☐ Trvalé bydlisko v SR alebo v cudzine (ulica a č.) Mesto PSČ Štát (z ktorého žiadateľ prichádza) Miesto pobytu v SR (ulica a č.)/ Názov karanténneho zariadeni Rodné číslo: Pohlaví: muž / žena Pojišťovna: Diagnóza: Lokalizace: Klinická dg.: Trvání nemoci: Předchozí ozařování: Fixace: _____ Podpis a razítko indikujícího lékaře Datum a čas odběru: Datum vyžádání: FNL/0087/04 ŽÁDANKA O BIOPTICKÉ VYŠETŘENÍ. Do číssla pojištěnce se napíše Ž(žena) nebo M(muž)a datum narození (př. M20031986). Do 3 měsíců pošlou průkaz pojištěnce. Přihlášení na SP - nepíšete žádné rodné číslo. K přihlášce přiložíte kopii rodného listu nebo občanského průkazu na jehož základě oni pošlou evidenční číslo

Standardní kontrola Rodného čísla a Evidenčního čísla

příjmení žena jméno muž rodné číslo dat. nar. místo pobytu tel. kontakt na pacienta pojišťovna diagnóza odběr. místo razítko IČZ datum odběru čas odběru Poznámky: příp. pokračování na zadní straně naznačte zde výrazně šipkou Požadavek na vyšetř. Agens SARS-CoV-2 Influenza A Influenza B RSV Adenoviru Beru na vědomí, že osobní údaje uvedené na této přihlášce jako povinné budou zpracovány Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, zobrazit více zobrazit méně IČO: 471 14 321, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7232, (dále jen OZP) za. Číslo konania Adresa žiadateľa: Meno a priezvisko žiadateľa Pečiatka žiadajúceho orgánu Dátum a podpis l. Rodné priezvisko 4. Dátum narodenia 7. Rodné číslo 2. Meno Muž 5. Miesto narodenia 8. Pohlavie* Žena 9. Štátne občianstvo 3. Terajšie priezvisko 6. Okres narodenia v SR alebo štát narodenia 10 Číslo pojištěnce (rodné číslo)* Příjmení* Rodné příjmení* Jméno* Datum narození* Státní příslušnost* Titul Pohlaví Muž Žena E-mail Telefon Číslo bankovního účtu (pro úhrady v rámci v.z.p. a vrácení přeplatků za léky) Kód banky Dosavadní zdravotní pojišťovna* Kód pojišťovny

Příkladem žena, narozena 24.8. 1978, může mít, pro naši ukázku zcela náhodně použité, rodné číslo 785824/2040 (v případě připočtení čísla 70 - 787824/2042). 4 Jaké mají rodné číslo muži Rodné číslo Jiné státní občanství než ČR, jaké1) Občanský průkaz ČR nebo jiný průkaz (druh, číslo, vydávající orgán, stát) Příjmení Ulice (místo), číslo popisné/orientační Jméno Titul PSČ Muž Žena Pohlaví3) Platnost průkazu do Místo narození Jiný stát než ČR, jaký, ZIP kód1

Příloha č. 12 k č.j. 303887/2014-KO Prohlášení manželů, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich (dle § 661 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění v souladu s § 70 odst. (pořadové číslo předmětu podnikání) 1) vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo 01 Odpovědný zástupce a) titul c) příjmení d) titul e) státní občanství f) rodné příjmení g) datum narození h) rodné číslo i) místo narození j) okres k) stát l) pohlaví žena / muž 1) *) b) jmén

Zaměstnanec - Slovák - BusinessCenter

Rodné číslo Občanský průkaz ČR nebo jiný průkaz (druh, číslo, vydávající orgán, stát) Příjmení Ulice (místo), číslo popisné/orientační Jméno Titul PSČ Muž Žena Pohlaví4) Platnost průkazu do Místo narození Obec - dodací pošta Jiný stát než ČR, jaký, ZIP kód1) 1) Není-li vyplněno, platí NE if (validita==0&mesic<13) {//Zjištění muž/žena. System.out.println(Rodné číslo je validní.); System.out.println(Datum narození: +den+.+mesic+ +rok); System.out.println(Pohlaví: muž); } else { } if (validita==0&mesic>12) {//Zjištění muž/žena. mesic=mesic-50; System.out.println(Rodné číslo je validní.)

Datum narození: Pohlaví2/: muž žena Rodné číslo3/: Místo narození: Adresa v zemi trvalého pobytu: Číslo cestovního dokladu: Adresa pro doručování zásilek: Název orgánu, který cestovní doklad vydal: Nejvyšší dosažené vzdělání (dle KKOV)4/: občan EU2/. Rodné číslo Osobní stav Doklad, který jsou muž nebo žena jinak povinni předložit, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidenc Klientské číslo Místo narození Rodné číslo Příjmení Pohlaví Muž Žena Jméno a příjmení klienta (hůlkovým písmem) V Datum Den Měsíc Rok Podpis klienta Váš podpis na tomto formuláři musí být opatřen Úředním ověřením nebo musí být ověřen naším Pracovníkem. Pokud tento Vámi podepsaný formulář na

SUMIF (SUMIF) - součet dle podmínky v Excel Školení

Má tři dcery, každá se potýká s vlastními problémy, navzájem se taky moc nemusí, jenže každý večer a o víkendech i ráno se rodina sejde u jídla. A ty vizuální hody, co zde uvidíte, nemají chybu, už jen začátek filmum přinutil k večeři číslo dva v jednu ráno, takže to nesledujte nalačno číslo pojistné smlouvy/návrhu ulice č. popisné č. orientační rodné číslo / IČ rodné číslo (příp. IČ) Korespondenční adresa / sídlo / místo podnikání u OSVČ (Je-li adresa trvalého pobytu odlišná, uveďte ji v dalších ujednáních.) muž žena Rodné číslo. Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Doklad, který jsou muž nebo žena jinak povinni předložit, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základníh Celé číslo (chcete-li umožnit zadání pouze celého čísla v určitém rozmezí), Desetinné číslo (má-li mít číslo desetinné místo), Délka textu (chcete-li, aby např. uživatel do pole zadal hodnotu s minimálně 5 znaky), Datum (od do), Čas, Seznam (Žena, Muž; Ano, Ne; apod.), Vlastní. Použití Ověření dat. Data. Dne Rodné číslo Pohlaví Muž Žena Příjmení, tituI Jméno Datum narození Mís t o n a r o ze n í Stát narození Trvalý pobyt Průkaz totožnosti - druh Číslo Platnost do Vydal Zmocňuji tímto zmocněnce, aby za mě činil/a právní úkon/y ve vztahu k ČMSS (není-li dále uvedeno jinak) spojený/é se smlouvou

MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Pořadí manželství Nejvyšší dosažené vzdělání Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit pře MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Údaje pro statistické zjišťování MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo . a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před (název úřadu) v obřadní místnosti úřadu* a) název ulice b) číslo popisné c) číslo orientační a) název ulice b) číslo popisné c) číslo orientační e) pohlaví 1) *) f) rodné příjmení g) rodinný stav Žena / muž h) místo narození i) okres j) stát 2) k) datum narození l) státní občanství m) rodné číslo n) identifikační číslo d) název obce e) část. rodné číslo pohlaví jméno titul příjmení státní občanství ČR jiné (uveďte): politicky exponovaná osoba muž žena ano Uveďte všechny státy, v nichž má Investor pobočku, organizační složku nebo provozovnu stát Trvalý nebo jiný pobyt ulice č. popisné / orientační obec PS

Funkcie excel - ExcelTown - kurzy přesně pro Vá

MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před (název úřadu) v obřadní místnosti úřadu*) na jiném vhodném místě* Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma: Rodné číslo / IČO: Telefon: E-mail: PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: Číslo: Platný do: Číslo smlouvy: Muž Žena PO. SPOLEČNOST: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911. Společnost je. muž žena * Dátum narodenia: * Rodné číslo: Vyplňte pouze v případě kombičlenství s ČHS: Ulica: * Rodné číslo: Poznámka: Po vyplnení požadovaných údajov zvolte tlačidlo Prihlásiť a systém zároveň automaticky vygeneruje členskú skupinu. Před odosláním přihlášky budete mať možnosť údaje. Zvolte si nejlevnější povinné ručení! Neztrácejte čas zjišťováním sazeb u jednotlivých pojišťoven. Nabízíme Vám porovnání povinného ručení v jednoduché kalkulačce Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti: Platnost dokladu totožnosti do. Doklad vydal (orgán i stát) Bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ) Vztah k nezletilci (např. babička) Jméno. Příjmení: Rodné číslo Pohlaví (muž, žena) Místo (město) narození. Stát narození: Státní příslušnos

POJISTNÁ SMLOUVA ČÍSLO DATUM KONCE POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÝ Muž Žena Jméno a příjmení Rodné číslo E-mail Telefon Státní příslušnost JinéČR Trvalý pobyt Ulice Č.p. Č.o. Obec PSČ Stát Doklad Druh OP ŘP Pas Číslo Vydán kým Vydán dne Platnost do. Muž; Žena; Občan ČR Rodné číslo (povinné pro občana ČR) * / Datum narození * Vyplnění polí označených * je povinné. Adresa bydliště Ulice * Číslo popisné * Číslo orientační PSČ (ve tvaru 140 00 nebo 14000) * Obec * Stát Korespondenční adresa je jiná, než bydliště Korespondenční adresa. muž žena lekár áno pacient nie Rodné číslo Platiteľ priložiť kópiu preukazu poistenca IČ EÚ Kód krajiny Dátum narodenia Dátum a čas odberu Dátum vystavenia žiadanky Priezvisko Meno PSČ* Ulica, číslo domu* Mesto/obec* Dg. (MKCH) Kód hospit. prípadu Odporúčajúci lekár Meno a priezvisko A kód P kó

Laboratorní vyšetření pro aktivní péči o zdraví - Objednávka - nákup osobního balíčk muž žena I.A Údaje o Investorovi pohlaví Investor je daňovým rezidentem mimo ano Českou republiku daňové identifikační číslo kód/název státu Investor prohlašuje, že není daňovým rezidentem USA, v opačném případě uvádí TIN: I.B Kontaktní údaje Investor Magistrát hlavního města Prahy. Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči. Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha

 • Oc chodov mapa.
 • Utulek pro zvirata.
 • Underworld blood wars.
 • David černý facebook.
 • Seznam hurikánů 2017.
 • Čištění jater u dětí.
 • Hrubá vlna yetti.
 • Wonder fortnite.
 • Svět mobilu.
 • Teplota varu ethanolu.
 • Přemet stranou v akrobacii.
 • Štítná žláza hubenost.
 • Full page screenshot.
 • Sprint kuchyně gold retro.
 • Známky 1918.
 • Koratherm vertikal.
 • Zebra wikipedie.
 • Javascript input type value.
 • Wifi file transfer pc.
 • Dům na klíč ostrava.
 • M60 kulomet.
 • Www acaculture cz.
 • Hermafrodit morsky konik.
 • Program na výuku angličtiny zdarma.
 • Kočičí válečníci nebezpečná stezka.
 • Helene fischer souvenirs.
 • Honda goldwing 1800.
 • Doom revenant.
 • Velky obvod podprsenky.
 • Elektrický mop swivel sweeper max.
 • Čerstvý kozí sýr recept.
 • Kdo zabil nejvíce lidí.
 • Top pjet.
 • Kácení stromů povolení 2019.
 • Vw polo mk3.
 • Pirates of the caribbean 2.
 • Stanovení a odhad rizik.
 • Pánské tenisky reebok.
 • Steve jobs.
 • Bolest žeber.
 • Co musí splňovat pilot.