Home

Látky poškozující ozonovou vrstvu

Regulované látky, F-plyny, ozon - Ministerstvo životního

73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou ..

 1. Zároveň poškození ozónové vrstvy ještě nedosáhlo svého vrcholu a látky poškozující ozónovou vrstvu mají do úplného vymizení daleko. Nelegální obchod s těmito látkami a nedodržování závazků ze strany zemí ve stádiu transformace představují v současnosti vážné problémy
 2. ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům: (1) Halon 1301, halon 1211 a halon 2402 (dále jen halony) jsou látky poškozující ozonovou vrstvu, které jsou uvedeny jako regulované látky ve skupině III v příloze I nařízení ES č. 1005/2009. Jejich výroba j
 3. Vývoj ozonové díry v prostoru a čase Největší úbytky O3 nad Antarktidou Monitoring stavu ozonové vrstvy Látky poškozující ozonovou vrstvu I. -freony a halony Látky poškozující ozonovou vrstvu II. Význam O3 Průnik slunečního záření do atmosféry v závislosti na λ záření UV-záření -charakteristika a vlastnosti I.
 4. FREONY látky poškozující ozonovou vrstvu, obsahují vždy alespoň dva vázané fluory PVC plast, tzv. polyvinychlorid STYRÉN arén, který využíváme k výrobě polystyrénu ALKOHOLY deriváty uhlovodíků, které obsahují alespoň jednu vázanou OH skupinu KETONY karbonylová skupina C=O, na níž jsou dva vázané uhlovodíkové.
 5. Ozonovou vrstvu objevili roku 1913 francouzští fyzikové Charles Fabry a Henri Buisson. Její vlastnosti podrobně prozkoumal britský meteorolog Gordon Dobson , který také vyvinul jednoduchý spektrofotometr , kterým lze měřit stratosférický ozon z povrchu Země

1.2 Látky poškozující ozonovou vrstvu Látkami, které poškozují ozonovou vrstvu, jsou halogenové uhlovodíky, především freony (chlorované a fluorované uhlovodíky - dále jen CFC) a halony. U těchto látek se uvádí tzv. ODP potenciál (z anglického ozone depletion potencial), tedy potenciál ničení ozonu Obě tyto látky se pro průmyslové využití vyrábějí z ropy. Pěnový polystyren neobsahuje a nikdy neobsahoval látky poškozující ozónovou vrstvu Země, známé jako freony. Snadná úprava. Polystyren můžeme řezat, vrtat, lepit a jinak dodatečně upravovat. Snadno z něj vytvoříme dekorační nebo tvarovací prvky

4 116 Odpad, který obsahuje látky poškozující ozonovou vrstvu nebo je na těchto látkách závislý 4 117 Zboží obsahující halony, kromě odpadů 4 118 Zboží, kromě odpadů, které obsahuje látky poškozující ozonovou vrstvu jiné než halony 4 200 Procyon lotor (mýval severní) 4 201 Canis lupus (vlk obecný Nabídka bezplatného odevzdání regulovaných látek a zařízení obsahující látky poškozující ozonovou vrstvu Země. Společnost EAF protect s.r.o. zajišťuje odborný sběr regulovaných látek v zařízeních na konci životnosti používaných v požární ochraně na základě dotace ze SFŽP Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu EÚ v záujme ochrany zdravia ľudí a životného prostredia postupne vyraďuje látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. Preto zakázala výrobu a predaj najnebezpečnejších látok, ako sú chlórfluórované uhľovodíky (CFC), a zaviedla postupy pre ďalšie látky Regulované látky poškozující ozonovou vrstvu obsahují zejména chlor, případně obsahují fluor nebo brom, který způsobuje poškozování ozonové vrstvy: CFC (chlorfluoruhlovodíky, tzv. tvrdé freony) jsou látky s ODP potenciálem okolo jedné, a jsou méně nebezpečné než halony. Jejich použití bylo zakázáno v roce 2004 látky narušující ozonovou vrstvu. Na této stránce jsou výsledky na dotaz látky narušující ozonovou vrstvu v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Používání látek narušujících ozónovou vrstvu skončí v roce

 1. Novela zákona o látkách poškozující ozonovou vrstvu jde do připomínkového řízení 20.11.2015 13:13 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 2. látky poškozující ozonovou vrstvu látky uvolňované do atmosféry Země v důsledku lidské činnosti, které pronikají až do spodní stratosféry . Zde se pod vlivem ultrafialového záření (UV-C) rozkládají a vzniklé radikály následně rozkládají molekuly ozonu
 3. Minimální zátěž pro životní prostředí, nízká spotřeba vody a energie, žádné pomocné látky poškozující ozonovou vrstvu ani žádné látky testované na zvířatech - to jsou hlavní ukazatele FYZIKÁLNÍ RECYKLACE PET lahví, která je naším hlavním výrobním procesem
 4. K vyhodnocování návštěvnosti webových stránek a optimalizaci marketingových aktivit využíváme cookies. Použitím webových stránek dáváte souhlas s užitím cookies. Úplnou informaci o ochraně soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí
 5. Izolace je zcela anorganická, neobsahuje žádné látky poškozující ozónovou vrstvu aniprotipožární aditiva nebo pojiva. Neobsahuje žádné organické ani těkavé látky. parametry. šířka. 240 mm. délka. 450 mm. barva. Šedá.
 6. ozone: (chemické) látky poškozující ozónovou vrstvu ozone depleting substances. ozone layer: ztenčování ozonové vrstvy depletion/thinning of the ozone layer. plough: (vrstva) ornice plough layer. surface: svrchní vrstva půdy geol. surface soil. vrstva: ozonová vrstva ozone laye

Regulované látky - Ministerstvo životního prostřed

 1. HCFC jsou čistě umělé látky vytvořené za účelem nahradit ozónovou vrstvu poškozující tvrdé freony CFC v chladicích systémech a klimatizacích. HCFC měly být oproti CFC méně stabilní, což zvyšovalo pravděpodobnost jejich degradace ještě před dosažením ozónové vrstvy
 2. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček
 3. Látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS) jsou široce používány v chladicích prostředcích, polymerech, léčivech a zemědělských chemikáliích. Aktualizované souhrnné údaje vykázané společnostmi ve všech 28 členských státech EU ukázaly,.
 4. Neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu; Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu. Dostupnost. skladem Cena bez DPH. 63,64 CZK. Počet Vaša cena s DPH. 77,00 CZK. Do košíku. Newsletter praktis Nechcete promeškat slevové nabídky a informace o novinkách?.

• Látky poškozující ozonovou vrstvu 1. zákazy výroby a použití látek 2. snižování výroby a spotřeby 3. zákazy použití a uvádění na trh podle sektorů 4. znovuzískávání a kontroly těsnosti 5. kvalifikační požadavky • Fluorované skleníkové plyny 1. znovuzískávání a kontroly těsnosti 2. kvalifikační požadavk Eurospray barva na kůži je určena k barevné povrchové úpravě kožených výrobků, kožené obuvi a kožené galanterie. Není vhodná pro úpravu plastické hmoty a koženky. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Odstíny: bílá, černá, hnědá, tmavěhnědá Balení: 160 ml spre Látky poškozující ozonovou vrstvu Země jsou v EU postupně stahovány z výroby a průmyslového využití a nahrazovány vhodnějšími alternativami. K tomuto příznivému vývoji dochází v souvislosti s naplňováním Montrealského protokolu, který upravuje nakládání s více než 200 chemickými látkami; a nařízení. Na základě tzv. Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy byl o dva roky později vytvořen Montrealský protokol, který definoval konkrétní látky poškozující ozonovou vrstvu a závazné normy pro jejich emise V Úředním věstníku Evroé unie vyšlo oznámení (C 57, 15.2.2018) Evroá komise pro podniky, které mají v roce 2019 v úmyslu dovážet nebo vyvážet regulované látky poškozující ozonovou vrstvu do Evroé unie nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v úmyslu v roce 2019 vyrábět nebo dovážet tyto látky pro základní laboratorní a analytické použití

Po řadě jednání a mítinků byl 16. září 1987 v kanadském Montrealu podepsán protokol o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu. Jeho hlavním cílem je vyloučení výroby a spotřeby regulovaných látek (96 chemických látek), které podle vědeckých důkazů poškozují ozonovou vrstvu a způsobujících tak ozonovou díru Regulované látky pronikají do vyšších vrstev atmosféry, kde způsobují zeslabování ozonové vrstvy, která život na Zemi chrání před negativními účinky UV-záření. Aby regulace látek poškozujících ozonovou vrstvu byla účinná, je nezbytné, aby závazky Montrealského protokolu naplňovalo co nejvíce zemí

COLOR IT ZÁKLADNÍ BARVA AC100 – COLORLAK, a

3. 1985 podepsána tzv. Vídeňská konvence o ochraně ozonové vrstvy. Ta deklarovala nutnost mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a monitoringu ozonové vrstvy a uvedla všechny v té době známé látky, poškozující ozonovou vrstvu, ale ještě bez konkrétních cílů a závazků na snížení jejich výroby a spotřeby Poté, co ve stratosféře, UV záření rozpadnou molekuly CFC do nebezpečné sloučeniny chloru, které jsou známé látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS). Chlór doslova praští do ozónu a rozbije ji na kusy. V atmosféře jediný atom chloru může rozlomit molekuly ozonu znovu a znovu a znovu V rámci hlavy VI zákona o čistém vzduchu byly monitorovány všechny látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS) a stanoveny podmínky pro jejich použití. Původně se jednalo o postupné ukončení výroby ODS do roku 2000, později však bylo rozhodnuto o postupném ukončení výroby do roku 1995

Spotřeba a regulace. Světová spotřeba methylbromidu přesahovala v roce 1991 63 tisíc tun. [zdroj?] Methylbromid byl oficiálně zařazen mezi chemické látky poškozující ozonovou vrstvu Země a jeho celosvětový zákaz je plánován na rok 2015. Česká republika a ostatní státy EU ukončily jeho používání 1. ledna 2005.. Odkazy Referenc 9. L átky poškozující ozónovou vrstvu. Do této skupiny patří plyny, které se díky své odolnosti dostávají do vyšších vrstev atmosféry a až v nich se rozkládají a uvolňují chlor, který pak reaguje s ozonem, váže jeden atom kyslíku a ničí tak ozonovou vrstvu chránící Zemi před ničivým tvrdým UV zářením. Jeden. Nahradily nebezpečné halony a freony, které patří mezi látky poškozující ozonovou vrstvu. Předloha upravuje nakládání s těmito látkami, povinnosti subjektů, které s nimi nakládají, a stanoví sankce za překročení předpisů. Například zařízení, které obsahuje nejméně 300 kilogramů látek poškozujících ozonovou.

Ochrana ozónové vrstvy - Enviwik

 1. V roce 1987 byl proto podepsán tzv. Montrealský protokol, ve kterém se téměř 200 států zavázalo k tomu, že tyto látky poškozující ozonovou vrstvu přestanou používat. Jak to vypadalo letos? Zatímco loni byla ozonová díra nejmenší za posledních 30 let, letos její plocha byla opět větší než dlouhodobý průměr
 2. Bez problémů však nejsou ani látky, které chemikálie poškozující ozonovou vrstvu nahradily. Jejich nevýhodou je, že přispívají ke skleníkovému efektu. Příští rok však má vstoupit v platnost dodatek k Montrealskému protokolu, který by měl tento problém vyřešit
 3. Obě tyto látky se pro průmyslové využití vyrábějí z ropy. Pěnový polystyren neobsahuje a nikdy neobsahoval látky poškozující ozónovou vrstvu Země, známé jako freony. 1.3 Výroba pěnového polystyrenu. Výroba pěnového polystyrenu probíhá v zásadě ve třech stupních: předpěnění, meziuskladnění a výroba bloků.
 4. Expert F-plyny, látky poškozující ozonovou vrstvu Česká republika 200 spojen í. Připojte se, chcete-li navázat spojení.
 5. Používají se ve venkovním prostředí nebo větších půdních prostorech. Tyto moderní postřiky neobsahují látky poškozující životní prostředí a ozónovou vrstvu. Nejvhodnější doba pro zásah proti vosímu hnízdu je ve večerních hodinách, krátce po západu slunce. Můžete použít např

Nařízení Komise (EU) č

Mohlo by Vás také zajímat. Nejlevnější barvy a další produkty seřazené podle ceny naleznete v kategorii Nejlevnější Spreje na kůži.. Super Akční nabídku barev a dalších produktů zlevněných často i pod nákupní ceny naleznete v kategorii Spreje na kůži v SUPER AKCI.. V internetovém obchodě Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz, v kategorii Spreje na kůži najdete širokou. Látky poškozující ozonovou vrstvu; Jaderné látky; Č. 7 - Harmonogram jednotlivých fází ve Velké Británii Druhy produktů a úroveň kontrol se od 1. ledna rozšíří o další požadavky. K dalšími rozšíření dojde od dubna, od června pak budou fungovat úplné celní kontroly a systémy. Je důležité, abyste před. C 25/06 Svazek 56 26. ledna 2013 Oznámení podnikům, které mají v roce 2014 v úmyslu dovážet regulované látky poškozující ozonovou vrstvu do Evroé unie nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v úmyslu v roce 2014 vyrábět nebo dovážet tyto látky pro základní laboratorní a analytické použit Viz látky poškozující ozonovou vrstvu. HHO - horní hranice oblačnosti. HMÚ - Hydrometeorologický ústav. hum - lat. humilis, nízký, tvar oblaku. CHy - angl. Commission for Hydrology, Komise pro hydrologii, jedna z technických komisí WMO zrušených v r. 2019. CHy - angl

Oznámení Evroé komise 2011/C 75/05 je určeno podnikům, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a které mají v úmyslu dovážet nebo vyvážet látky poškozující ozonovou vrstvu (regulované látky) Chladící látky poškozující ozónovou vrstvu. V klimatizacích jsou navíc obsaženy chladící látky, které mají ještě mnohem horší dopad než CO 2, protože přímo poškozují ozonovou vrstvu. Tyto látky jsou sice uzavřeny uvnitř klimatizací, ale i tak dochází k jejich úniku - především v průběhu výroby a v rámci. Izolace je zcela anorganická, neobsahuje žádné látky poškozující ozónovou vrstvu ani protipožární aditiva nebo pojiva. Neobsahuje žádné organické ani těkavé látky. Materiál vyhovuje hodnocení Euroclass A1, nehořlavé, bez toxických spalin. Oblast použití: Izolace konstrukcí s nejvyššími požadavky na pevnost v tlaku Neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Vynikající pomocník na do Škrob ování límců, rukávců a pod. při oblékání do kroje. Sprej umožňuje jednoduché, přesné a cílené použití Nezanechává žádné skvrny Oxid dusný vykazuje vlastnosti skleníkového plynu a látky poškozující ozonovou vrstvu Země. I když jeho emise nejsou ve srovnání s jinými plynnými látkami nejvýznamnější, tyto vlastnosti vyžadují, aby byly emise oxidu dusného monitorovány. Způsoby zjišťování a měřen

Neobsahuje DOP, DMF, látky poškozující ozónovou vrstvu, silikon ani těžké kovy. Rohož je vybavena 10 mm konektorem a zemnicím kablíkem. Splňuje elektrostatické parametry (krokový test) dle ISO6356 a EN1815. Měrný odpor vyhovuje normě IEC61340-4-1 (kategorie DIF) Obě tyto látky se pro průmyslové využití vyrábějí z ropy. Pěnový polystyren neobsahuje a nikdy neobsahoval látky poškozující ozónovou vrstvu Země, známé jako freony. Snadná úprava Polystyren můžeme řezat, vrtat, lepit a jinak dodatečně upravovat. Snadno z něj vytvoříme dekorační nebo tvarovací prvky Černá gumová dezinfekční hygienická rohož Sani-Trax čistí a dezinfikuje podrážky obuvi. Tisíce pružných gumových prstíků odstraní nečistoty z každého záhybu podrážky. Pod tlakem se ohnou a zachycené nečistoty uloží pod hladinu dezinfekčního roztoku

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce bokem prostříkněte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 18-25 °C a nízká. Nic však neřká o tom, že tyto látky budou (díky nízké životnosti v atmosféře - ALT) nejvíce působit v době, kdy lze předpokládat největší nápor na ozónovou vrstvu - v horizontu 10 - 20 let a kdy budou nebezpečnější. LPOV Zkratka pro látky poškozující ozónovou vrstvu (viz ONL). ODP (PPOV) (Ozone Depletion Potential 'depleted' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

Byly zavedeny jako náhrady za freony a jiné látky poškozující ozonovou vrstvu. Od letošního 1. ledna je například zakázán prodej mrazniček a chladniček pro komerční použití s jejich vyšším obsahem, nebo přenosných pokojových klimatizací, které tyto plyny obsahují Barva ve spreji 400ml Distyk - RAL 1001 béžová . Barva ve spreji 400ml Distyk Profesionální sprej pro vnitřní a vnější použití pro nástřik kovových předmětů, plastů, omítek, plechů karosérií, jízdních kol, regálů, nábytku, dřeva • výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Nanášení: Stříkejte 1-2 jemné křížové nástřiky v intervalu 30-60 minut na předem připravený čistý odmaštěný kovový povrch. Stříbřenka zasychá při normální teplotě, ale konečných užitných vlastností dosáhne až po vypálení Podnik se musí zaregistrovat v novém systému udělování licencí pro látky poškozující ozonovou vrstvu. Przedsiębiorstwo takie musi zarejestrować się w nowym systemie licencji na substancje zubożające warstwę ozonową pokud jde o chladicí a mrazicí zařízení obsahující látky poškozující ozónovou vrstvu a fluorované skleníkové plyny vzhledem k jejich dopadu na životní prostředí a s ohledem na povinnosti uvedené v nařízení (ES) č. 842/2006 a nařízení (ES) č. 1005/2009. Z údajů

cs emise do ovzduší (skleníkové plyny, kyselinotvorné látky, těkavé organické sloučeniny, látky poškozující ozonovou vrstvu, perzistentní organické znečišťující látky, těžké kovy, jemné částice a suspendované částice), aniž je dotčena směrnice Evroého parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o. Látky poškozující nebo ohrožující ozonovou vrstvu Země, včetně těchto látek obsažených ve výrobcích, jejichž výroba a dovoz jsou obecně zakázány, mohou být pro účely základní potřeby 1) zejména v oblasti ochrany zdraví a života lidí, obrany a bezpečnosti státu, bezpečnosti leteckého provozu a jaderných.

Vlastnosti expandovaného pěnového polystyrenu (EPS) - TZB-info

Černá průmyslová protiskluzová protiúnavová rohož Cushion Dek je pokrytá vrstvou Grip Step, do extrémně kluzkých prostorů. Slouží k prevenci uklouznutí v extrémně kluzkém prostředí. Povrch tvořený drobnými jehlany zlepšuje trakci a svádí kapalinu s povrchu rohože do. Největším ze znečišťovatelů životního prostředí, kteří vypouštějí škodliviny do ovzduší, je neratovická Spolana. To ekologická organizace Arnika oznamovala v rámci zveřejňování žebříčků producentů znečišťujících látek letos stejně jako loni, předloni i ještě rok předtí Neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Pri požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte vhodné ochranné rukavice. 2.98 EUR. 100%. Kvalitní výrobek. Nemá konkurenci v přípravcích, které jsem do-posud používala Společnost STEELMET, s.r.o. oprávněna ke sběru, výkupu, úpravě a zpracování elektroodpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. všech skupin elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. s výjimkou elektrozařízení, obsahujících látky poškozující ozónovou vrstvu (chladicí zařízení s freonovými [

Ozonová vrstva - Wikipedi

Nízká výška umožňuje přejíždění vozíky. Snadné a rychlé řešení, nevyžadující odbornou instalaci. Nízká váha a možnost srolování usnadňují jejich úklid. Odolné směsi garantují jejich dlouhou životnost. Neobsahují DOP, DMF, látky poškozující ozónovou vrstvu, silikon ani těžké kovy. Vlastnosti a použit Slyšeli jste někdy o ozonové díře? V jaké části atmosféry se nachází ozonová vrstva? Co je to ozon? Jak se nazývají látky poškozující ozonovou vrstvu? Slyšeli jste o tzv. losangelském nebo kalifornském smogu? Myslíte, že se freony stále ve světě používají? Patří čpavek mezi přírodní chladiva? Existuje v ČR stanice na měření ozonu 1226 - Poplatek za látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země Zahrnuje poplatek podle zákona o ochraně ozónové vrstvy Země. Je to poplatek za regulované látky (látky, které poškozují ozonovou vrstvu) podle § 6 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných.

EUROSPRAY základní barva na plasty 400ml :: EXPRESS COLOR

• Při výrobě nevznikají žádné látky poškozující ozónovou vrstvu • Odolnost proti protržení díky vysoké pevnosti v tahu • Snadné řezání a upevňování lepicí páskou a mechanickými prostředky • Dodává se v kombinaci s různými laminovanými materiály, například tkaninami, pěnami a polyesterovými vlákn Řadí se do kategorie freonů, které slouží jako hnací plyny ve sprejích (freony jsou látky poškozující ozonovou vrstvu Země). Využití E940 - Dichlordifluormetan Propelant - Jsou plyny jiné než vzduch, které se používají za účelem vytlačování potravin z obalu (např. šlehačka ve spreji aplikaci pěny.neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2 - spray - 4,18 m2 - kanystr - 167 m2 - barva: transparentní Kontaktní průmyslové lepidlo s vysokou pevností odolné vůči vysokým teplotám. Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl Poškozuje ozonovou vrstvu Nebezpečí: chemické látky! Vysvětlení výstražných symbolů označujících nebezpečí 121024_CZ_EU-OSHA_chemical_hazard_pictograms_leaflet_lc.indd 2 31.10.2012 9:34:48 Uh Látky / chemické látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS/ODC) Aerosoly. PCB a PCT; Samoprůpisný papír, ohebné kabely a elektrické součástky, materiály s vodoodpudivými vlastnostmi Pentachlorofenol. Tašky, kabelky či obdobné textilní produkty s vlastnostm

Ochrana ozonové vrstvy Země z pohledu práv

h/ lÁtky poŠkozujÍcÍ ozonovou vrstvu i/ toxickÉ lÁtky pŘÍrodnÍho pŮvodu (speciÁlnÍ toxikologie) vÝznamnÉ skupiny toxickÝch lÁtek 0 / lÁtky drÁŽdivÉ a leptavÉ dráždí kůži a sliznice Účinek lokální minerÁlnÍ kyseliny (hf ad.) silnÉ zÁsady (hydrazin ad.) lÁtky reagujÍcÍ s vodou 00/ drÁŽdivÉ plyny v atmosfÉŘ • výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu; • lak nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček. Nanášení Černé gumové hygienické dezinfekční protiskluzové vstupní plnitelné rohože Sani-Trax - délka 81 cm, šířka 61 cm a výška 1,9 cm za fajn internetovou cenu. Nakupujte online a šetřete čas i peníze. Dodáme kamkoliv v rámci ČR Contextual translation of poškozující from Czech into Hungarian. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory

☝Spray - koupíte online i v prodejnách BauMax. Levné spray - velký výběr naleznete online na BauMax.cz Contextual translation of poškozujících from Czech into Finnish. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory Látky HFC jsou běžně používány v klimatizacích, chladicích zařízeních, aerosolech, pěnách i jiných výrobcích. Byly zavedeny jako náhrady za chlorfluoruhlovodíky (látky CFC) a jiné látky poškozující ozonovou vrstvu, které byly redukovány díky opatřením přijatým v rámci implementace Protokolu Evroá komise: Látky poškozující ozonovou vrstvu: Komise žádá Řecko, Irsko a Španělsko, aby sdělily, jaké tresty stanovily za porušení práva EU 21. října 2003 | Evroá komise tisknout posla Neobsahuje DOP, DMF, látky poškozující ozónovou vrstvu, silikon ani těžké kovy. Vlastnosti a použití. určená pro extrémně kluzké mokré prostředí; pokrytá vrstvou Grip Step; určená pro střední až vysokou zátěž; odolná vůči většině průmyslových olejů; neobsahuje DOP, DMF, látky poškozující ozónovou vrstvu

EUROSPRAY ZÁKLAD NA PLASTY AC301 – COLORLAK, a

Fasádní polystyren - LevnéStavebniny

EAF protect s.r.o. Požární ochrana a bezpečnos

† neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m2 - spray - 5,01 m2 - kanystr - 190 m2 - barva: zelená Kontaktní průmyslové lepidlo s vysokou pevností odolné vůči vysokým teplotám. Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl Cílem změny této dosud nejúspěšnější mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí je omezit používání částečně fluorovaných uhlovodíků (látek HFC) používaných jako náhrady za látky poškozující ozonovou vrstvu. HFC působí jako silné skleníkové plyny, proto je potřeba jejich použití regulovat

Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

Oznámení podnikům, které mají v roce 2012 v úmyslu dovážet regulované látky poškozující ozonovou vrstvu do Evroé unie nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v úmyslu požádat na rok 2012 o kvóty na tyto látky určené k laboratornímu a analytickému použití Author: Publications Office Created Dat

EUROSPRAY LEDOVÉ KVĚTY AC320 – COLORLAK, aEUROSPRAY silikonový olej 400ml :: EXPRESS COLOR
 • Lipom alternativní léčba.
 • Slizniční hyperplazie.
 • Empire four kingdoms.
 • Re stereo recenze.
 • All roads lead to rome meaning.
 • Low fodmap dieta potraviny.
 • Moondog objektiv.
 • Kodak astra zoom az252.
 • Ska petrohrad soupiska.
 • Don't be afraid to catch feels.
 • Bill denbrough wikipedia.
 • Baby kuře recept.
 • Iss družice.
 • Gymnazium bez vysoke skoly.
 • Kolečkové brusle velikost 26.
 • Hypernatremická dehydratace.
 • Myanmar nabozenstvi.
 • Vadas sturovo ubytovanie chata pohoda.
 • Heidi klumová michael klum.
 • Úprava skladby.
 • Jak vyrobit pelíšek pro kočku.
 • Gelové barvy na vlasy manic panic.
 • Prodej chmele praha.
 • Indie ženy.
 • Televizor historie.
 • Yr no pogoda.
 • Normy sedací nábytek.
 • Kukuřice sklizeň.
 • Dc comics produkované filmy.
 • Kdy začíná velikonoční půst 2019.
 • Heart rate zones.
 • M60 kulomet.
 • Hortenzie mrazuvzdorná.
 • Muflon recept.
 • Nizky tlak pomoc.
 • Hodiny digitalne.
 • Petrodvorce vstupné.
 • Mladší doba kamenná nástroje.
 • Sam heughan vztahy.
 • Dřevěný altán s krbem.
 • Deník na turistické známky.