Home

Hnědásek rozrazilový

Hnědásek rozrazilový je eurosibiřský druh. Vyskytuje se od Pyrenejského poloostrova až po Altaj a Dálný Východ. Přednost dává vlhkým loukám, vlhkým lesním loukám a okrajům rašelinišť. Housenky hnědáska rozrazilového žijí především na rozrazilu, ale objevují se i na jitroceli a nebo kozlíku Hnědásek rozrazilový - Melitaea diamina (Lang, 1789) Syn.: dictynna (Esper, 1779) Délka předního křídla: 16-20 mm Areál. Eurosibiřský. Od severního Španělska přes západní, střední a severní Evropu, horské oblasti Apeninského a Balkánského poloostrova, Turecko, evroé Rusko, Sibiř a Altaj po Dálný východ a Japonsko hnědásek rozrazilový Melitaea diamina (Lang, 1789) říše Animalia - živočichové » kmen Arthropoda - členovci » třída Insecta - hmyz » řád Lepidoptera - motýli » čeleď Nymphalidae - babočkovití » rod Melitaea - hnědásek Hnědásek rozrazilový má v porovnání s ním celkově tmavší svrchní stranu křídel s větším zastoupením hnědé barvy (zejména na zadních křídlech, kde je jen několik drobných oranžových skvrn). Dále se liší znaky na spodní straně zadního křídla - přítomností černých skvrn v řádce hnědých polí při. hnědásek rozrazilový; Melitaea diamina (Lang, 1789) - hnědásek rozrazilový v Kraji Vysočina Taxonomické zařazení. Třída: Insecta - Hmyz Řád: Lepidoptera - Motýli Čeleď: Nymphalidae - Babočkovití Ochrana a ohrožení. EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005

Hnědásek rozrazilový - horský web Treking

hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)©2007 David Černoch | davidcernoch.hostuju.cz | da.cer@seznam.cz | | davidcernoch.hostuju.cz | da.cer@seznam.cz Hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) - samice, Kněžice, červen 2013 >> Detail hlavy a tykadla. Koláčkova galerie motýlů.

Kriticky ohrožený druh motýla zjištěn nově u České Lípy hnědásek jitrocelový Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) hnědásek jižní Melitaea trivia (Den. & Schiff., 1775) hnědásek kostkovaný Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) hnědásek květelový Melitaea didyma (Esper, 1778) hnědásek podunajský Melitaea britomartis Assmann, 1847; hnědásek rozrazilový Melitaea diamina (Lang, 1789 Kraj Vysočina je vyšší územní samosprávný celek ležící na pomezí Čech a Moravy. Skládá se z pěti bývalých okresů (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou). Krajským městem je Jihlava. Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kra Hnědásek černýšový - Melitaea aurelia Hnědásek chrastavcový - Euphydryas aurinia Hnědásek jitrocelový - Melitaea athalia Hnědásek kostkovaný - Melitaea cinxia Hnědásek květelový - Melitaea didyma Hnědásek osikový - Euphydryas maturna Hnědásek rozrazilový - Melitaea diamina. Satyrinae (okáčovití

Melitaea diamina - hnědásek rozrazilový, samice. Autor: Václav John. Melitaea diamina - hnědásek rozrazilov. Hnědásek rozrazilový - Melitaea diamina Další kriticky ohrožený druh mokřadních luk. V minulosti velmi rozšířený, především v horských a podhorských oblastech Hnědásek rozrazilový 48 48 hodin: 36 Hynek Fránek (919 bodů) V galerii: Makro Nemůžete komentovat. Nejste přihlášen(a). Zdeněk49 celkem 2 714 bodů | 22.08.2020 20:37. Marie. Hnědásek černýšový (Melitaea aurelia), h. podunajský (M. britomartis), h. rozrazilový (M. diamina). Rozšíření v ČR. Druh je dosud velmi rozšířený od nížin do hor, i když v některých intenzívně obhospodařovaných oblastech se vyskytuje spíše ojediněle. Ohrožení a ochrana

Mapování a ochrana motýlů České republiky: Hnědásek

hnědásek osikový (Euphydryas maturna) hnědásek podunajský ( Melitaea britomartis ) hnědásek rozrazilový ( Melitaea diamina Hnědásek rozrazilový . 2253 2252 2251 2250 2249 2247 2246 2245 2244 2243 2242 2240 2239 2197 2148 2107 2101 2079 2068 2067 2063 2036 1991 1952 1941 1880 1834 1802 1791 1767 1691 1683 1680 1679 1678 1677 1676 1675 1674 1651 1650 1550 1405 1404 1401 1400 1397 1396 1394 1391 1390 1388 1387 1384 1323

Hnědásek černýšový (Melitaea aurelia) je motýl z čeledi babočkovitých. Žije ve Střední Evropě . Jedná se o kriticky ohrožený (CR) , vymírající druh Hnědásek rozrazilový. Návratové odkazy. Zpět: Kraj Vysočina má novou přírodní památku Kontext Umístění: Galerie > Tiskové zprávy > 2012 > Prosinec 2012 > 4. 12. 2012 > Kraj Vysočina má novou přírodní památku. Hlavní nabídka - Oficiální internetové stránky Kraje Vysočin Další významné druhy žijí na vlhkých loukách, jako např. perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia), hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), modrásek očkovaný (Maculinea telejus), vzácný měkkýš vrkoč útlý (Vertigo angustior). Lesní fauna bezobratlých je reprezentována především faunů vázanou na zachovalé.

Melitaea diamina (hnědásek rozrazilový) BioLib

Melitaea diamina - hnědásek rozrazilový Nymphalidae

Upolínová louka pod Křížky

Hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) • mokřadní biotopy -vlhké až rašelinné louky, v PP Provázková loukavýskyt menší populace (do 20 ks) • motýl přeletuje (hl. včervnu a červenci) po celé lokalitě vzávislosti na výskytu živné rostliny • imagavyžadují hodně potravy, tj. dostate Kriticky ohrožený hnědásek rozrazilový je vázaný na mokřadní louky, které u nás byly většinou zmeliorovány. Ve východních Čechách úplně vyhynul Stejné je to i s hnědáskem květelovým Hnědásek kostkovaný je ve východních Čechách vyhynulým druhem. Kdysi poletoval i kolem Náchod Fauna. Vzhledem k velikosti a pestrosti území je i zdejší fauna velice pestrá s výskytem mnoha vzácných a chráněných druhů. Z bezobratlých jsou nejvýznamnějšími obyvateli PR motýli modrásek bahenní (Maculinea nausithous), m. očkovaný (M. telejus) a hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) a brouci Eubria palustris, Auletobius sanguisorbae a Cryptocephalus octopunctatus

hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), otakárek fenyklový (Papilio machaon), čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan krátkonohý (Rana lessonae), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná. Dalším zajímavým druhem motýla je hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), typický obyvatel pramenišť a rašelinných luk. Při průzkumu zde bylo zaznamenáno devět druhů ohrožených čmeláků a pačmeláků

hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate) perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne) perleťovec kopřivový (Brenthis ino) perleťovec maceškový (Argynnis niobe) perleťovec malý (Issoria lathonia významným mokřadním druhem je hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) - na kozlíku, zřejměhlavněValeriana dioica. Na pasekách a v lemech horských lesůokáč rudopásný (Erebia euryale). NP, CHKO & BR Šumava Pardosa hyperborea Erebia euryal Z lokálních a ustupujících druhů byly na zkoumaných lokalitách zaznamenány soumračník čárkovaný (Hesperia comma) a hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), v okolí modrásek hořcový (Maculinea alcon). 1010306, ZO ČSOP APOLLO - Seminář k Jasoni červenookému ve Štramberk České jméno 2011 (www.lepidoptera.cz) Latinský název (www.lepidoptera.cz) České jméno 1870 (Klika) České jméno 1883 (Steinich) České jméno 1898 (Exler) České jméno 1900 (John) České jméno 1910 (Joukl) České jméno 1942 (Matějková) České jméno 1948-1949 (Schwarz) České jméno 1949-1958 (Tykač) České jméno 1972 (Moucha) České jméno 1992 (Novák) České jméno. Hnědásek chrastavcový - Euphydryas aurinia Hnědásek jitrocelový - Melitaea athalia Hnědásek jižní - Melitaea trivia Hnědásek kostkovaný - Melitaea cinxia Hnědásek květelový - Melitaea didyma § Hnědásek osikový - Euphydryas maturna Hnědásek podunajský - Melitaea britomartis Hnědásek rozrazilový - Melitaea diamin

Žijí zde skokani hnědí, ropuchy i kuňky skvrnité, ale také třeba hraboš mokřadní, z motýlů pak otakárek fenyklový nebo hnědásek rozrazilový. Kdysi zde rostl vcelku hojně také rozchodník chocholatý (Sedum villosum), což nás jako milovníky sukulentů velmi překvapilo, protože tyto rostliny máme spojeny především se. hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) a modrásek očkovaný (Maculinea teleius). Na píscích hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia), na pasekách borových lesůna písku teplomilný okáčvoňavkový (Brintesia circe). CHKO a BR Třeboňsko ýbělopásek tavolníkov Mezi ohroţené druhy patří hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina). Je to hydrofil vázaný na rašelinné a údolní louky a prameniště, jeho ţivnou rostlinou jsou kozlíky. Soumračníka čárkovaného (Hesperia comma) řadíme d

hnědásek rozrazilový prirodavysociny

 1. a), menší denní motýl tmavě hnědého zbarvení křídel s oranžovou kresbou. Jedná se o vzácný druh lokálního výskytu ve vyšších polohách na vlhkých kyselých květnatých loukách a mokřadech
 2. Na vlhkých zrašeliněných loukách žije např. hnědásek rozrazilový, modrásek bahenní, modrásek ušlechtilý či ohniváček modrolemý. Z hlediska výskytu denních motýlů jsou hodnotné též výsušné louky na Dlouhé mezi (např. v okolí zříceniny hradu Lichnice), kde žije mj. okáč šedohnědý, bělásek hrachorový či.
 3. a) desítky EN vlhké louky skozlíkem dvoudomým mravenec rašelinný (Formica picea) menší hnízdní kolonie - rašelinné louky zmije obecná (Vipera berus) trvalá populace VU rašelinné louky bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) několik hnízdících párů - vlhké louky ťuhýk obecný.
 4. a), jehož živnou rostlinou je kozlík dvoudomý

Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) Hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) Hřbetozubec javorový (Ptilophora plumigera) Hřbetozubec olšový (Ptilodon capucina) Hřbetozubec vrbový (Notodonta ziczac) CH I J Jetelovka hnědá (Euclidia glyphica Euphydryas aurinia - Hnědásek chrastavcový Euphydryas maturna - Hnědásek osikový Melitaea athalia - Hnědásek jitrocelový Melitaea aurelia - Hnědásek černýšový Melitaea britomartis - Hnědásek podunajský Melitaea cinxia - Hnědásek kostkovaný Melitaea diamina - Hnědásek rozrazilový Melitaea didyma - Hnědásek květelov

Hnědásek rozrazilový v NPP Upolínová louka pod Křížky. Kosatec sibiřský v NPP Upolínová louka pod Křížky. Vrba borůvkovitá v NPP Upolínová louka pod Křížky. VÝVOJ ČESKÝCH JMEN ČESKÝCH DENNÍCH MOTÝL Průzkum probíhal na 42 plochách rozmístěných po celém území státu. Vybírány byly lokality, které splňovaly následující kritéria: 1)v území v současnosti neprobíhá aktivní vojenská činnost, 2) v území převažuje nelesní vegetace, 3) lokalita se nachází v nížinách nebo pahorkatinách do nadmořské výšky maximálně 600 m a 4) území má rozlohu nejméně 20 ha Z živočichů jsou to například hnědásek rozrazilový nebo vážka lesklice severská. Zbytky vlhkých a rašelinných luk najdeme také kolem potoka přitékajícího do rybníka Zlatomlýn, podél Hladovského potoka nebo u Vávrovského rybníka. Dříve běžné suché pastviny a meze už většinou zanikly rozoráním nebo zarostly.

hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina

Z toho perleťovec severní (Boloria aquilonaris) a hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) jsou evidovaní v kategorii EN - ohrožené taxony Červeného seznamu a žluťásek borůvkový (Colias palaeno) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh v kategorii VU - zranitelné taxony Mezi ně patří hnědásek rozrazilový, v minulosti horný druh, který však dnes patří ke kriticky ohroženým motýlům. Zajímavou rostlinou území je rosnatka okrouhlolistá - masožravá rostlinka, která pomocí lepkavých chloupků lapá drobný hmyz

Hnědásek rozrazilový

hnědásek jitrocelový Melitaea athalia neznámá NT Aktuálně nezjištěn. hnědásek rozrazilový Melitaea diamina neznámá VU Rašelinné louky. Aktuálně nezjištěn. vřetenuška mokřadní Zygaena trifolii neznámá EN Vlhké až zrašeliněné louky i lesem uzavřené zamokřené lokalit. Housenky s Aktuality: Na FACEBOOKOVÉ STRÁNKY SDRUŽENÍ byly přidány fotografie z exkurze Pozorování ptáků v Praze-Troji. Naleznete je v TOMTO ODKAZU. 14.5.2014. Vycházka Pozorování ptáků v Praze-Troji. V úterý 13.5.2014, od 17 hodin, připravujeme vycházku věnovanou pozorování a poznávání ptáků

ohrožené druhy uvedené v ýerveném seznamu a to hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum) a vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), (Farkaþ a al. 2005). 2.9.2 Obratlovci (vyjma ptáků) Při standardním faunistickém průzkumu bylo determinováno 16 druhů obratlovců Žijí tam mimo jiné ohrožené druhy čolků, ropucha obecná či vzácný motýl hnědásek rozrazilový. Z rostlin se v těchto místech nachází fialově kvetoucí orchidej prstnatec májový, mezi dalšími druhy v tamní bohaté populaci jsou i vachta trojlistá a tolije bahenní K typickým druhům patří motýli hnědásek rozrazilový, ohnivá-ček modrolemý nebo perleťovec dvanáctitečný. Kzajímavos - tem patří také výskyt horského druhu vážky vázané na zachova-lá rašeliniště lesklice severské. Rybníky V několika rybnících v okolí Opatova můžeme najít řadu běžných druhů obojživelníků

Hnědásek rozrazilový Melitaea diamina

(hnědásek rozrazilový, modrásek bahenní). Opakovaný management. Číslo CL013/13 Žadatel město Plánice Název akce Ruční kosení biomasy ve VKP Jamy u Křížovic Místo realizace Křížovice Okres Klatovy Dotace v Kč 39 600,- Popis opatření Kosení travní biomasy ve VKP Jamy u Křížovic za účelem údržby a. Kněžice - Ochránci přírody z Kněžic společně s občany Opatova se rozhodli společně pečovat o přírodu ve svém nejbližším okolí. Díky grantovému programu dokonce získali na svoji činnost i finance. První vycházka za krásami opatovské přírody pro širokou veřejnost s odborným výkladem se uskuteční v sobotu 26. června v 10.00 Hnědásek rozrazilový Melitaea diamina nevýznamná populace - VU Rašelinné louky a lemy rašelinišť s výskytem živné rostliny, vlhké údolní louky a prameniště a okraje rozvolněných podmáčených smrčin. Méně často na vlhkých úživných loukách v nížinách a slatiništích. Živnou rostlinou jsou pro ně Celá akce byla pojata jako happening, při kterém měly být vyloveny ze dna toku předměty, na které za mnoho let odběru vzorků výzkumníci naráželi a jejichž přítomnost v jinak relativně zachovalém toku jim vadila, vytáhnout je na břeh a odvézt

Hnědásek - Wikipedi

Mapování a ochrana motýlů České republiky: HnědásekbabočkyVýhled | DEVĚT SKAL | Panoramatické výhledy CHKO Žďárské vrchyFotogalerie - David Černoch
 • Máša a medvěd hračky.
 • Harry potter hra online.
 • Shprintzen goldberg syndrom wiki.
 • Oblastní unie neslyšících olomouc jungmannova olomouc.
 • Street dance kroky.
 • Chronická bolest svalů.
 • Noční kojení a zubní kaz.
 • Chevrolet niva bazar.
 • Ikea soderup.
 • Brazilský keratin wikipedia.
 • Nejlepší star wars knihy.
 • Sing of harry styles.
 • Woodstock 2019 program.
 • Jennifer lopez movies.
 • Vetve pro cincilu.
 • V kleci kniha cooper.
 • Životnost lyží.
 • Magneto zapalování schema.
 • Výměna blatníku cena.
 • Wellness siesta liberec.
 • Bryan adams get up tour.
 • Mechanika moodle.
 • Normy sedací nábytek.
 • Facebook zobrazit jako 2019.
 • Studentské jízdné praha.
 • Euromince vzory.
 • Jaguar animal.
 • Emoji kvíz.
 • Ischemická choroba srdeční wikiskripta.
 • 24 mesicni dite.
 • Ebay на русском в германии.
 • Poutavé synonymum.
 • Problémy s bankomatem.
 • Vw vin decoder engine code.
 • Fish market praha.
 • Oblečení na vht.
 • Sitcom 2017.
 • Johnny pizza.
 • Sas strike.
 • Odznak skpv prodám.
 • Seberegulační vlastnosti osobnosti.