Home

Toxické účinky léků

Fototoxicita! Mastičky, které nesmí na sluníčko - Lekvita

 1. Toxické účinky léčiv • Farmakologické - většinou mizí nebo se snižují při poklesu plasmatické hladiny farmaka • Patologické - mohou se upravit regenerační schopností organismu (poškození jaterního parenchymu) • Genotoxické - vznikají na podkladě poškození DNA (patří sem i teratogenní a karcerogenní účinky
 2. Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie MUDr. Olga Bartošová, Ph. D. Nežádoucí účinky Účinek vyvolán po podání běžné a doporučené dávky Nežádoucí účinky - příčiny Alergie Lékové interakce Interakce s nemocí Farmakogenetické poruchy - defekt, deficit nebo úplné chybění enzymů
 3. Toxické účinky léků. Toxické účinky, které se vyskytují při předávkování léku, jeví závislost na celkovém množství léčiva v organizmu a mohou se vyskytnout při dostatečně vysoké dávce u kteréhokoli pacienta.Absolutní předávkování je výsledkem chybného dávkování nebo četnosti jednotlivých dávek.Relativní předávkování je možné pozorovat u.
 4. Toxické účinky léků. Chemoterapie doslova znamená léčba pomocí léků. V jednom cyklu chemoterapie jsou většinou používány dva nebo více cytotoxických léků, každý z nich působí na buňky různým způsobem Nejenže jsou ve vodě škodlivé látky, hrozí také, že by se případný plavec zabořil do popelavého bahna a nedostal se ven
 5. - toxické mohou být některé části rostlin (toxické pokojové rostliny)- kombinace některých léků s některými jinými látkami obsaženými v jiných lécích, v po­tra­vi­nách či nápojích může být toxická nebo může odstranit žádaný účinek léku. Také ne­do­držení doby aplikace léku nebo dávkování může.

hladin léků Úzká terapeutická šíře léku Digoxin, Lithium Vážné toxické účinky při předávkování Gentamycin, Amikacin Nefrotoxicita, Ototoxicita Velká individuální variabilita metabolizmu Cyklosporin A Lék nevyvolává očekávaný účinek Snížená vnímavost x pacient lék neužív Vedlejší účinky černého čaje - na co si dávat pozor? A máme pro vás i pár rad a informací s ohledem na možné vedlejší účinky černého čaje: 1. Toxické prvky. Prakticky kterýkoliv vařený čaj obsahuje minerály, které mohou být nadměrně jedovaté. Třeba olovo a hliník jsou přítomny v čaji Čínská medicína znala i účinky léků, které pomáhaly při otravách jako protilék, jiné způsobovaly smrt, hubily hmyz nebo se používaly ve veterinární čínské medicíně. V Knize hor a moří se popisuje téměř 40 termínů čínské medicíny k pojmenování řady nemocí. Např. struma, trachom, svrab, bolesti břicha apod Účinky přípravku Rivotril a dalších současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), které možná budete užívat nebo které podáváte dítěti, a to i o lécích, které jsou dostupné bez. Nežádoucí účinky léků-Neexistuje lék,který by nemohl vyvolat nežádoucí reakci!!! 1)Vedlejší účinky-jsou vždy typické,pro ten, který lék.Je třeba s ním počítat Př:bradykardie po podání betablokátoru. 2)Toxické-vyskytují se u všech léků po překročení určité dávk

Toxické : vyšší než 130 mikrogram/ml, (vyšší než 900 mikromol/l) Nežádoucí účinky: nauzea a zvracení, gastrointestinální intolerance, přibývání na váze, reverzibilní alopecie (v 5%), přechodná ospalost, přechodná neutropenie. Idiosynkraticky: encephalopatie z nadbytku dusíkatých látek Toxické účinky se zjišťují dopředu , tzv. biologickým pokusem , ten se bohužel dodnes provádí na zvířatech , jako jsou myši , morčata a opice.Míra toxicity se měří a uvádí v tzv. letální dávce , to je dávka smrtelná , označuje se LD50 , uvádí se v gramech , nebo miligramech na 1 kilogram živé hmotnosti Ibuprofen může potlačovat účinek léků s kyselinou acetylsalicylovou (např. anopyrin, acylpyrin) na shlukování krevních destiček. Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv: takrolimus, zidovudin, cyklosporin, mifepriston MDC 21 Alergie, otravy a toxické účinky léků Vybraná MDC Eliminační metody krve pro toxické účinky 19 (43%) 44 11,0 2 - 29 7 113 373 12 288 - 370 300.

Přecitlivělost (alergie) na léky - Anamneza

Mezi jiné nežádoucí účinky léků na kůži patří farmakologické, toxické a kumulativní účinky léků a tzv. biologické lékové reakce. Farmakologickými mechanizmy vyvolané nežádoucí účinky léků jsou např. difúzní alope-cie při léčbě cytostatiky, hypertrichóza při léčbě těžké hypertenze minoxidilem nebo. Malé děti jsou obzvláště citlivé na toxické účinky 4-aminochinolinů, proto je nutné uchovávat přípravek Plaquenil mimo dosah dětí. může být nutné snížení dávek inzulinu nebo jiných léků určených pro léčbu cukrovky

Skořice je nejenom oblíbené vánoční koření s příjemným aroma, ale i léčivá látka s antioxidačními účinky, příznivým vlivem na léčbu cukrovky nebo demence. Méně se ví, že existují dva různé druhy skořice, přičemž běžnější z nich, kassia, může lidskému tělu i škodit. Výzkumem vlastností skořice se nyní zabývají američtí vědci, uvedla. nežádoucí účinky léků jsou např. difúzní alo-pecie při léčbě cytostatiky, hypertrichóza při léčbě těžké hypertenze minoxidilem nebo komplex příznaků Cushingova syndromu při dlouhodobé léčbě systémovými kortikoidy. Akutní toxické účinky léku vznikají při jeho předávkování nebo kumulaci v organizm Pozitivní účinky na zdraví nepotvrzeny. Kromě ostře žluté barvy, která kurkumu odlišuje od jiných druhů koření, je známá i pro léčivé účinky, které jí jsou připisovány. Jde například o podporu normálního trávení, normální činnosti jater či kardiovaskulárního systému nebo protizánětlivé účinky Nemá smysl podrobně rozebírat jednotlivé skupiny léčiv, protože toxické účinky lze nalézt ve většině dnes užívaných léků; jde spíš o četnost a závažnost. Občas se setkáváme i s toxickým působením reziduí lokálních anestetik pro zubní ošetření či anestetik využívaných k epidurální anestezii

Toxické účinky léků populace jedinec historicky

 1. Držte si peněženky a pamatujte na své zdraví! Průjem, křeče, ledvinová kolika, vyrážky nebo hepatitida patří k těm méně vážným onemocněním, která způsobuje šťáva sukulentu aloe vera. K dostání ve Vašem obchodě se zdravou výživou, litr již za 300 Kč
 2. Chronické toxické a kumulativní účinky léků se mohou projevit po dlouhodobé aplikaci některých léků. Lze sem zařadit: • Hyperkeratózy dlaní a plosek při dlouhotrva-jící léčbě zlatem nebo arzénem (dříve často používaným). • Keratózy i kožní karcinomy za 20-50 let po podávání léků s arzénem - v.
 3. cí nebo tvorbě šperků, ale například i k výrobě nádob na potraviny. A v průběhu času si lidé všimli také jeho antibakteriálních účinků. Módním hitem dnešní doby je stříbro koloidní, v jehož léčebné účinky leckdo věří. Vědecké výzkumy přinesly velkou míru skepse i hledání nových.
 4. erálů v krvi (nadměrná ztráta draslíku), poruchy srdečního rytmu, příp.
 5. ophyllin, theobro

Nebezpečné chemické látky v běžném život

Nežádoucí účinky léků používaných v revmatologii a základní principy monitorování jejich bezpečnosti - I. Chorobu modifikující léky revmatoidní artritidy (DMARDs) Karel Pavelka, Liliana Šedová • toxické granulace Oftalmologické. Významné toxické a nežádoucí účinky léků u zvířat z pohledu lékárníka Stáhnout PDF English info Important toxic and undesirable effects of medicaments in animals from the pharmacist's viewpoint Both veterinary and human drugs belong to the most common sources of poisoning in companion animals..

Proč pravidelně pít černý čaj? Zde je 10 zdravotních

 1. při aplikaci léků účinky, interakci. Souhrn pojmů 1 • LÉČIVO-látka či směs látek, které se podávají člověku nebo zvířeti za účelem diagnostiky, léčby, prevence a zmírnění » idiosynkratický -toxické účinky se dostaví i po netoxické dávce
 2. Toxicita léků je způsobena různými druhy účinku. Například toxicita hormonů je způsobena tím, že arteficiální (umělý) hormon působí na hormonálně citlivé orgány i po ukončení užívání
 3. eme rozdílnou individuální odolnost. Ideálně by dávka léčiva měla být od toxické dávky značně vzdálená, tj. lék by měl mít velkou terapeutickou šíři. Úzkou terapeutickou šíři má např. digoxin.
 4. Poruchy a toxické vedlejší účinky léků Tabulka. 11.4 uvádí, že léky, jejichž používání pravděpodobnost nežádoucích účinků psychiku nejvýznamnější. Kromě tohoto seznamu je důležité si uvědomit, o alkoholu, drog, psychotropních látek a léčby steroidy (vše je uvedeno v dalších kapitolách této knihy)
 5. (toxické účinky - nevolnost, zvracení, arytmie - -např. komorová tachykardie) N.Ú.- bradykardie - tachykardie - arytmie - desorientace - barevné vidění . léků proti bolesti - jsou to deriváty opia - mají silný analgetický účinek - působí na receptory bolesti CN
 6. a) vedlejčí účinky - jsou specifické pro určitý lék a lze je téměř vřdy očekávat. b) toxické účinky - projevují se u všech léků po překročení toxické dávky. c) idiosynkrasie - stav, když se toxické projevy projeví i po terapeutické dávce, nejsou známy příčin
 7. Lékové interakce mnohdy zesilují vedlejší a toxické účinky léků. Předepsané dávky léku (zejména antibiotik) vyberte v plné dávce. Antibiotická léčba je koncipovaná tak, aby došlo k dosažení určité baktericidní (smrtící) nebo bakteriostatické (zástava bakteriálního růstu a metabolismu) koncentraci v krvi

Účinky přípravku Kalicor a účinky jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez předpis Lidské léky proti bolesti nejsou pro zvířata! Mnoho léků, které pomáhají lidem, je zcela nevhodných pro zvířata. Takovéto laické domácí ošetření může skončit i tragicky. Klasickou situací je podání lidských léků proti bolesti. S otravami a zdravotními potížemi, které způsobují tyto přípravky psům a kočkám, se veterináři setkávají poměrně často Čtení: Neurol - účinky a užívání: Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte: Neurol patří do skupiny léků N05BA12, kde najdeme ještě další léky s podobným účinkem - Alprazolam Orion, Frontin, Helex Retard a Xanax Při prvních příznacích onemocnění už nesaháme po prášcích, ale důvěřujeme bylinám, které nám mohou pomoci v boji s mnoha zdravotními obtížemi. Až když přírodní prostředky selžou, uchylujeme se k lékům chemického původu. Někdy však dlouhodobé užívání bylinek nebo jejich kombinace s léky mohou našemu organismu spíše přitížit

Čínská medicína v literatuře - Zentrichova apatyka a

 1. Léky proti průjmu (antidiaroika) jsou pestrou skupinou léčiv s různými mechanizmem účinku. Existují vyložené symptomatické léky, které tlumí průjem bez ohledu na jeho příčinu, a léky určené k terapii konkrétních forem průjmových onemocnění. Hned v úvodu je nutné zdůraznit, že není vždy dobré průjem agresivně léčit, obzvláště jde-li o akutní infekční.
 2. Lék obvykle obsahuje vedle vlastních účinných látek i pomocné látky zpracované do lékové formy. Lékovou formou jsou např. tablety (a to různé typy tablet včetně vaginálních, žvýkacích a dalších), tobolky, injekce, masti, čípky, roztoky a řada dalších. Jedna účinná látka může být podávána v různých lékových formách
 3. Toxické účinky léčiv na plod Reakce plodu závisí na účincích léčiv: of gestační věku a stádiu vývoje plodu v době léčení; rychlost pronikání léčiv přes placentu z matky na plod; charakteristiky výměny léku pro matku, plod a placentu. Rozhodující roli zde, samozřejmě, patří k fázi vývoje plodu

Monitorování hladin léků. Dolní hranicí je terapeutický účinek, horní hranice již vykazuje toxické účinky. Proto se volí přibližně střed tohoto rozmezí. Léčiva se většinou podávají ve formě opakovaných dávek nebo kontinuální infuzí Užívání léků s potenciálním nebezpečím interakcí Nežádoucí účinky : Obecně minimálně toxické ERY - nauzea a zvracení, Nové makrolidy (II. gen., tj. roxitromycin, klaritromycin) - eliminován motilinový účinek ERY Spiramycin - lepší snášenlivost (ale slabší účinek

Nežádoucí účinky léků se často vyskytují u lidí, kteří mají poruchu funkce jater nebo ledvin. Tyto orgány se podílejí na metabolických procesech a pomáhají tělu odstranit toxické látky z našeho těla. V případě selhání jejich práce dochází pouze k akumulaci produktů metabolismu Toxické účinky aminoglykosidů na ledviny se sčítají s toxickým účinkem jiných léků jako jsou cefaloridin, cefalotin nebo methicilin. Vzhledem ke kumulaci ( tj. toxický účinek jednotlivých léků se sčítá ) může být toxicita opožděným projevem nebo se může objevit časně při opakování léčby Lékové interakce mnohdy zesilují vedlejší a toxické účinky léků. Krok 8. Předcházejte infekčním onemocněním 8. Předcházejte infekčním onemocněním. Tělo je bojem s infekcí samo oslabeno a vynakládá veškerou dostupnou energii na boj s chorobou. Zatížíme-li jej například stresem z práce nebo venkovními aktivitami. Příčiny toxické hepatitidy - co za ni může? K toxické hepatitidě dochází, když se v játrech objeví zánět způsobený expozicí toxické látce. Toxická hepatitida se může také vyvinout, pokud užijete příliš mnoho léků na předpis nebo nějakých volně prodejných léků

toxické účinky - po vysokých dávkách, při vyšší citlivosti na ATB (většinou se jim dá předejít, případně zmírnit projevy); alergie - potřeba pátrat v anamnéze ; biologické účinky - změnou přirozené bakteriální mikroflóry kůže či sliznic (často při podávání širokospektrálních antibiotik např. Pozor na džusy i pomela. Pokud náš lék má v příbalovém letáku uvedenou interakci s grepy, měli byste také pamatovat, že stejně nevhodné jsou: grepové džusy, doplňky stravy s výtažky z grepových jader, pomelo a karambola. Záleží také na množství zkonzumované šťávy či grepů - malé množství zastavuje činnost pouze střevních enzymů a transportérů

RIVOTRIL příbalový leták: 0,5mg a 2mg - Zdraví

Během několika let své lékařské praxe v něm však vzrůstalo zklamání nad lékařským povoláním. V Hahnemannově době lékaři na většinu potíží podávali projímadla a pouštělo se žilou, pacienti trpící na syfilis byli léčeni jedovatou rtutí a často následně umírali na toxické účinky této léčby Některé kombinace léků mohou mít toxické účinky. Nadměrná dávka mnoha léčiv končí smrtelným výsledkem. Pokud užíváte 10 g paracetamolu, vyvine se jaterní nekróza. Tato léčiva se často užívá se sebevražedným účelem. Často se jedná o toxickou hepatitidu po léčbě takových onemocnění, jako je leukopenie. Vezměme v úvahu následující fakta z Drugs.com o účinky kortizolu léků. Kůže . kortizolu může způsobit toxické účinky na kůži, jako je těžké puchýře, které obsahují krev nebo hnis, infekce vlasových folikulů a vývoj lézí na kůži. Infekc

Způsoby podávání léků - Studentske

Grepy a grapefruitový džus obsahují mnoho vitamínů a tělu prospěšných látek a jejich zařazení do jídelníčku prospívá zdraví. Na druhou stranu je důležité vědět, že při užívání některých léčiv spolu s grepy může dojít ke změně jejich hladiny v krvi a tím pádem k ovlivnění jejich účinků. Tomuto jevu se říká interakce Léčebné účinky konopí svým rozsahem představují přírodní a levnou alternativu k dnes vyráběným klasickým lékům a tím i nevítanou konkurenci farmaceutickému průmyslu. Bohužel mnohým z nás se slovem konopí asociují spíše negativní myšlenky, avšak za to nemůže samotná rostlina, nýbrž názory dnešní společnosti protizánětlivých léků. během 24 hodin před nebo po podání methotrexátu způsobuje zvýšení koncentrace methotrexátu v krvi a zvyšuje toxické účinky methotrexátu. Probenecid/sulfinpyrazonPřípravky obsahující probenecid nebo sulfinpyrazon mohou prodloužit exkreci diklofenaku

Nežádoucí účinky léků hojně užívaných v české populaci na snižování hladiny cholesterolu, statinů (např. simvastatinu) mohou zvýšit tzv. makrolidová antibiotika. Například klarithromycin. Warfarin x ibuprofen. Warfarin je lék, který mění srážlivost krve Maitake je japonský název pro jedlou a chutnou houbu, Grifola frondosa, mezi houbaři v Americe známou jako sírovec. Roste v trsech na zemi a u kořenů stromů nebo pařezů. Jeho trsy připomínají načechraná ocasní pera slepice v hnízdě (název v originále hen-of-the-woods/lesní slípka). Japonské jméno znamená tancující houba, asi proto, že lidé tančili radostí. Autor e-knihy: Pavel Ševčík; Kamil Ševela; kolektiv, Téma/žánr: akutní intoxikace - vedlejší účinky léků - intenzivní medicína, Počet stran: 328.

Malé děti jsou obzvláště citlivé na toxické účinky 4-aminochinolinů, proto je nutné uchovávat přípravek Plaquenil 200 mg mimo dosah dětí. Při léčbě přípravky obsahujícími hydroxychlorochin se vzácně vyskytly případy sebevražedného chování V dnešní době přibývá pacientů trpících na nežádoucí účinky klasických léků. Homeopatická léčba zažívá renesanci a právě díky své netoxicitě se těší vzrůstající popularitě mezi pacienty i zdravotníky. Nejsou toxické a nemají vedlejší účinky

Léky proti epilepsii, antiepileptika - nežádoucí účinky

CARBOSORB patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících medicinální uhlí, které pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí. CARBOSORB se užívá při léčbě akutních průjmů způsobených dietní chybou, při výskytu méně závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi a po poradě s lékařem při akutních otravách toxickými. V souvislosti s užíváním léků nazývaných statiny, mezi které patří i atorvastatin, byly pozorovány i následující nežádoucí účinky Poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr Ztráta paměti Sexuální potíže Deprese Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečk Gestační věk a toxické účinky léčiv. Tam jsou tzv kritické období embryogeneze, Existují určité specificita teratogenních léků. Poté, co začne dokončení plodu organogeneze, nebo plodu období vývoje, nadále 40 týdny. Během tohoto období, tam jsou prakticky žádné embryotoxické a teratogenní léze, s výjimkou.

Toxické látky - Chemie - Referáty Odmaturu

 1. Únava je běžným vedlejším účinkem většiny léků, patří taktéž mezi jeden z nejčastějších vedlejších účinků CBD, zdroj health.harvard.edu Závěrem. CBD má řadu léčebných vlastností s malými (nebo žádnými) vedlejšími účinky. Nejčastějším vedlejším účinkem užívání CBD je únava
 2. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje INDAP neovlivňuje běžně pozornost. V individuálních případech, zvláště na začátku léčby nebo kombinaci s jinými antihypertenzivy, vzhledem ke snížení krevního tlaku, může způsobit snížení pozornosti a tím i schopnosti řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje
 3. Bylo zjištěno, že indapamid nemá toxické účinky až do dávky 40 mg, tj. 16násobku terapeutické dávky. Známky akutní otravy se projevují jako důsledek hypovolemie (hyponatremie, hypokalemie)
 4. Ostropestřec je dlouho dobu známý léčivý bodlák se silnými antioxidačními účinky, především čistící játra. Dnes máme ale k dispozici mnoho studií o bylině ostropestřec, které prokazují jeho vliv i na ostatní orgány. Za to může látka Sylimarin

Reishi je považována tradiční čínskou medicínou za jednu z nejdůležitějších medicinálních hub. Máme pro vás tipy, jak užívat Reishi. Houba Ganoderma lucidum (lat. název) je k sehnání v podobě houbového prášku, extraktu, spórového prášku. Extrakt i spórový prášek bývá ukryt v kapslích. Reishi můžete najít i v sirupech a tinkturách. Poměrně oblíbená je. Tento organoidní model by mohl výrazně usnadnit a urychlit testování nových léků. Proces schvalování léčiv a testování jejich toxických a vedlejších účinků trvá mnohdy až deset let. Nový model by ale mohl pomoci odhalit toxické účinky už v brzké fázi testování, což by ušetřilo spoustu času a peněz Pouze dávky 800 mg/kg/den (1200násobek terapeutické dávky pro člověka) a do určité míry i dávky 400 mg/kg/den měly jednoznačně toxické účinky. Studie zabývající se teratogenitou nifedipinu u potkanů a králíků prokázaly teratogenní potenciál přípravku

BRUFEN 400 a BRUFEN 600 + příbalový leták - Zdraví

Toxické účinky pesticidů Stáhnout PDF English info Toxic Ef­fects of Pesticides Although intoxication with organophosphates have occurred rather sporadically in the Czech Republic, self-poisoning with organophosphates may represent a serious clinical issue in rural regions of the developing world. Nežádoucí účinky léků z. Do celého procesu by se totiž mohla zapojit další látka tělu vlastní, která nebude mít toxické účinky. Problematice se odborníci věnují zhruba pět let. Téma vzniklo vlastně náhodou, když se Martin Kubala zúčastnil semináře kolegů, kteří se věnují vývoji nových léčiv na bázi těžkých kovů 1. Nežádoucí účinky léků MUDr. J. Mladá uvádí: Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat u 1,75 - 8 % hospitalizovaných pacientů a 3 - 6 % hospitalizací je jimi zapříčiněno. V roce 2006 bylo v ČR 2 144 936 hospitalizací, což představuje 100 až 300 tisíc pacientů, kteř

Hypertenze - léčba přírodními postupy

Video: MDC 21 Alergie, otravy a toxické účinky léků

CARBOTOX tbl 20

PLAQUENIL 60X200MG Potahované tablety - Lékárna

Toxické účinky jsou výsledkem akutního požití (předávkování) nebo chronické, dlouhodobé terapie. Artritida, revmatismus a stárnutí Lékařské informační systém odhaduje, že každý rok více než 100 tisíc hospitalizací a 16.000 úmrtí v USA jsou spojeny s NSAID komplikací

thiosíran sodný při psoriáze - návod k použití, působení aVánoční JMELÍ! 6 největších pověr a mýtů o této jedovaté
 • Vlastní potisk na kryt mobilu.
 • Mikrovlnná trouba alza.
 • Deluxea recko.
 • Nenápadné svádění.
 • Tul liberec obory.
 • Podprsenka 125 e.
 • Akne pasta za zube.
 • Donuty na objednavku.
 • Audio cd mp3 windows media player.
 • Zimní závěsy.
 • Mischa barton csfd.
 • Angelika 2013 pokračování.
 • Visa infinite česká spořitelna.
 • Zvýšené jaterní testy u deti.
 • Pixwords kocka s modryma ocima.
 • Sada 2 kufrů.
 • Invia španělsko.
 • Michael jackson wikipedie.
 • Tatramat eov 120 navod.
 • Natáčení rapl 2.
 • Býčí zápasy 2019.
 • Malawi dno.
 • Polo ralph lauren shirt.
 • Www csa cz cz cs kontaktni formular.
 • Gta 5 postav.
 • Svatební dýmovnice.
 • Svářecí bunda.
 • Džinismus prezentace.
 • Walker texas ranger poslední díl.
 • Autorský práva.
 • Hemoptyza.
 • Kvalitní granule pro psy test.
 • Opunciový olej dm.
 • Zvětšovací objektiv bazar.
 • Prasky na bolest po porodu.
 • Penzion záva.
 • Styl vedení dětské skupiny.
 • Jak se pozná špatná funkce placenty.
 • Whirlpool akp 288 ja.
 • Spolehlivé auto do města.
 • Palačinky z jogurtu bez mouky.