Home

Mechanika moodle

moodle: Stavební mechanika

Moodle SPŠ a VOŠ, Kladno Systém Moodle je přístupný pouze zaměstnancům, žákům a studentům školy po přihlášení. Veřejnost a hosté nemají do systému přístup MOODLE OA a SOŠ generála Františka Fajtla, Louny, p.o. STR2 - MECHANIKA. STR3 - Modelování na PC. STR4 - Modelování na PC. STR - SPS a STT - trocha teorie. TISKOPISY - FORMULÁŘE. JU-PM. Karfíková Petra (ČEJ, LIT, SPV) ČEJ - Studijní materiály. IVP. LIT - Studijní materiály TMF Mechanika. Zápis sebe sama do kurzu (Student) Anonymní hosté nemohou vstupovat do tohoto kurzu, je třeba se přihlásit. Přeskočit: Navigace. Navigace. Titulní stránka. Hlavní nabídka. Štítky. Kalendář. Gymnázium Cheb. Kurzy. Centrum E-Learningu. MOODLE. Studijní materiály pro ICT koordinátory. Kurzy ke stažení - ukázky. 6)Vypočítejte teoretickou střižnou sílu pro výstřižek čepele kapesního nože podle obrázku 51 s následujícími parametry: t = 3 mm, o = 177,9 mm, mat. 17250σ. Pt = 700 MPa.. 7)Zkontrolujte kolíkový spoj na smyk a otlačení podle obr. 39, je-li statická zatěžující síla 30 kN, šířka pásu b = 120 mm, jeho tloušťka h = 10 mm, průměr kolíku d = 25 mm, materiál.

Kurz: Mechanika tuhého tělesa - moodle

moodle.fs.cvut.cz . Mechanika I Mechanika I A Mechanika II Mechanika IIA Mechanika III Mechanika IIIA Mechanika pro technology Projekt I Projekt II Projekt II I Kmitání mechanických soustav Mechanika mechanizmů Vyšší dynamika Oborový projekt Umělá inteligence Softwarové inženýrství Základy inženýrského experimentu. Základní informace Pedagogická činnost. Je v současnosti zaměřena na tři hlavní oblasti výuky posluchačů: Bakalářské studium; Magisterské studium (navazující Mechanika 1, 1A, 3 - počítačová cvičení Kompletní podklady k předmětům nejen pro tento semestr naleznete v databázi MOODLE. Databáze je v současné době plněna, prosíme o strpení, než budou veškeré údaje doplněny a přístupné. Děkujeme za pochopení A0B14TME - Technická mechanika - B172 Předmět poskytuje znalosti aplikované mechaniky pro provozní praxi. Analýza statických namáhání konstrukčních prvků a jejich dimenzování z hlediska pevnostních podmínek a deformací Seznam GAELPů systému Moodle ČZU. Kurzy. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních z... Fakulta lesnická a dřevařská (L) Fakulta životního prostředí (Z) Provozně ekonomická fakulta (E, R) Technická fakulta (T) Děkanát (TT, TZ) Katedra elektrotechniky a automatizace (TH) Katedra fyziky (TB) Katedra jakosti a.

Moodle; Kurzy; TME; Technická mechanika. Volby zápisu. B1B14TME - Technická mechanika - B192. popis ze sylabu. Učitel: Jirků Slavomír Technická mechanika. Sekce Účastníci Známky Souhrn uchovávaných dat. Vývoj a správu zajišťuje. Mechanika. Zápis sebe sama do kurzu (Student) Anonymní hosté nemohou vstupovat do tohoto kurzu, je třeba se přihlásit. Přeskočit: Navigace. Navigace. Titulní stránka. Hlavní nabídka. Štítky. Based on an original theme created by Shaun Daubney | moodle.org. Mechanika kapalin a plynů Vojenská profesní příprava. Zeměpis a vojenská topografie. Moodle. BOZP. Projekt Raspbbery PI. Nejste přihlášeni (Přihlásit se) Titulní stránka.

Elektronická podpora vzdělávání na SPŠ a VOŠ Chomutov. Titulní stránka; Kurzy; SPŠ; 2. ročník; Kategorie kurzů Stavební konstrukce a mechanika; Kategorie kurzů: Vyhledat kurzy Proveď. MI2. - SME - 2020/2021. Mechanika patří k nejstarším oborům fyziky a od počátku byla úzce spojena s technickými aplikacemi, např. s tvorbou mechanických strojů. Klíčová slova a používané veličiny v mechanice jsou poloha, rychlost, zrychlení, síla, energie a hybnost Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.. Mezi nejčastěji používané veličiny v mechanice patří poloha, rychlost, zrychlení, síla, energie a hybnost.. Mechanika patří k nejstarším oborům fyziky a od počátku byla úzce spojena s technickými aplikacemi, např. s.

Mechanika - 3. ročník (Šlégl) Konstrukční cvičení - 3. ročník (Šlégl) Uživatelský software - TM3 (Naxer) Uživatelský software - TM3 (Zicha) Mikroprocesorová technika - A3 (Zicha) Sítě - V3 (Vlček) Programování - V3 (Vlček) Mikroprocesorová technika - A3 (Vlček Linka: +42022438(4444) E-mail: helpdesk@czu.cz Provozní doba: po-pá 7-17 Kancelář: přízemí rektorátu - dveře 002. Prostřednictvím Helpdesku s námi řešte veškeré vaše požadavky či problémy

Moodle-výuk

Guests cannot access this course. Please log in. Skip Navigation. Navigatio Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem těles (jejich přemísťováním).. Hmotný bod je fyzikální model používaný při studiu pohybu těles (fyzikálním modelem rozumíme objekt nebo jev, jehož některé reálné vlastnosti prostě pomineme - v případě hmotného bodu zanedbáme například tvar a rozměry popisovaného tělesa, ne však jeho hmotnost) Mechanika kapalin Pojem tekutina je společný název pro plyny a kapaliny (popř. plazmu). V tekutinách na rozdíl od pevných látek nejsou částice vázány na jedno místo, mohou se relativně volně pohybovat

Uczniowie "Mechanika" w oddziale Straży Granicznej

Video: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyn

Fyzikální praktikum (mechanika) Informatika 2. Moderní mikroskopické metody. Molekulová fyzika a termodynamika. Mössbauerova spektroskopie. Optické spektroskopie 1. Počítače ve výuce fyziky. Pokusy s jednoduchými pomůckami. Praktikum z elektroniky. Praktikum z fyziky-techniky-přírody Na školním e-learningovém serveru Moodle jsou ukládaná data: jméno, přijmení, školní mailová adresa. Tato data jsou zpracovávaná na základě čl. 6 odst. 1, písm. a), b), c) GDPR. Právním podkladem pro zpracování dat je: plnění právní povinnosti, dle §3, §4 a §5 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, p.. Mechanika pohybu motorových vozidel. nástavba EK, NJ, UČ . Základy ekonomiky podniku. Daňový kalendář na rok 2010. Cestovní náhrady. Odpisy majetku Vyšší odborná škola (VOŠ) v Sezimově Ústí je součástí jihočeským krajem zřizované instituce s názvem Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.VOŠ má akreditovaný tříletý vzdělávací program 26-41-N Elektrotechnika - mechatronické systémy.Studovat je možné v denní i kombinované (dálkové) formě Mechanika Kategorie kurzů: Elektrotechnika Elektronika Anglický jazyk Český jazyk Dějepis Informační a komunikační technologie Základy elektrotechniky Elektroenergetika El. měření Fyzika Technické kreslení Strojírenská technologie Kontrola a měření Strojnictví Stavba a provoz strojů Mechanika Učební materiály Základy.

Termíny postupových testů z PP1 jsou vyhlášeny na dny: 1. test 6.4.2018 2. test 27.4.2018 3. test 25.5.2018 v čase mezi 14:00-16:00 Studijní materiály k předmětu MECHANIKA 1.ročník. Školní rok: 2019/2020. Třída: STR1. Vyučující: Ing. Václav Juk MOODLE. Nejste přihlášeni (Přihlášen SV3- Mechanika. Umělecké obory. U2 - Informační technologie. U1 - Informační technologie. Angličtina U4 Tom 2016/17. Angličtina U3 Tom 2016/17. Dějiny výtvarné kultury. Technologie - grafický design. U 2 angličtina pokročilí. Kategorie kurzů:. Moodle SPŠ a VOŠ. Nejste přihlášeni (Přihlášení) Informace o kurzu. Titulní stránka; Kurzy; S - 3.ročník; S3-MEC; Souhrn; Mechanika (S3) Učitel:.

Korepetitoriai: MATEMATIKA ir FIZIKA: online mokymai

Titulní stránka. Oznámení stránek. Kurzy. Katedra fyziky. Opory. Předměty pro bakalářská studia. Anglický jazyk AI. Anglický jazyk AII. Aplikace mat. ve fyz LMS - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov. Cesta ke stránce. Titulní stránka / ; Kurzy / ; Obchodní akademie / ; první roční kfy-moodle. Nejste přihlášeni KFY/K305 Teoretická mechanika I. KFY/K924 Astronomie a astrofyzika I. KFY/P303 Numerická matematika I. KFY/P128 Úvod do fyziky . KFY/P131 Programování - Fortran. KFY/M103 Praktikum počítačového modelování I. KFY/M101 Poč. modelování částicových soustav I Informace o kurzu. Cesta ke stránce. Titulní stránka / ; Kurzy / ; Autorské nástroje / ; 2017/2018 / ; MECH

moodle.stavlib.cz - Vzdělávací portál SPŠ stavební ..

 1. PRUŽNOST A PEVNOST II. Předmět Pružnost a pevnost 2 navazuje na předmět Pružnost a pevnost 1 a doplňuje znalosti posluchačů o další kapitoly z inženýrské analýzy poddajných těles - klasifikaci mezních stavů únosnosti konstrukcí, tenkostěnné a silnostěnné nádoby, stabilitu přímých prutů, základy matematické teorie pružnosti a krut nekruhových profil
 2. Technický správce Mgr. Petr Novák, kancelář 402 v budově FŽP. Tel.: +420 47528 4164. Mail: Petr.Novak@ujep.c
 3. 2. pololetí. Plyny, rovnice stavu, základní stavové veličiny, sytá, vlhká a přehřátá pára, 1. a 2. věta termodynamická, oběhy strojů, sdílení tepla.
 4. Mechanika CD-RW mající v dokumentaci uvedeno 40/16/10 bude číst rychlostí 40 x 150 KB/s, vypalovat média CD-R 16x a média CD-RW 10x. Výkonnost jednotky Výkonnost se měří podobně jako u pevného disku, zajímá nás především: - Přístupová doba udávající časový úsek, který je nutný k tomu, aby se na CD našl
 5. Mechanika tuhého tělesa. pohyb tuhého tělesa; moment síly; skládání sil a dvojice sil; rozklad sil; těžiště tuhého tělesa; rovnovážná poloha tuhého tělesa; kinetická energie tuhého tělesa; Course creator: Jan Vesely; Mechanika tekutin. vlastnosti kapalin a plynů.

Moodle SPŠ a VOŠ, Kladn

Boční panel. Moodle PF. Čeština ‎(cs)‎ Čeština ‎(cs)‎ Deutsch ‎(de)‎ English ‎(en) Předmět má za úkol naučit studenty základy fyziky tak, aby porozuměli fyzikálním dějům v přírodě. Na přednáškách jsou podávány informace o zákonitostech těchto částí fyziky - mechaniky, termodynamiky, elektřiny, magnetismu, optiky a jaderné fyziky

Moodle SPŠ a VOŠ. Nejste přihlášeni (Přihlášení) Informace o kurzu. Titulní stránka; Kurzy; S - 1.ročník; S1-MEC; Souhrn; Mechanika (S1) Učitel:. Termomechanika. Zkouška 2014/2015. Na zkoušku se přihlašuje pouze na základní verzi zkoušky. Kdo má v KOSu zapsanu A variantu bude automaticky přihlášen na A variantu zkoušky!!!! B9M14AML - Aerodynamika a mechanika letu - B171 Předmět poskytuje přehled hlavních poznatků z letecké aerodynamiky a mechaniky letu. V úvodní části předmětu jsou studenti seznámeni s modely a rovnicemi pro proudění nestlačitelné tekutiny a poté jsou odvozeny rovnice popisující silový a momentový účinek proudění na. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta.Přihlášení mech3. Čeština ‎(cs)‎ Čeština ‎(cs)‎ English ‎(en) Kurzy technické mechaniky pro obor mechatronik. Vyhledat kurzy: Technická mechanika MS-

B9M14AML - Aerodynamika a mechanika letu - B181 Předmět poskytuje přehled hlavních poznatků z letecké aerodynamiky a mechaniky letu. V úvodní části předmětu jsou studenti seznámeni s modely a rovnicemi pro proudění nestlačitelné tekutiny a poté jsou odvozeny rovnice popisující silový a momentový účinek proudění na. ISŠA pro mě byla přínosem už od počátku mého studia Mechanik jednostopých vozidel. Práce s moderní měřicí technikou a profesionální přístup vyučujících mě rychle posunoval až k pozici týmového mechanika ve třídě Supermoto S1. S týmem jsem strávil celý rok cestováním po závodech po celé Evropě

elearning: STR1-Mechanika

TMF Mechanika - moodle2

Základní ovládání LMS Moodle. Učitel: Petr Testovič 10; Pokročilé ovládání LMS Moodle. Učitel: Petr Testovič 10; Ukázkový kurz - pískoviště. Školení MOODLE 13_01_2015. Pracovni_verze. Výuka. Fyzika. Elektrotechnika. moodle...lizace a inovace ve výuce - CZ.1.07/1.5.00/34.0195. 01. sada 01-1 Důlní větrání. 02. sada 01-2 Důlní požáry a chemismus výbušniny. 03. sada 01-3 Ražba důlních děl pomocí trhací práce. 04. sada 02-1 Elektrické měřící přístroj

CD54 Lomová mechanika Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky mechaniky materiálu, mechaniky poškození a lineární i nelineární lomové mechaniky. Seznámí se s lomovými parametry materiálu, jako jsou lomová houževnatost, lomová energie či charakteristická délka, jakož i s metodami jejich určování Mechanika 1 počítačová cvičení 2016/10/03 Témata bakalářských a diplomových prací 2015/11/04 Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praz Technická specializace 4 - technická mechanika. Technická specializace 4 - fyzika. Nejste přihlášeni (Přihlášen. Mechanika - 1.A - Pištecký Navigace. Titulní stránka. Novinky stránek. Moodle 2 - návod pro studenty. Nejste přihlášeni (Přihlásit se) Titulní stránka. DISKETOVÁ MECHANIKA / ZIP / CD ROM / DVD MECHANIKA A 05 Hardware - mechaniky výměnných médií Spolehlivost uchování dat: nízká vysoká Vydalo nakladatelství a vydavatelství Computer Media s.r.o. v roce 2006 jako součást titulu Informatika a výpočetní technika • kompendium Návrh a realizace: Ing

Vypočítejte příklady podle zadání,která jsou uvedena v posledních dvou souborech. Výsledky dejte do rámečku včetně jednotek. Jednotlivé příklady oddělte vodorovnou čarou Veškeré nesrovnalosti konzultujte se správcem Moodlu. Zapomenuté heslo získáte přes nabídku přihlásit se, zapoměli jste své přihlašovací jméno či heslo a vyhledejte pomocí školního e-mailu. Na e-maile příjde odkaz k zabezpečenému přihlášení. Zakazuje se přihlášení přes ID.Mgr.Petr Kowolowsk

Střední škola technická je škola s polytechnickým zaměřením (strojírenství, stavebnictví, optika a jemná mechanika, mechatronika a elektrotechnika, autoopravárenství), která vychovává žáky pro významné firmy v Olomouckém kraji, jako Meopta-optika Přerov, Mubea Prostějov, Honeywell Olomouc, Olympus, a další Mechanika MS2 - (2016/2017) Učitel: Václav Havlík; Strojnictví OK2. Učitel: Pavel Volavka; Mechanika S3 - 2012 - 2013. Učitel: Václav Havlík; Fyzika MS1 - 2016/2017. Učitel: Václav Havlík; Mechanika. Učitel: Václav Havlík; Nejste přihlášeni (Přihlásit se) Titulní stránk Molekulové jevy, teplota, teplo, molekulová fyzika plynů, molekulové jevy v kapalinách, struktura pevných látek a pružnost.... Vyhledat kurzy: Kategorie kurzů

Předměty Odbor mechaniky a mechatronik

FSv CVUT: katedra mechaniky [k132

Moodle ZŠ Ostašov. Nejste přihlášeni (Přihlásit se) Čeština ‎(cs)‎ English ‎(en) Mechanika - Práce a energie. Učitel: Aleš Kozák; Titulní stránka Nejste přihlášeni (Přihlásit se) Titulní stránka. Čeština ‎(cs)‎. Moodle ‒ Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí. Cesta ke stránce. Titulní stránka / ; Kurzy / ; Svobodová Irena; Kategorie kurzů

Odbor mechaniky a mechatroniky Stránky odboru mechaniky

Mechanika - 3.A - Hořák. Teacher: Vlastimil HorakVlastimil Hora Přejít k hlavnímu obsahu . Nejste přihlášeni (Přihlásit se)Jazy Mechanika - 2. ročník dopravní prostředky. Učitel: Iveta Štaubertová MEC 2. III/2 S36 Stavební mechanika - Statika v rovině MOODLE - odevzdání vytvořeného souboru v rámci ÚKOLU. SMARTPHONE (mobilní zařízení - kurzy.ssremesel.cz. MICROSOFT365 - první použití elektronické pošty. MICROSOFT365 - nastavení účtu pro obnovu hesla. MICROSOFT365 - OBNOVA hesla

Trzecie miejsce siatkarzy „Mechanika” w województwie

Moodle VOŠ . Nejste přihlášeni Dále doplnit jejich dovednosti o principy a potřebné výpočty pro řešení úloh v oboru mechanika. Seznámit je s aplikací oboru pružnosti a pevnosti se zřetelem pro dimenzování či kontrolu součástí. Po absolvování modulu student Žáci tohoto maturitního oboru mají výrazně posílenou praktickou výuku, čímž se zvyšuje jejich cena na trhu práce. Praktická výuka probíhá jednak ve školních dílnách, jednak na odpovídajících pracovištích spolupracujících firem. Žáci se učí programovat a obsluhovat stroje s řídicími systémy Siemens a Heidenhain

Dýchací soustava | SZŠ KroměřížPGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa w „Mechaniku

A0B14TME - Technická mechanika - B172 - moodle

Moodle - Česká zemědělská univerzita v Praze (CZU) ZGZ14E Stavební mechanika - ZS 20/21. ZGZ35Z Strategické a prostorové plánování - ZS 20/21. ZGZ107Z Technické kreslení - ZS 20/21. ZGZ33Z Teorie a metody plánování 1 - ZS 20/21. ZGZ26E Typologie staveb - ZS 20/21 Prezentace ke kontrole se odevzdávají přes Moodle, popř. mailem (po dohodě s vyučujícím). Příkladové hodiny. Řešení vzorových příkladů ke zkoušce. Příklady 1: objemová hmotnost, hustota, nasákavost a vlhkost, hutnost, pórovitost, sypná hmotnost, mezerovitost, čára zrnitosti Výuka předmětu Mechanika pro 1.ročník ŠVP Silniční doprava. Tvůrce kurzu: Lumír Erlebach Tvůrce kurzu: Lubomír Kořínek Učitel: Vladimír Bendák Učitel: Vladimír Blažej Učitel: Ondřej Kolář Učitel: Ivana Kubánková Učitel: Vladimír Macháček Učitel: Josef Nová Vzdělávací portál SPŠ stavební Liberec. Nejste přihlášeni (Přihlásit se)Cesta ke stránce. Titulní stránka / Kurzy / Profilující odborné předměty - Stavebnictví / Stavební mechanika a stavební konstrukc Zůstaňme v kontaktu Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Novovysočanská 280/48, 190 00, Prah

Moodle ČZU: Katedra mechaniky a strojnictví (TC

Aplikovaná mechanika. Studijní obor Aplikovaná mechanika vždy byl součástí studijního inženýrského programu. Je zaměřen zejména do oblasti mechaniky kontinua se zaměřením na mechaniku tuhých a poddajných těles a prostředí

"Mechanik" świętuje 100-lecie odzyskania Niepodległości„Mechanik” w teatrze - Centrum Kształcenia Zawodowego iInformacje organizacyjne - Politechnika Poznańska - Poznan
 • Ab inbev news.
 • Hokejova branka bazar.
 • Top songs ever.
 • Jak posílit imunitu.
 • Steve jobs.
 • Strie na zádech.
 • Audi s3 prodej.
 • Den otevřených dveří ostrava 2019.
 • Postavení slunce a měsíce.
 • Barva na lamino desky.
 • Vinoteka nisa liberec.
 • Resto druid mythic.
 • Celenka adidas.
 • Rosamund pike doom.
 • Otto wichterle nobelova cena.
 • 1984 recenze.
 • Nepromokave batohy.
 • Z čeho se vyrábí pneumatiky.
 • Plavani miminek modrice.
 • Anglicky břečťan prodej.
 • Batoru rowaiaru csfd.
 • Past na octomilky ocet jar.
 • Mops diskuze.
 • Zuš šumperk.
 • Nejsilnější zemětřesení na světě.
 • Nakopni to 1x04 online cz.
 • Přibehy našich sousedů.
 • Boty skoda.
 • Textový editor android.
 • Reasec dr max.
 • Třídění odpadu.
 • Sportovní zátěžový test brno.
 • Rozpočet na podlahové topení.
 • Apple itunes appstore.
 • Ocni vysetreni deti praha.
 • Celní unie švýcarsko.
 • Iberia recenze.
 • Star trek nová generace nejlepší díly.
 • Casa batlló.
 • Urban legend example.
 • Philips holící strojek oneblade.