Home

Sklonovani kost

Je proto těžké dát jazykovým uživatelům jednoznačné a dostatečně obecné doporučení, jak slova přecházející od vzoru kost ke vzoru píseň skloňovat. Chceme‑li, aby naše vyjadřování bylo v souladu se současnou normou, řiďme se tím, co je uvedeno v základních příručkách Rod ženský - vzor kost : pád: číslo jednotné: číslo množné: 1. kost : kosti : 2. bez kosti : bez kostí : 3. ke kosti : ke kostem : 4. pro kost

Vzory: píseň a kost V některých případech existují tvary podle vzoru kost, v některých jsou tvary podle vzoru píseň, někdy existují tvary podle obou vzorů. Podle vzoru kost se skloňují všechna jména zakončená na -ost ( mladost, radost, soudnost, možnost..) a podstatná jména řeč a věc Kolísání mezi vzory píseň a kost Vzor kost Vzor píseň Podstatná jména zakončená na: -ost, -est (radost, bolest) Podstatná jména zakončená na: - ť, -ď, -st, -j, -ň, -l, -z, -v, -ř věc řeč moc děti (množné číslo) labuť káď krůpěj dlaň hůl tvr Obuv tedy skloňujeme podle vzoru kost. Pozor! Některá podstatná jména se skloňují nepravidelně. Například slova: past, lest, pěst, věc, řeč se v jednotném čísle skloňují podle vzoru kost, ale množném čísle v 3. a 6. pádě se skloňují podle vzoru píseň. Mezi tato slova patří také slovo obuv. Určíme pád Jednotné číslo: 1. pád: žena: růže: píseň: kost: 2. pád: ženy: růže: písně: kosti: 3. pád: ženě, škole: růži: písni: kosti: 4. pád: ženu.

Internetová jazyková příručka: Skloňování ženských jmen

Jména skloňovaná podle vzoru kost (typ Čáslav, Vlašim, Příbram, Třešť, Budapešť, Tuchoraz, Rus, Uhříněves, Nelahozeves) Antická jména (typ Kolchis, Salamis, Hellas, Eleusis, Akropolis, Persepolis) Ženské názvy zakončené na souhlásku se skloňují podle vzoru píseň, nebo kost (rozdíl je tedy pouze v koncovce 2. p U každého vzoru najdete jeho vyskloňování + skloňování jednoho příkladového slova. Tučným textem jsou označeny koncovky.. Žena. K tomuto vzoru přiřazujeme podstatná jména, která mají v 1. pádu jednotného čísla koncovku -a.Důležité je také vědět, že se jedná o vzor tvrdý Divíte se, jak někdo u skloňování číslovek může udělat chybu? Není to tak těžké, tudíž si v tomto krátkém článku ukážeme, jak správně číslovky skloňovat, abyste chybu už neudělali. Skloňování číslovek dva, oba, tři a čtyři Číslovky základní: dva, oba, tři a čtyři mají zvláštní skloňování, které neodpovídá vzorům, jež známe Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen Kolísání mezi vzory píseň a kost a krácení kmenové samohlásky 1. Podstatná jména v závorkách dej do správného tvaru v množném čísle: a) Udělej si pořádek ve svých (věc) _____ Skloňování on-line zdarma celých frází - podstatných i přídavných jmen

kost

Skloňování podstatných jme

 1. Popis stránky * • Podstatná jména, skloňování a vzory podstatných jmen, mluvnické pády, pádové otázky • - český jazyk online, gramatika
 2. České skloňování je obměna slovních tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v češtině pomocí koncovek.Čeština je flektivní jazyk a vyznačuje se velkým množstvím skloňovaných slovních tvarů. Skloňování je vedle slovosledu a předložek základním prostředkem k vyjadřování syntaktických vztahů mezi větnými členy
 3. Zajímavé je, že koncovky těchto tvarů patří ženskému rodu kost.A ještě jednu poznámku k zdrobnělině, tedy k podstatnému jménu lidičky - jak bylo už připomenuto, jde o rod mužský životný a my musíme respektovat shodu podle životnosti - je tedy správně hodní lidičky, uspěchaní lidičky, podobně jako vraní.
 4. vzory pro rod ženský: žena, růže, píseň, kost, vzory pro rod střední: město, moře, kuře, stavení. Někdy to ale není tak jednoduché. Podstatná jména končící na -us, -um a -ismus. Odtrhneme -us nebo -um a skloňujeme buď podle vzoru pán, nebo podle vzoru hrad/les

čeština: ·díl celku část těla··díl celku angličtina: part, section, component, piece, portion, segment, slice, share, partition finština: osa. Rod mužský - vzor hrad : pád: číslo jednotné: číslo množné: 1. hrad: hrady : 2. bez hradu (bez lesa) bez hradů : 3. k hrad vzor ŽENA. 1.p.č.j. koncovka -a. vzor tvrdý. v koncovkách tvrdé -y. v 7.p.č.mn. -ami vzor RŮŽE. 1.p.č.j. koncovka -e/-ě. 2.p.č.j. koncovka -e/-ě. vzor.

Čeština letem světem: Jak skloňovat slovo myš - Moje

U jmen rodu ženského vzory žena, růže, píseň, kost, u jmen rodu středního město, moře, kuře a stavení. Pozor je třeba dávat především na rozlišování 1. a 4. pádu u jmen rodu mužského. 1. pád: Naši psi (páni) hlasitě štěkali na všechny kolemjdoucí. 4. pád: Slyšel jsem štěkat psy (pány) celou noc UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK: JAZYKOVÁ VÝCHOVA: Vzory podstatných jmen: Žák: - u podstatných jmen určuje mluvnické kategorie - vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středníh

Doplň koncovky podstatných jmen rodu ženského, které se skloňují podle vzoru KOST Skloňování jednotlivých vzorů: ŹENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST. Skloňování podstatných jmen rodu ženského na www.mojecestina.cz. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení) Cvičení k vytištění - doplňování koncovek. 3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z nabídk Řešení. spisovatel - bez spisovatele (životný vzor muž - bez muže), junior - bez juniora (životný vzor pán - bez pána), hněv - bez hněvu (neživotný vzor hrad - bez hradu), házenkář - bez házenkáře (životný vzor muž - bez muže), jezuita - bez jezuity (životný vzor předseda - bez předsedy), kruh - bez kruhu (neživotný vzor hrad - bez hradu), postoj - bez postoje. vzor: pekný cudzí číslo: jednotné: množné: jednotné: množné: jednotné: množné: Nominatív: pekný/pekná/pekné: pekní/pekné: cudzí/cudzia/cudzi

Podstatná jména ženského rodu - vzor

V tomto článku se podíváme na skloňování zájmen, což se může zdát složité, ale brzy zjistíte, že na tom nic není. Důležité je vědět, že rozlišujeme 3 typy skloňování zájmenné (používá vlastní vzory ten a náš), adjektivní skloňování zájmen a nesklonná zájmena. Zájmenné skloňování Používá vlastní (zájmenné) vzory: vzor ten (tvrdý vzor) a vzor. Číslovky pět až devadesát devět Mají jen dva tvary: v 1. a 4. pádě jsou bez koncovky (pět, šest), v ostatních pádech mají koncovku -i (bez sedmi, o devíti, s padesáti pěti).. Číslovky, sto, tisíc, milion, miliarda. Sto se skloňuje podle město: sto bez sta jako město bez města. Tisíc se skloňuje podle stroj: tisíc bez tisíce jako stroj bez stroje podle vzoru kost - tři (tři bez tří - kost bez kosti) podle vzoru město - sto, desatero (sto bez sta - město bez města) Skloňování adjektivní (podle vzorů přídavných jmen) podle vzoru mladý - druhý, čtvrtý, pátý, tisícový, dvojnásobný (druhý bez druhého - mladý bez mladého

Tady vám ani kost nepomůže. Zapamatujte si správný tvar TŘEMI a hotovo! Například: S mými e-booky získáte spoustu hodnotných informací o záludnostech českého jazyka. ČTYŘI. Opět povolejte na pomoc vzor kost a máte vymalováno! Dobrá, tak lehké to nebude Vzor PÍSEŇ Vzor KOST Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 1 píse ňpísn kost kosti ě 2 písn ěpísn kosti kostí í 3 písn ipísn kosti kostem ím 4 píse ňpísn kost kosti ě 5 písn ipísn kosti kosti ě 6 písn ipísn kosti kostechích 7 písn ípísnmi kostí kostmi

Toto jméno bylo v ženském rodu, pozůstatkem přípony -jъ je dnešní měkké skloňování podle vzoru kost: Boleslav, bez Boleslavi. Podobným způsobem vznikla mnohá další slovanská místní jména, viz např. Plzeň (z osobního jména Plzen - Plznův (hrad)), Olomouc (z osobního jména Olomút - Olomútův (hrad), v tomto názvu se však posléze. Číslovka tři má shodné skloňování s číslovkou čtyři, hovořila bych tedy společně o obou. Je to jediný pád, v němž mají číslovky tři a čtyři dva tvary, v ostatních pádech je tvar pouze jeden. Číslovky tři a čtyři mají tvary blízké skloňování substantivnímu vzoru kost v množném čísle Naučíš se pravidla, systém, podle kterého to funguje, ale život pak přinese spoustu situací, u kterých to bude fungovat docela jinak. Netřeba se trápit předem, je třeba se připravit. Protože kdo je připraven, vyskloňuje i myši a nic ho nezastaví Střední rod Vzory město, moře, kuře, stavení. Informace navíc: dítě - mn. č.děti bez dětí, Jaký vzor má slovo ocel, když jsou povolené tvary bez ocele i bez oceli (píseň nebo kost)

Chrudim bez Chrudimi jako kost bez kosti. P.S. Máš to i na wikipedii [přidat komentář] rnk* 09.09.13 22:00. 0 x. To mě třeba více trámí poženšťování dříve mužských názvů měst. Historicky byl například ten Olomouc, nyní se razí ta Olomouc množ. čísla tvar podle kost, mají zde zakončení -ťmi, -ďmi (oběťmi, spleťmi, hruďmi, loďmi aj.), popř. vedle toho ještě zakončení -tmi, -dmi (u jmen paměť — pamětmi i paměťmi, závěť — závětmi i závěťmi, a u jmen na -věď, jako odpověď, předpověď, výpověď — odpověďmi i odpovědmi atd., ale.

Skloňování podstatných jmen rodu ženského 3 - vzory

Vzory skloňování podstatných jme

skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzor kost, podstatná jména, ženský rod, český jazyk: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol Číslovky tři, čtyři se skloňují podle podstatných jmen ženského rodu vzoru kost, pouze se liší tvary 2. pádu čtyř a 7. pádu třemi: 1. a 4. pád ⇒ tři / čtyři; 2. pád ⇒ tří / čtyř; 3. pád ⇒ třem / čtyřem; 6. pád ⇒ třech / čtyřech; 7. pád ⇒ třemi / čtyřmi Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra - kost. Výjimky: a) u slov zakončených na -ice / -íce (lavice, plíce) je ve 2. pádě množného čísla koncovka -ic (bez lavic, bez plic) ale cizí slova (definice - bez definicí i bez definic) b) dvojí koncovky u slov zakončených na -yně (kuchyně - bez kuchyní i bez kuchyň Arial Calibri Výchozí návrh Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského Přiřaď podstatná jména ke správnému vzoru žena růže píseň kost Přiřaď podstatným jménům správnou barvu podle vzoru: (žena, růže, píseň, kost) DOPLŇ SPRÁVNÉ I - Y : Užij podstatná jména v závorkách ve správných tvarech

Internetová jazyková příručka: Zeměpisná jména ženská

Kost. 5. cvičení: Doplňte slova ve správném tvaru do vět. a) Patrik si hrál s (myš - množné číslo) myšmi. b) Maminka upekla koláč s (malina - množné číslo) malinami. c) Libor si usedl na (stolička - jednotné číslo) stoličku V článku vyložíme základní pravidla o skloňování podstatných jmen v češtině. Uvedeme tabulky se skloňováním základních vzorů podstatnýc p. jedn. čísla zakončena na souhlásku a ve 2. p. jedn. čísla mají koncovku - i např.: pověst - pověsti, věc - věci, starost - starosti KOST Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského Vzory podstatných jmen rodu ženského Podle vzoru žena se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. p kost kosti! (o) kosti kostí kosti kostí kostem kosti kosti! (o) kostech kostmi vzor mékký stavení stavení stavení stavení stavení! (o) stavení stavením stavení sklonovani-podstatnych-jmen.jpg - Editor Author: m Created Date: 3/30/2020 12:20:28 AM. kuře (Kdo, co? 1.p.) kuř e. (Bez koho, čeho? 2.p.) Bez kuř ete. Koncovka v 1.p. č.j. je -e, v 2.p. č.j je -ete Pozor! Vzor kuře má v 2. pádě koncovku -ete, na rozdíl od vzoru moře (bez moře).. Zadání: Určete, jaké -i/-y se píše ve větě: Mluvil o selet-i.. V podstatných jménech vzoru kuře můžeme určit i/y podle toho, zda vyslovujeme koncovku měkce -ti nebo tvrdě -t

Vinice Most - Hněvín Vinice Most - Hněvín. V Mostě na kopci Hněvín se dochovaly čedičové kamenné terasy ze středověku. Až do roku 2003 byly terasy zarostlé nálety křovin a stromů Řada podstatných jmen rodu ženského (zakončených v 1. p. j. č. na souhlásku) kolísá mezi starším vzorem kost a novějším vzorem píseň. 1. pád step stepi 2. pád stepi stepí 3. pád stepi stepím 4. pád step stepi 5. pád stepi stepi 6. pád stepi stepích 7. pád stepí stepm Dvě otepi nebo dvě otepy? - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti

Popis stránky * • Lebka člověka - kosti latinské i české názvy - test • Test znalosti lidského organizmu - určete kliknutím na obrázek, nebo do kroužku polohu kosti na lidské lebce zadanou v otázce 1. žena růže píseň kost 2. ženy řůže písně kosti 3. ženě řůži písni kosti 4. ženu řůži píseň kost 5. ženo! růže! písni! kosti! 6. (o) ženě (o) řůži (o) písni (o) kosti 7. ženou růží písní kostí množné 1. ženy růže písně kosti 2. žen růží (ulic) písní kostí 3. ženám růžím písním koste

Podstatná jména - skloňování ženského rodu - Moje čeština

Rody: mužský - životný : pán, stroj, předseda, soudce Neživotný: hrad, stroj ženský - žena, růže, píseň, kost střední - město, kuře, moře. Skloňování jednotlivých vzorů: ŹENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST Skloňování podstatných jmen rodu ženského na www.mojecestina.cz Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení Že se v latině předložky pojí s jinými pády než v češtině, to vás určitě nepřekvapilo. Příjemné zjištění naopak může být, že latinské předložky se ve většině případů pojí pouze se čtvrtým nebo se šestým pádem

Ke skloňování neživotných podstatných jmen rodu mužského zakončených na -l. Jana Dvončová [Články]-Podstatná jména neživotná rodu mužského zakončená na obojetné souhlásky -l, -s, -z patří buď ke vzoru tvrdému (hrad), nebo ke vzoru měkkému (stroj).Samo zakončení nezařazuje ještě jméno [146]jednoznačně k příslušnému vzoru Klikni do obdélníku a doplň správný tvar. Když budeš mít vše vyplněno, stiskni tlačítko KONTROLA

NEPRAVIDELNOSTI VE SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

PRAVIDLA - Skloňování číslove

Podstatná jména jsou prvním slovním druhem. Latinský název pro ně je substantiva. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména patří mezi ohebné slovní druhy, protože se jejich tvar mění v závislosti na pádu podstatnéh Vlastní dutina nosní je přepážkou rozdělena na pravou a levou část. Části podle zúčastněné tkáně jsou pars ossea (septi nasi), ta je tvořena vomerem, laminou perpendicularis ossis ethmoidalis. Pars cartilaginea - cartilago septi nasi (a její processus posterior) a pars membranacea, což je vazivový úsek, ve výši cartilago alaris nasi os ilium - kost kyčelní os ischii - kost sedací os pubis - kost stydká os sacrum - kost křížová ós, óris, n. - ústa os, ossis, n. - kost osteoma, atis, n. - nezhoubný nádor z kostní tkáně osteomyelitis, itidis, f. - zánět kostní dřeně osteon - kost ostium, i, n. - ústí otitis, itidis, f. - zánět ucha ovarium, i, n. Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského Přiřaď podstatná jména ke správnému vzoru žena růže píseň kost Přiřaď podstatným jménům správnou barvu podle vzoru: (žena, růže, píseň, kost) DOPLŇ SPRÁVNÉ I - Y : v neděl_, opečené klobás_, bez sol_, mezi tabulem_, krůpěje ros_, na zem_, v petržel_, v. kost: bez koncovky-i: Podstatná jména rodu ženského mají 1. pád jednotného čísla jednak s koncovkou, jednak bez koncovky. U podstatných jmen ženského rodu s koncovkou (-a nebo -e) rozlišujeme podle dané koncovky dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 2 vzory: tvrdý (-a) a měkký (-e)

Skloňování příjmení „Ko

NEPRAVIDELNOSTI VE SKLOOVN PODSTATNCH JMEN

Skloňovanie slova step podľa vzoru kost pomocou pokusného nástroja pre automatické ohýbanie slov.. sklonovani.cz. Deklinace podle vzorů, skloňování slovních druhů zájmen, podstatných a přídavných jmen a příjmení stroj, předseda, soudce, vzory pro rod ženský: žena, růže, píseň, kost, vzory pro rod střední: město, moře.. Skloňování podstatných jmen - Mein Deutsc . Ruština zadání 737,0 KB Stáhnout. Ruština. Video vzory podstatných jmen přehledně ukazuje formou animovaného videa vzory pro podstatná jména rodu středního, ženského a mužského. Lze použít například p..

Skloňovanie slova obuv podľa vzoru kost pomocou pokusného nástroja pre automatické ohýbanie slov.. Kdo / co? - ty žen y růže písně kost i 2. p. (bez) Koho / čeho? - (bez) těch žen růží písn í kost í 3. p. (dát) Komu / čemu? - těm žen ám růžím písn ím kost em , -ím 4. p. (vidím) Koho / co? - ty žen y růže písn ě kost i 5. p. (haló !) Oslovujeme / voláme - vy žen y růže písn ě kost Podstatná jména jsou prvním slovním druhem, na kterém se dá určit několik důležitým mluvnických kategorií - pád, číslo, rod a vzor. Podstatná jména patří mezi slovní druhy, které učitelé považují za opravdu důležité, tudíž se jejich znalost opravdu vyplatí korál mikrob Hradčany Vánoce Velikonoce Skloňování substantiv rodu ženského 1. Doplňte správné tvary plurálu (skloňování podle vz. píseň, kost)

Skloňování jednotlivých vzorů: ŹENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST. Skloňování podstatných jmen rodu ženského na www.mojecestina.cz. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení) 3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z nabídky. Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského Přiřaď podstatná jména ke správnému vzoru žena růže píseň kost Přiřaď podstatným jménům správnou barvu podle vzoru: (žena, růže, píseň, kost) DOPLŇ SPRÁVNÉ I - Y : v neděl_, opečené klobás_, bez sol_,

Podstatná jména - vzory rodu ženského : TEST č. 1 TEST č. 2 TEST č. 3 : Když kliknete na kufřík, objeví se správný vzor Hygienické, nealergické, vyrobené z obnovitelných materiálů, 100% přírodní, to je linoleum.Je dekorativní a stálobarevné. V nabídce pro vás máme mnoho různých barev a dekorů přírodního linolea, které lze vzájemně kombinovat Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160 E-mail: info@lingea.c Některé základní číslovky se skloňují podle vzorů podstatných jmen: sto - město, tisíc stroj, milion, tucet - hrad, miliarda, kopa - žena, půlka - žena, půle - růže. Skloňování řadových číslovek. Řadové číslovky se skloňují jako přídavná jména:. první, třetí, tisící - jarní, ostatní (druhý, osmnáctý, pětistý) - mlad Podstatná jména. K naučení pravopisu je potřeba naučit se určit vzor podstatného jména. Když přiřadíte podstatné jméno ke správnému vzoru, zjistíte:. jak slovo správně skloňovat

Administrativní styl a jeho útvary - jednací styl zaměřený na sdělení faktů a ovlivnění adresáta forma: většinou psaná, formální znaky: schematičnost D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam A žen-y ulic-e dlan-e kost-i L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami Jedn. č. Mn. č. Jedn. č. Mn. č. N gazdin-á gazdin-é ide-a ide-y G gazdin-ej gazdín ide-y ide-í D gazdin-ej gazdin-ám ide-i ide-ám. Napŕíklad u slova housle zjistíme vše podle tvaru 2. pádu, řekneme si housle bez houslí jako písně bez písni, z toho zjistíme i rod, tedy rod ženský. Vzoru kost to být nemůže, protože jsou housle zakončeny na -e, zatímco kosti na -i. Vzor stroje nám také nevyhovuje, a to kvůli tvaru bez strojů Pozor si chovatelé musí dávat také na dysplazii kyčelního kloubu, což je dědičné onemocnění, kdy stehenní kost přesně nezapadá do kyčelního kloubu, nebo na syndrom dilatace a volvulu žaludku, které se, zjednodušeně řečeno, projevuje nafouknutým břichem a může mít až fatální následky Zde se nachází výpis všech neznámých slov, po kterých neúspěšně pátrali návštěvníci slovníku. Pokud znáte význam některého ze slov, tak prosím poraďte. Pokud chcete vložit nové neznámé slovo, využijte formulář pro přidání neznámých slov

Učírna - Skloňování podstatných jmen rodu ženskéh

MASKULINA pán muž předseda soudce hrad stroj pána muže předsedy soudce hradu, lesa stroje pánovi, pánu mužovi, muži předsedovi soudci, soudcovi hradu stroji pána muže předsedu soudce hrad stroj pane!diváku! muži! předsedo! soudce! hrade!zámku! stroji! pánovi, pánu mužovi, muži předsedovi soudci, soudcovi hradu, hradě stroji pánem mužem předsedou soudcem hradem stroje Abscessus dentoalveolaris absces dentoalveolární, hnisavý zánět ozubice zachvacující i alveolární kost. Abscessus epiduralis absces epidurální, absces uložený nad tvrdou plenou. Abscessus frigidus absces studený, tuberkulózní, bez celkové horečky a místní zánětlivé reakce. Abscessus otogenes absces otogenní, při.

Test: Skloňování vzoru kost - Moje čeština - Čeština na

Skloňování příjmení Švec a Kos — PS

Slovo rádio sa ako podstatné meno stredného rodu zakončené na samohlásku o skloňuje podľa vzoru mesto, napr. z rádia, k rádiu, dve rádiá.V lokáli jednotného čísla má však pádovú príponu -u - na rádiu, v rádiu.Rovnakú príponu v tomto páde majú aj ostatné podstatné mená vzoru mesto, ktoré majú pred koncovým -o, -on, -um samohlásku, napr Registrace nového uživatele. Pro využívání programu musíte vyplnit Váš e-mail a hesl PROCVIČUJ SI. Jazyk český. 1. skolicka6.sweb.cz/SPOJOVACKY/OPOZITA/2.html ( Spojování - opozita ) skolicka6.sweb.cz/SPOJOVACKY/SYNONYMA/SYNONYMA.htm ženský - žena, růže, píseň, kost střední - město, kuře, moře, stavení práce s učebnicí: seznámení se s některými odchylkami od pravidelného skloňování podstatných jmen

 • Manta birostris.
 • Tj dukla praha.
 • Gps.
 • Pohmožděniny a modřiny.
 • Jak uložit boty.
 • Odchylky ve vývoji novorozence.
 • Česká hokejová reprezentace soupiska.
 • Chrám sv. mikuláše architekt.
 • Jak sladit barvy v kuchyni.
 • Adobe creative cloud login.
 • Tíhová a gravitační síla.
 • Arthur charles clarke the collected stories of arthur c clarke.
 • Staropramen 11 akce.
 • Smrkové schodnice.
 • Tetování na ruku kytky.
 • Woody harrelson cheers.
 • Oktanové číslo cng.
 • Florida panthers roster.
 • Skechers detske 28.
 • Velký javor turistická mapa.
 • Ipad 2 ios 10.
 • Jedlé obrázky na tortu postup.
 • Čerpací jímka.
 • Aplikace pro taxislužby.
 • Nemo druh ryby.
 • Cliffs of moher pocasi.
 • Ovce wiki.
 • Bonami police.
 • Reliéf bluegrass.
 • Parson russell teriér do bytu.
 • Deagostini zviratka.
 • Velká šestka film online zdarma.
 • Vylepšení starých fotografií.
 • Fráze čeština.
 • Jeruzalémská synagoga vstup.
 • Kožená křesla ikea.
 • Amazonky a muži.
 • Era platba kartou v zahraničí.
 • Stolné hry.
 • Rozpis fotbalových soutěží 2017/2018.
 • Zázvor wiki.