Home

7 pád množného čísla ves

Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla Podstatné jméno může být čísla jednotného (singulár), nebo množného (plurál). Pády u podstatných jmen jsou vypsány výše. Pro určení vzorů podstatných jmen je důležité si nejprve určit rod podstatného jména. Vzory se určují podle zakončení podstatného jména v prvním a druhém pádě. 7. pád. Pánem . Hradem. lež 7. pád množného čísla. Na této straně najdete výsledky pro hledaný dotaz lež 7. pád množného čísla. Maximální počet výsledků je omezen na pouze několik nejlepších shod. Pokud tu nejsou výsledky pro lež 7. pád množného čísla, vyzkoušejte nabízené alternativy a nebo štěstí s jinak položeným dotazem 3. pád - k myším, k nocím 6. pád - o myších, o nocích 7. pád - s myšmi, s nocemi Jména krátící kmenovou samohlásku U některých dvojslabičných slov vzoru růže a žena se především v 2. pádě krátí kmenová samohláska: 1. pád množného čísla 2. pád množného čísla práce prací chvíle chvil lípa li 3. pád oku očím. 4. pád oko oči. 5. pád oko oči. 6. pád oku očích. 7. pád okem očima. U slova oči je dále potřeba zmínit tzv. číslo dvojné neboli duál. Vedle čísla jednotného a čísla množného existoval pro ohebná slova ještě třetí soubor tvarů, který byl užíván v případě, byly-li osoby, věci atp.

Skloňování těchto podstatných jmen se asi ze dvou třetin řídí vzorem město, ve čtyřech případech ale přechází ke vzoru moře - a to ve 2., 3., 6. a 7. pádě čísla množného. Jak skloňovat muz e um Tvrdý vzor žena má ve všech koncovkách -y, kromě - ami v 7. pádě množného čísla (s ženami, s dcerami, s husami) U některých slov se v některých pádech při skloňování krátí kmenová samohláska (př. jáma - bez jam, díra - bez děr, vrána - bez vran) Zvláštnosti ve skloňování vykazují slova Zvláště se to týká 7. pádu množného čísla, který je zakončen na -ma (nohama, rukama, očima, ušima, ale i ručičkama, nožičkama). Tuto koncovku musí mít také všechna slova, jimiž tyto výrazy rozvíjíme. Píšeme tedy například: Tohle všechno jsem udělal svý ma vlastní ma ruka ma. Poslouchal s našpicovaný ma uši ma Jednotné číslo: 1. pád: žena: růže: píseň: kost: 2. pád: ženy: růže: písně: kosti: 3. pád: ženě, škole: růži: písni: kosti: 4. pád: ženu.

Prosím, jak je správně 4. pád množného čísla u jména Pštros v 7. pádě množného čísla používáme ve slovech oči, uši, ruce, nohy a jejich zdrobnělinách zakončení -ma: s očima, ušima, rukama, ručičkama, nohama (pozor, ale s koleny a rameny). Pokud označují části věcí, které se pouze podobají rukám, nohám, uším, očím, ramenům a kolenům Zvolte spisovnou podobu 7. pádu množného čísla u následujících spojení podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek

u vzoru pán ve 4. a 7. pádě množného čísla (pány, kozly, chlapy) u vzoru hrad v 1., 4. a 7. pádě množného čísla (hrady, stoly, stromy) u vzoru předseda v 2. pádě jednotného a 4. a 7. pádě množného čísla (předsedy, nemluvy) u vzoru žena v 2. pádě jednotného a v 1. a 4. pádě množného čísla (ženy, postavy, lampy Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají. Množství se proto vyjadřuje pomocí číslovek druhových ( dvojí plavky -⁠ dva druhy, např. jednodílné a dvoudílné) nebo souborových ( troje kalhoty -⁠ tři kusy tohoto druhu oblečení) nebo je množství dáno kontextem České skloňování je obměna slovních tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v češtině pomocí koncovek.Čeština je flektivní jazyk a vyznačuje se velkým množstvím skloňovaných slovních tvarů. Skloňování je vedle slovosledu a předložek základním prostředkem k vyjadřování syntaktických vztahů mezi větnými členy 6. a 7. pád množného čísla všeho má koncovku -mi, popřípadě -ma; sloveso být v 1. osobě jednotného čísla má jako pomocné sloveso i jako sponové sloveso ve významu existovat tvar sem; sloveso být v 3. osobě množného čísla má tvar su nebo su

Skloňování on-lin

7.Pád. s ruka. ma. s noha. ma. DALŠÍ MOŽNÉ VĚTY NA PROCVIČENÍDOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR MNOŽNÉHO ČÍSLA. Líbí se mi dívky s (dlouhá štíhlá noha) Za (bosé nohy) děvčat se v běhu jen prášilo. Odevzdej to pouze do (ruce) ředitele. V koutě stál stolek s (tři titěrné nožky) Čeština zná 7 pádů jednotného čísla (singulár, sg.) a 7 pádů množného čísla (plurál, pl.). Při skloňování se v každém pádě ptáme příslušnou pádovou otázkou. Skloňovat můžeme podstatná jména, přídavná jména, zájmena či třeba číslovky Skloňování podstatných jmen rodu středního. Podstatná jména rodu středního řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor Tvoření příd. a podst. jmen do množného čísla + 7. pád množného čísla Potřebuji poradit, existuje nějaké pravidlo na převádění příd. a podst. jmen do mn. čísla?? Jako např.: >> dobrý kamarád-> dobří kamarádi A potom ještě převádění věty do 7. pádu množného čísla.. 7. ženou růží písní kostí Mn. č. 1. ženy růže písně kosti 2. žen růží písní kostí 3. ženám růžím písním kostem 4. ženy růže písně kosti 5. ženy! růže! písně! kosti! 6. ženách růžích písních kostech 7. ženami růžemi písněmi kostm

7. pád množného čísla nacionále. Jak napsat 7. pád množného čísla slova nacionále. Témata: český jazyk. 2 reakce Vlaďka 98940. Čili 7. pád mn. č. je nacionále. Anonym. Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly. Vložit: Obrázek. Související diskuze-Pribuzne slovo na vykres (1)-Utvořte: Od slova zvuk. Slovo moře převeďte na pád množného čísla, rod střední, vzor moře. moře Panda se živí kým - čím, tedy listy = 7. pád; ale list bez listu jako hrad bez hradu. Tedy u vás kombinace první a druhé odpovědi. S pozdravem Jana San. Stanislava M napsal: 10. 6. 2012 (17.33) Správná odpověď je ta poslední. - 4. pád množného čísla mužského rodu životného (TY RODIČE) - v tomto případě jde o koncovku -OVY. Chápu dobře PAVLOVY DŮVODY. = přídavné jméno přivlastňovací - 4. pád množného čísla mužského rodu neživotného (TY DŮVODY) - v tomto případě jde o koncovku -OVY. PAVLOVY SESTRY se mi vyhýbají 4. pád - akuzatív (A) 6. pád - lokál (L) 7. pád - inštrumentál (I) Piaty pád vokatív sa v súčasnosti už takmer nepoužíva. Vo funkcii oslovenia ho nahradil nominatív 1) 3. pád jednotného čísla - pan ředitel Nováček, spisovatel Ondřej Sekora, básník Jan Neruda, kamarád Petr, předseda Ota Zahradník, malíř Josef Lada 2) 5. pád jednotného čísla - obhájce, poslanec, letec, zachránce, rádce, otec, vládce 3) 1. pád množného čísla - člověk, hokejista, gymnazista

Pád

lež 7. pád množného čísla v křížovkářském slovníku ..

 1. Poměrně často se v 7. pádu množného čísla výrazu cíl setkáváme s chybnou variantou s cíly.Avšak vzhledem k tomu, že slovo cíl skloňujeme podle vzoru stroj, je jedinou správnou variantou tvar s cíli (nikoli s cíly).. Rád bych vás seznámil s cíli naší firmy pro následující rok. (nikoli s cíly); Dodatek: Stejné pravidlo platí i v dalších pádech.
 2. Slovník spisovné češtiny nabízí pro 2. pád množného čísla tvary nohou a noh, pro 6. pád množného čísla pak nalezneme tvary nohách a nohou. U těchto pádů není striktně rozlišeno, kdy máme který tvar použít, ale můžeme říci, že je běžnější používat v obou případech tvar nohou
 3. pád: jednotné číslo: množné číslo: příklad j.č. příklad mn.č. 1.) kuř e, (-ě) kuřat a sel e selat a: 2.) kuř ete, (-ěte) kuřat sel ete selat: 3.) kuř et i kuřat ům sel et i selat ům: 4.) kuř e kuřat a sel e selat a: 5.) kuř e kuřat a sel e selat a: 6.) kuř et i kuřat ech sel et i selat ech: 7.) kuř etem kuřat y.
 4. Výjimkou je 1. a 5. pád množného čísla rodu mužského životného, kde se píše -i/í a, a 7. pád množného čísla, kde je koncovka -ými. Například: Dědovi bratři na oslavu nedorazili. Zlí psi se potulovali kolem vesnice. Se zlými psy bych se nechtěl setkat

Pozor na tvar 4. pádu množného čísla: v mužském i ženském rodě píšeme tvrdé y: Dívky jsme našli doma samy. Bratry jsme našli doma samy. Na rozdíl od 1. pádu množného čísla, kdy píšeme v mužském rodě měkké i: Chlapci byli sami doma. Ve 4. pádu jednotného čísla mužského životného je spisovný tvar pouze samého, tvar sama je nespisovný Chlapci = 1. pád mužský rod, mn. č.) = již., případně si to zkus nahradit zájmenem který, kde se ti to bude lépe určovat (kteří) a uvidíš, že to odpovídá tabulce viz výše (tabulka který a jenž - 1. pád množného čísla, mužský rod) kočka - 7. pád čísla množného krůpěj - 6. pád čísla jednotného soupeř - 4. pád čísla množného srub - 1. pád čísla množného kotě - 7. pád čísla jednotného pohoří - 3. pád čísla množného idea - 6. pád čísla jednotného génius - 2. pád čísla množného . Klikněte na správnou odpověď 5. pád Vánoce 6. pád Vánocích 7. pád Vánocemi, Vánoci. Jména, která mají pouze nebo převážně tvary množného čísla jsou podstatná jména pomnožná. Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu. Mezi jména pomnožná patří: a) názvy částí těla: ústa, játra, záda,. 1. pád množného čísla - bílí racci (mladí racci) 7. pád množného čísla - s bílými racky (s mladými racky) U přídavných jmen měkkých píšeme vždy měkké I. Koncovky přídavných jmen přivlastňovacích. Na úvod důležitá otázka. Jak poznám, že se jedná o přivlastňovací přídavné jméno? Připomeňme si, co.

Právní upozornění: . Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora Velice často se objevuje chybný 7. pád čísla množného - s hranolkami. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že dochází ke špatnému určení rodu. Stačí si pamatovat, že hranolek je rodu mužského. Potom už se ve skloňování nemůžeme splést, protože hranolek se skloňuje normálním způsobem podle vzoru hrad Pokud nahlédneme do Pravidel českého pravopisu, zjistíme, že správně je varianta čtyřmi.Je však třeba počítat s jednou výjimkou: jestliže se tato číslovka pojí s podstatným jménem, které označuje část těla vyskytující se v páru, použijeme v 7. pádě množného čísla duálovou koncovku -ma (např. mezi čtyřma očima) Pozor na pravopis u koncovky -ými (7. pád množného čísla) - mladými, bohatými, plastovými, červenými MLADÝ - tvrdý vzor - jednotné číslo množné číslo pád mužský rod ženský rodstřední rodmnožné číslo 1., 5. pádmladý mladá mladé mladí (m.) (než. mladé), mladé (ž.), mladá (s. (4. pád, tu vlast) V obchodě potkal naši učitelku (4. pád, tu učitelku) Zaparkovala jsem na naší zahradě. (6. pád, té zahradě) Mluví o naší knize. (6. pád, té knize) Sbírka Kytice byla napsána naším spisovatelem Karlem Jaromírem Erbenem. (7. pád, tím spisovatelem) Mluvil s naší učitelkou (7. pád, tou učitelkou

Video:

skloňování — PS

 1. 7 0. smajlíků. 2. pád množného čísla od slova smajlík. Smajlík (z anglického smiley neboli smějící se). Prvním vytvořením smajlíkem je žlutá kulatá tvář s černě namalovanými očima a usmívajícími se ústy. Dnes existuje smajlíků celá řada a nejenom těch usmívajících se. Je to vlastně souhrnné.
 2. Jestliže označují části těla lidí, zvířat jsou podstatná jména ruce, nohy, uši, oči v 7. pádě množného čísla zakončena na -a, a to i v případě kdy jde o zdrobněliny stejného výrazu, i pokud jsou rozvita přídavnými jmény, zájmeny, a číslovkami budou tato podstatná jména v 7. pádě mn. čísla zakončena na -a
 3. čeština: ·venkovské sídlo, větší než osada Naše ves má asi dvě stě obyvatel. Generál Laudon jede skrz vesnici, generál Laudon jede skrz ves.[1]· (přeneseně) obyvatelé vsi (1) Od té nepříjemné události na návsi se mi směje celá ves.· venkov·venkovské sídlo angličtina: village estonština: küla finština: kylä.

Jak skloňovat „datum, „muzeum, „publikum Naučte se 3

 1. Test 1 - pádové otázky, Test 2 - urči pád, Test 3 - urči pád, Test 4 - urči pád, Test 5 - urči pád, Test 6 - urči pád , Test 7 - urči pád, Test 8 - urči pád, Test 9 - urči pád , Test 10 - urči pád, Test 11 - urči pád, Test 12 - urči pád, Test 13 - urči pád, Test - převeďte do 7. pádu čísla množného
 2. ulého času je pomocné sloveso vždy zachováván
 3. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačka (Vaše testy) ø 72.6% / 16 × TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 2 - 7. řada - poznávačka (Vaše testy) ø 74.6% / 46 × TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 1 - 7. řad
 4. boule 4. pád čísla množného schodiště 6. pád čísla jednotného Afrika 3. pád čísla jednotného správce 7. pád čísla množného Utvoř věty s utvořenými tvary podstatných jmen v tabulce! (Použij školní sešit!) 15. Synonyma jsou slova stejného nebo podobného významu. Antonyma jsou slova opačného významu

6. pád c) Určovali jsme jména pohoří. 7. pád d) S naším štěnětem je velká legrace. 4. pád 14 Urči pád a číslo zájmena v následující větě. Předal úkol kolegovi, jemuž na výsledku více záleželo. a) 3. pád čísla jednotného b) 6. pád čísla množného c) 6. pád čísla jednotného d) 3. pád čísla množného PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD - životné Vzhledem k tomu, že angličtina na rozdíl od češtiny nezná klasické pády (1. až 7.), musí si vypomoci jinak. Přivlastnění (v češtině tedy 2. pád) se v angličtině vyjádří pomocí kombinace apostrof + S Pravopisně obtížnější jsou ta substantiva vzoru pán, jejichž grafická podoba prvního pádu jednotného čísla končí na literu b, l, m, p, s, v (jeřáb, sokol, čáp, pes, lev).Jejich první, čtvrtý a sedmý pád množného čísla znějí úplně stejně: např. tvar čápi nebo sokoli (letí) se od tvaru čápy nebo sokoly (vidím) zvukově vůbec neliší

ALE v 1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného je -í (poznám tak, že si mohu ukázat TI=TI mladí muži, TI otcovi kamarádi, TI matčini bratři). V 7. pádě čísla množného všech rodů je koncovka -ými (s mladými stromy, s otcovými kamarády, s matčinými sestrami) Skloňování množného čísla, zvlášť v 7. pádě, slov veš, myš, lež či ves dávají zabrat všem. Bez výjimky. To protože při skloňování kolísají ve vzorech, částečně se skloňují podle vzoru kost a částečně podle píseň. Veš má tedy v 7. pádě množného čísla podobu vešmi podle vzoru kost Pokud použijeme tato slova ve významu části těla člověka nebo zvířete, je spisovné pro 7. pád množného čísla zakončení -MA. Pozor! Často je nám vštěpováno, že koncovka -ama je nespisovná, v tomto případě tomu tak ale není a naopak koncovka -ami by byla tou nespisovnou variantou. Příkladové věty

Skloňování slov oči, uši, ruce, noh

V tvoření množného čísla existuje několik nepravidelností. U podstatných jmen končících na -f či -fe se tato neznělá souhláska v množném čísle mění na -v.Následně se také mění výslovnost z neznělé koncové hlásky na znělou. leaf - lea ves, shelf - shel ves, knife - kni ves, wife - wi ves, half - hal ves ap. Dále existují slova tvořící množné číslo zcela. Rozsáhlé testy na procvičení češtiny a českého pravopisu. Pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis. Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli

-1. a 2. pád množného čísla-pohyblivé -o- a - e- u podstatných jmen květen-4. pád množného čísla u neživotných a životných podstatných jmen-ŘS: obchody, nakupování-Бабушка, внучка и мобильник.-test duben Opakování-slovní zásoba-gramatika -projekt Hradec Králové červe Město - mají v 7. pádě množného čísla koncovku -y Moře - mají ve 3. a 6. pádě čísla jednotného a ve 2., 3. a 6. pádě čísla množného 1.pád 2.pád 3.pád 4.pád 5.pád 6.pád 7.pád Sele Selete Seleti Sele Sele Seleti Seletem Selata Selat Selatům Selata Selata Selatech Selaty město moře. Slova ruce či ručičky ale nemusí nutně označovat jen části těla.Mohou přece pojmenovávat i věci, které jen části těla určitým způsobem připomínají (např.ručičky hodin).V takových kontextech je pak třeba počítat s klasickým skloňováním podle běžných vzorů a používat zakončení na -i (7. pád - s ručičkami hodin) A tím náš výlet do světa 7. pádu množného čísla končí. Pokud jste dočetli až sem, jste stateční a doufám, že vás to aspoň trochu bavilo. Jestli máte nějaké připomínky, dotazy či další nápady, ráda je uvítám. Také se můžete stát členy našeho klubu. Zdroj chytrosti: Ústav pro jazyk český (ÚJČ) Dobrý den, v tabulce máte první pád, množného čísla, mužského rodu - již, jak to, že zde ve videu se píše - psy jež dobře hlídají. Nebo to špatně chápu? Děkuji H.V. 21.09.17 17:46. Tomáš Ficza . Dobrý den, Vámi uvedený příklad by skutečně měl znít: Psi, již dobře hlídají. Jedná se totiž o 1. pád, mn. č.

Vzory skloňování podstatných jme

)/rod podstatného jména/vzor podstatného jména/ Utvoř 1.pád, množného čísla a 7. pád, množného čísla-Pozor na koncovky!!! Řešení napiš do formuláře. Řešení napiš do formuláře Pohádka - 7. pád čísla jednotného, výlet - 6. pád čísla jednotného, zvíře - 2. pád čísla množného, přítel - 4. pád čísla jednotného, strom - 3. pád čísla množného, kamarád - 1. pád čísla množného. Úkol také pošli na moji adresu HUlrychova@skola.strazov.cz . 7. tříd Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné

skloňování příjmení množné číslo Pštrosovi — PS

 1. a) 1. cvičení - doplníme chybějící písmena, u podstatných jmen určíme pád b) 2. cvičení - doplníme podstatné jméno ve správném tvaru, určíme jeho pád c) 3. cvičení - doplníme chybějící písmena, určujeme pád podstatných jmen d) 4. cvičení - názvy zvířat píšeme v 1. pádě množného čísla e) 5. cvičení - podstatná jména píšeme v 1. pádě množného.
 2. koncovkáchmnožného čísla píšeme -y (pro otcovy psy). V 7. pádě množného čísla je koncovka - ými (s . Milanovými. bratry). Pozor! 1. p. příd. j. m. přivlastňovacích rodu mužského životného: (ti) otcovi bratři, (ti) matčini bratři. 4. p. příd. jm. přivlastňovacích rodu mužského životného: (ty) otcovy bratry.
 3. 2. pád množného čísla od výrazu cizí slova. Cizí slova jsou slova pocházející z jiného jazyka než toho našeho. Některá (jako např. integrace, utopie, metabolizmus) v našem slovníku zdomácněli a většina z nás zná jejich význam
 4. Ne každé české zvratné sloveso je zvratné i v němčině. fragen ptát se heißen jmenovat se heiraten oženit se werden stát se gefallen líbit se V němčině se používá tvar sich pouze pro 3. osobu jednotného a množného čísla, ve všech ostatních osobách se používají tvary osobních zájmen, které známe z lekce 6
 • Dlouhodobá předpověď počasí jizerské hory.
 • Šiklův mlýn strašidelný zámek.
 • Biologická léčba alzheimerovy choroby.
 • Zemědělství v 18 století.
 • Co je morový sloup.
 • Nejkratší noc 2019.
 • Potomci ježíše krista.
 • Travesti show cena.
 • Boundin.
 • January.
 • Filadelfie praha jidelna.
 • Ornitologické zájezdy.
 • Trollové princezna poppy.
 • Xiaomi support.
 • Skross uk pa28.
 • Nerv trigeminus.
 • Karneval v riu carnival in rio de janeiro 2018.
 • Mikročipy dna.
 • Matematický důkaz.
 • Iprima svickova.
 • Silový trojboj váhové kategorie.
 • Apple wiki.
 • Soukromá gastroenterologie praha.
 • Damske snehule levne.
 • Kalhoty s vysokým pasem new yorker.
 • Aktuální lyžování v rakousku.
 • Boží dar ježíškova cesta.
 • Sůl kamenná referát.
 • Base64 decode.
 • Alexandria albánie.
 • Nevim co se sebou.
 • Počasí helsinki září.
 • Eformule cz.
 • Cetelem účet.
 • Pít jen vodu.
 • Letni cas.
 • Prednison kočka.
 • Řádkování wiki.
 • Iss družice.
 • Stanley cup 2019 final.
 • Co žere rejsek obecný.