Home

Ztrátová komprese dat

Komprese dat - Wikipedi

Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací.Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné pro. ztrátová komprese = Způsob ukládání dat v počítači, nejčastěji se používá pro ukládání obrazových a zvukových záznamů. Je výhodná z toho důvodu, že během ukládání dat se část informací ztrácí, díky čemuž dochází k velmi výraznému zmenšení komprimovaných dat. Obvykle je tedy malá ztráta kvality vyvážená výraznou úsporou místa

Ztrátová komprese se uplatňuje u obrazových a zvukových dat. Výsledek po dekomprimaci komprimovaných dat se sice nerovná původním datům, je jim však velice podobný a s ohledem na nedokonalost lidských smyslů je rozdíl nevýznamný. Cílem je ukládat data úsporně a dosáhnout toho, aby rozdíl mezi uloženými a původními. Ztrátová komprese obrazových dat pomocí JPEG Pavel Tišnovský 14. 12. 2006 Doba čtení: 12 minut. 52 nových názor. komprese a naopak ztrátová komprese bývá označována jako nepřesná nebo nevratná komprese. 1.1 Entropie Všechny kompresní metody vycházejí ze skutečnosti, že běžně používané způsoby reprezentace dat

Komprese se provádí vždy v určitém kompresním poměru vyjádřeném poměrem délky komprimovaných a původních dat. Ztrátová komprese. Tento typ využívá nedokonalosti lidských smyslů a používá se pro obraz i zvuk. Nevýhodou ztrátové komprese je že dochází k vzniku tzv. artefaktů (následky komprese, například. Obecně ztrátová komprese znamená zmenšení objemu dat díky odstranění méně potřebných informací. Po kompresi již nikdy nemůžeme získat zpět původní data. Zvuk se komprimuje tak, že se originální zvuková stopa rozdělí na vzorky vlnových signálů určitých frekvenčních pásem a odstraní se všechny vzorky z pásem. Komprimace dat Komprimace dat Ztrátová Bezztrátová komprese - komprima. Komprese Cíl komprese: redukovat objem dat za účelem přenosu dat archivace dat vytvoření distribuce sw ochrany před viry Kvalita komprese: rychlost komprese symetrie/asymetrie kompresního algoritmu ztrátová - po kódování a dekódování dochází ke ztrátě. Komprese dat lze rozdělit do dvou základních kategorií: Ztrátová komprese - při kompresi jsou některé informace nenávratně ztraceny a nelze je zpět rekonstruovat. Používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a kde nevýhoda určitého zkreslení je bohatě vyvážena velmi významným zmenšením souboru

Co je to Ztrátová komprese? - IT Slovní

Bezeztrátová a ztrátová komprese dat. Bezeztrátová komprese (=bezeztrátová komprimace; někdy bezztrátová) je jeden ze dvou základních přístupů ke kompresi dat.Jedná se o algoritmy, které dovolují přesnou zpětnou rekonstrukci komprimovaných dat, na rozdíl od ztrátové komprese, kde to možné není.Bezeztrátová komprese se používá všude tam, kde je důležité, aby. ztrátová komprese = Způsob ukládání dat v počítači, nejčastěji se používá pro ukládání obrazových a zvukových záznamů. Je výhodná z toho důvodu, že během ukládání dat se část informací ztrácí, díky.. Ztrátová komprese je způsob ukládání některých digitálních dat v počítačích. Pomocí.

IVT - Informatika a výpočetní technik

Komprese dat, komprese, ztrátová komprese. Co je to ztráta komprese. Volná komprese je technika komprese dat, která používá částečné vyřazení dat a nepřesné přiblížení k reprezentaci dat. Pomáhá snížit velikost dat, takže je snazší ukládat, zpracovávat a přenášet. Způsobuje však ztrátu dat a snížení kvality. Ztrátová komprese Při tomto procesu dochází ke ztrátě informací , které se již nedají získat zpátky. Obyčejný uživatel se s ní nejčastěji setkává například u obrázkových formátů (JPG, JPEG), a to pravděpodobně najvíce u fotek , které se v těchto formátech často uchovávají, jelikož u nich ztrátová komprese. Pojem Komprese znamená zmenšení objemu dat. Existují dva typy komprese, ztrátová a bezztrátová. Ztrátovou kompresi využívá dnes nejrozšířenější grafický formát JPG, tato komprese způsobuje snížení kvality výsledného obrázku výměnou za značné zmenšení objemu dat. Druhým typem je bezztrátová komprese

Ztrátová komprese je způsob ukládání některých digitálních dat v počítačích. Pomocí speciálního algoritmu se zmenšuje objem dat na zlomek původní velikosti. Přitom se některé méně důležité informace ztrácejí a z vytvořených dat již nejdou zrekonstruovat ztrátová komprese v češtin Přestože se část informace při ztrátové kompresi nevratně ztrácí, je tento způsob ukládání dat často velmi výhodný. WikiMatrix. ATRAC je zkratkou pro Adaptive Transform Accoustic Coding a jedná se o ztrátovou kompresi zvuku

Ztrátová komprese je způsob ukládání některých digitálních dat v počítačích.Pomocí speciálního algoritmu se zmenšuje objem dat na zlomek původní velikosti. Přitom se některé méně důležité informace ztrácejí a z vytvořených dat již nejdou zrekonstruovat.. Obecně. Ztrátová komprese se nejčastěji používá pro ukládání obrazových a zvukových záznamů Ztrátová komprese. Ztrátová komprese dat je založena na snížení tzv. irelevance (irelevantní znamená bezvýznamný, nepodstatný, vedlejší). To znamená, že z přenášených dat odstraníme informace, které jsou nedůležité. Tento způsob komprese je často velmi výhodný protože vykazuje mnohem lepší kompresní poměr Komprese dat je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem při současném zachování informací v nich obsažených. Ztrátová a bezztrátová Ztrátová komprese Pokud provedeme ztrátovou kompresi, dojde k trvalému, nevratnému pozměnění obrazových dat. Pozměnění dat způsobuje ztrátu kvality. Ztrátové kompresní algoritmy jsou důmyslně navrženy podle vlastností lidského zraku tak, aby se ztrátová komprese dotkla obrazu v místech, kde to lidské oko nepostřehne Komprese dat (c) Miroslav Beneš, Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 6 Komprese dat 21 Komprese zvuku zMPEG-1 Layer 3 (MP3) z1987, univerzita Erlangen zVeřejnědostupný formát, mnoho implementací zRychlé dekódování, nízké nároky zDolby Laboratories AC-3 zVícekanálová komprese (mono 5.1) zMožnost doplnění o metadata, jazykové verze,

1. Komprese a dekomprese dat 1.1. Základní pojmy komprese dat zmenšení datových souborů vytvoření z více souborů soubor jeden dekomprese dat opak komprese uvedení dat do původního stavu kompresní poměr podíl velikosti dat před a po kompresy lze vyjádřit číslem, např. 2 je kompresní poměr 10:5 3. Tematický celek Komprese dat. Komprese, neboli také komprimace je speciální postup při ukládání nebo transportu dat. Úkolem je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem při současném zachování informací v datech obsažených.Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů Ztrátová komprese se nejčastěji používá ke kompresi multimediálních dat ( audio, video a obrázky), zejména v aplikacích, jako je streamování médií a internetová telefonie. Naproti tomu bezztrátová komprese je obvykle vyžadována pro textové a datové soubory, jako jsou bankovní záznamy a textové články Komprese dat Vypracoval: Radek Lano Kódování dat s cílem zmenšit jejich objem odstranením zbytecné informace. Data musí být možno obnovit dekódovacím algoritmem. Základní rozdelení bezztrátová: obnovená data jsou identická originálu ztrátová: obnovená data jsou rozumnou aproximací originálu Funkce komprese úspora. Komprese dat je zmenšení dat. Zmenšení dosáhneme buď tím, že některá data vynecháme (ztrátová komprese). Nebo tím, že najdeme v datech určité vzorce a data nahradíme odkazy na ně (bezeztrátová komprese)

Ztrátová komprese obrazových dat pomocí JPEG - Root

 1. Hlavním důvodem komprese videa je snížení spotřeby zdrojů, a to prostor a přenosovou kapacitu pro ukládání dat. Data, skl e znamená velikost souboru (tj velké nebo malé), zatímco, rychlost stahování, nahrávání, přenosu nebo otevření video soubor patří k přenosové kapacitě
 2. Ztrátová komprese nabízí lepší optimalizaci z pohledu velikosti souboru, ovšem je potřeba počítat s tím, že obrázky ztratí na kvalitě a typicky nebudou tak ostré, což se nehodí třeba v případě, kdy je váš web založen na opravdu kvalitních fotografiích ve vysokém rozlišení. Obecně pak čím větší ztráta dat (a.
 3. Komprese dat a Video · Vidět víc » ZIP (souborový formát) ZIP je populární, všeobecně rozšířený souborový formát pro kompresi a archivaci dat. Nový!!: Komprese dat a ZIP (souborový formát) · Vidět víc » Ztrátová komprese. Ztrátová komprese je způsob ukládání některých digitálních dat v počítačích. Nový!!
 4. Ztrátová komprese JPEG a bezeztrátové operace Komprese JPEG, definovaná ISO normou z roku 1990, byla vyvinuta za účelem úsporného uložení fotografických obrazových dat. Komprese využívá nedokonalosti lidského zraku a ukládá data s určitou ztrátou informace, díky čemuž dosahuje daleko lepších výsledků než.

 1. Ztrátová komprese obrazových dat. Nejprve je však nutné obrázek překonvertovat z modelu RGB (red-green-blue) do formátu IHS (intensity-hue-saturation) neboli intenzita-odstín-sytost. Někdy se používají jiné zkratky modelu IHS - např. HSI, HSL apod
 2. Ztrátová komprese (též ztrátová komprimace) = komprimace souborů, při níž dochází pro dosažení vyššího kompresního poměru ke ztrátě části dat viz Obr. 1 (algoritmus je nastaven např. pro grafické soubory tak, aby šlo o ztrátu nejméně podstatné informace). Typická je pro grafické soubory, soubory video a audio, kdy se využívá omezenosti rozlišení lidských.
 3. Tato práce se zabývá analýzou nastavení formátu JPEG 2000. Cílem je vyšetřit vhodné hodnoty nastavení pro různorodá obrazová data vzhledem ke kompresnímu výkonu, časové a paměťové náročnosti za užití knihoven Kakadu a.
 4. Ztrátová komprese. Zde dochází záměrně ke ztrátě informací a ztracená data nelze zísat zpět (obrázky, hudba, Objem dat se mnohonásobně zmenší a kvalita je pro nás stejná, protože tyto zvuky o které jsme byli ochuzeni stejně nevnímáme

Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat - Wikisofi

Když se zamyslíš nad tím co jsi napsal, zjistíš že je to blbost. Ztrátová komprese znamená vypuštění určitých barevných informací při ukládání fotky. Případně se kvalita ještě snižuje jejich editací, ale i u těchto kroků jde u většiny editorů nastavit úroveň této komprese Root.cz » Software » Ztrátová komprese obrazových dat pomocí JPEG » Všechny názory. Názory k článku Ztrátová komprese obrazových dat pomocí JPEG. Zasílat nově přidané názory e-mailem Článek je starý, nové názory již nelze přidávat. 14. 12. 2006 7:31 Pro fotografa používajícího digitální fotoaparát je ztrátová komprese nutným zlem, kterým se platí za to, že obvykle nedisponujeme neomezenou pamětí pro ukládání dat. Pokud uvažujete o tisku fotografie, musíte vždy snímat s co nejvyšším rozlišením Komprese dat. Biomedical Data Processing G r o u p Využívá nedokonalosti lidských smyslů Ztrátová komprese. Biomedical Data Processing G r o u p 2D Fourierova tranformace Myšlenka. Obrazová funkce f(x, y) se rozloží na lineární.

Ztrátové a bezztrátové formáty zvuku na P

Ztrátová komprese vnáší do kódovaných dat šum, přitom je však zachována určitá míra podobnosti s originálními daty. Opakovaná komprese může vést k výraznému porušení až k úplnému zničení dat. Této metody je využito při kompresi obrazu a zvuku, kde naše smysly často nejsou schopny ani rozlišit originál od jeho. ztrátová komprese preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch Ztrátová komprese se uplatňuje u obrazových a zvukových dat. Výsledek po dekomprimaci komprimovaných dat se sice nerovná původním datům, je jim však velice podobný a s ohledem na nedokonalost lidských smyslů je rozdíl nevýznamný 2019; Ztrátová komprese a bezeztrátová komprese jsou dva pojmy široce kategorizované podle metod komprese dat. Hlavní rozdíl mezi ztrátovou kompresí a bezeztrátovou kompresí je, že ztrátová komprese vytváří těsnou shodu dat po dekompresi, zatímco bezeztrátová vytváří přesná původní data Ztrátová komprese je nepoužitelná v případě, kdy je potřeba uchovat přesnou kopii původních dat, například text knihy, program nebo výsledky měření. Principy ztrátové komprese Obecný přístup ztrátové komprese je jednoduchý

Obrazové formáty v digitální fotografii | Milujeme

3 ­ Komprimace dat (ztrátová a neztrátová komprimace, algoritmy pro kompresi textu, obrazu, audia a videa) Ztrátová a neztrátová komprimace ­ u bezztrátové se zpětnou dekomprimací data rekonstruují tak, že jsou totožná s daty původními. Ztrátová během komprese vypustí data, která nejsou. Informatika - Komprese dat Radim Farana Podklady předmětu Informatika pro akademický rok 2007/2008 Obsah zKomprese dat, základní principy a použití. zBezeztrátová komprese, Ztrátová komprese zDCT (Discrete Cosine Transform): {signál je nahrazen složením řady harmonickýc Je ale dobré vědět, že JPG je ztrátová komprese a při každém uložení se o nějaké informace přijde. Pokud ten samý obrázek stále otevíráte něco na něm upravujete a zase ukládáte, dochází při každém uložení k té ztrátě dat. Takže po několikerém otevření a uložení se to již velmi projevuje na kvalitě Podobně jako GIF využívá i JPEG kompresi, která je ale ztrátová. Pokud uložíte nějaký obrázek v souboru typu JPEG, znovu jej otevřete a zase uložíte, kvalita nového obrázku se podle zvoleného stupně komprese sníží, dojde ke ztrátě zobrazovaných dat. Narozdíl od formátu GIF, formát JPEG nepodporuje transparentní.

Komprese dat - Studijní info - Google Site

Bezeztrátová a ztrátová komprese dat :: Základy

překlad ztrátová komprese ve slovníku češtino-nizozemština. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 1 vět, které odpovídají výrazu ztrátová komprese.Nalezeno za 1 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby Komprese dat (někdy se objevuje také pojem komprimace dat) je postup, jehož cílem Jak už z názvu vyplývá, ztrátová komprese je proces, při němž dochází ke ztrátě informací. Tato ztráta je ovšem kompenzována výrazně vyššími kompresními poměry V některých případech však bezztrátová komprese nestačí a objem dat je třeba snížit ještě více i za cenu ztráty malé části informace. Taková komprese se nazývá ztrátová. Neznámější a nejčastěji používanou ztrátovou kompresí určenou pro digitální fotografie je JPEG -Komprese dat lze rozdělit do dvou základních kategorií- Ztrátová komprimace - při komprimaci jsou některé informace nenávratně ztraceny a nelze je zpět zrekonstruovat. Používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a kde nevýhoda určitého zkreslení je bohatě vyvážena velmi významným. Komprese rastrových obrazů může být ztrátová nebo bezeztrátová. Volba vhodné kompresní metody je závislá na charakteru obrazu a na jeho dalším použití. Projde se blok dat, který se má zkomprimovat a zjistí četnost jednotlivých znaků. Tabulku četností si zapamatuje a pak začne vytvářet binární strom, ale.

Ztratova komprese, ztrátová komprese je způsob ukládání

4-1grafika&prace-s-obrazky

Rozdíl mezi ztrátovou a ztrátovou kompresí - Rozdíl Mezi

Komprese dat. Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Ztrátová komprese je způsob ukládání některých digitálních dat v počítačích Ztrátová komprese znamená, že se originální data se nepatrně degradují a tím je docíleno razantní snížení velikosti výsledného souboru. Naproti tomu bezztrátová komprese značí, že data jsou za použití algoritmů zmenšeny. Nejsou ale nikterak degradovány a tudíž neztrácí obsažené informace

Jak funguje komprese? - Stahuj

2. Komprese dat Hlavním cílem komprese grafických nebo i jiných dat je maximální zmenšení velikosti dat a zároveň zachování všech informací. Toho se komprimační algoritmy snaží docílit především odstraněním redundance. Komprimovaná data se samozřejmě musí dát znovu obnovit na původní data pro komprimaci dat, uložit soubor pro výsledné použití nebo další zpracování. Podle přípony souboru by měl být schopen správně zvolit software pro prohlížení, tisk nebo další úpravu obrázku. Klíčové pojmy: Nativní formát, ztrátová a bezztrátová komprimace, koherence, kvantování, vzorkování, aliasing

Prohlížení dle předmětu ztrátová a bezeztrátová komprese dat Komprese dat Krejčí, Michal. Tato diplomová práce pojednává o ztrátových a bezeztrátových způsobech komprese dat a jejich použití v měřicí technice. V první části diplomové práce je uveden teoretický rozbor seznamující čtenáře se. Pro uživatelské kopie je zvolena ztrátová komprese, tj. vizuálně bezeztrátová až vizuálně mírně ztrátová komprese. Nastavení komprese uživatelských kopií je optimalizováno vzhledem k zvolenému image serveru (IIP image), který se používá ve zpřístupňující aplikaci Kramerius Ztráta komprese a bezeztrátová komprese jsou dva termíny široce kategorizované podle metod komprese dat. Hlavní rozdíl mezi ztrátovou kompresí a bezeztrátovou kompresí spočívá v tom, že ztrátová komprese způsobuje těsnou shodu dat po dekompresi, zatímco bezeztrátová vytváří přesná původní data Obnova Dat; Online Video Compressor. Komprese videa pracuje v cloudu a rychlost komprese nebude ovlivněna rychlostí vašeho počítače. Podporuje změnu rozlišení a velikosti videa pomocí komprese, což umožňuje maximální kompresi videa na konkrétní velikost aplikováním bezeztrátové komprese na ztrátově komprimovaná data. Bezeztrátová komprese Bezeztrátová komprese se používá všude tam, kde je nepřípustná jakákoliv změna původních dat. V kompresi textu či zdrojových kódů programů je ztrátová komprese nepoužitelná

Souboj formátů: JPG vs

•Komprese ztrátová Tento typ komprimování má vliv na kvalitu dat (obrazu, zvuku). Nenávratně se snižuje kvalita, ale tak, aby to bylo pokud možno co nejméně pozorovatelné. Tato komprese je vysoce účinná, dokáže zmenšit velikost dat až na zlomek původní velikosti. Při komprimaci jsou vynechána některá data opakem je dekomprimace, tedy rozbalení dat; přípony .zip, .rar, .7z; Typy komprese. ztrátové. některé informace jsou nenávratně ztraceny; využití u fotek, videa; beztrátové. není tak účinná jako ztrátová komprese; soubor lze rekonstruovat do původní podoby; využití u textu; algoritmus RLE (run-lenght encoding Bezztrátová komprese je vhodná ve chvíli, kdy potřebujete vytvořit přesnou repliku původního souboru, a nejčastěji se používá na kresby, grafy a pro lékařské zobrazování. Ztrátová komprese je pak vhodná ve chvíli, kdy si ztráty kvality téměř nepovšimnete, a nejčastěji se používá na fotografie

Pro zmenšení výsledných souborů se proto používá bezztrátová a ztrátová komprese. U bezztrátové komprese dochází ke zmenšení souboru bez vlivu na kvalitu obrazu. Jedná se vlastně o chytřejší (hospodárnější) metodu uložení obrazových dat než u základního formátu Bezeztrátová a ztrátová komprese dat: Prezentace MS Powerpoint: 2012-10-18 15:47:47: 589 Kb: Oblasti využití výpočetní techniky a informačních technologií: Prezentace MS Powerpoint: 2012-11-29 14:06:46: 494 Kb: Umělá inteligence: Prezentace MS Powerpoint: 2012-11-29 14:06:46: 359 Kb: Ochrana údajů : Prezentace MS Powerpoint. •Ztrátová komprese je typ komprese dat, při které se zmenšuje objem dat smazáním určitých nepotřebných informací. Po kompresi již nemůžeme dekompresí zrekonstruova 2/ ztrátová komprese - používá se pro dosáhnutí co nejmenšího objemu dat - H.264 (dochází k ztrátě kvality) - může formát zpětně odkódovat (dekomprimovat) pro prohlížení nebo editaci - kodeky pro Tv a DVD - MPEG2 - kodeky pro Internet - H.26 Druhy komprese Ztrátová komprese. Ztrátová komprese využívá nedokonalosti lidských smyslů. Je pouhou aproximací originálu - z informace odstraňuje detaily do té míry, dokud ji ještě lze uspokojivě rekonstruovat. Tento způsob komprese se nejčastěji používá pro hudbu, video a obrázky. Příklady: JPEG, H.264, MPEG

Bezztrátová komprese Bezztrátová komprese je použitelná pro všechny druhy dat(texty, obrázky, zvuky apod.) bez rozdílu Komprese je ztrátová a umožňuje drasticky snížit objem fotografie z megabajtu i na pár desítek kilobajtů. Jen je zapotřebí dát pozor na kvalitu komprese, pokud obrázek utáhneme příliš, je krapet kostičkatý Žák objasňuje princip ztrátové komprese dat a ukazuje ho na konkrétních příkladech. Klíčová slova: zdrojové kódování, komprese dat, ztrátová komprese dat, redundance, irelevance Druh učebního materiálu: Online vzdělávací materiál Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceu

Matematická biologie učebnice: Úvod do teorie informaceUmění a informace (Komprese 1) | Ostrov JanikyPoslechněte si, co za zvuky se ztratí při kompresi do MP3

Ztrátová komprese Ztrátová komprese jde ještě dál a podle znalosti obsahu a jeho kontextu odstraňuje nepotřebné a nezajímavé detaily (čísla, písmena, slova atp.). Příkladem by mohlo být významné zkrácení tohoto článku na desetinu, neboli jakási anotace. Hlavní myšlenka zůstane, jemné detaily se však nenávratně. Zdroje a druhy grafických dat. Ztrátová vnitřní komprese se provádí v datech souboru nevratné změny a snižuje tak v obraze řadu informací, které již nelze zpět obnovit : Formát Tiff existuje v několika verzích s různými druhy kompresí : Formát Tiff je většinou nekomprimovaný neztrátově komprimovaný LZW kompresí Ty druhé už podle svého názvu říkají, že po dekompresi jakýchkoliv dat dostaneme naprosto stejnou informaci o stejné velikosti. Používají se tam, kde není přípustná jakákoliv ztráta dat a nejznámějšími představiteli jsou běžně používané komprese do archivů ZIP, RAR apod

 • Robin wright penn.
 • Levné ubytování na floridě.
 • Rámečky na fotky ke stažení zdarma.
 • Chemická ochrana rostlin.
 • Gelové barvy na vlasy manic panic.
 • Flir one pro lt android.
 • Doktor ox delka predstaveni.
 • Mšené lázně svatba.
 • Kontrolní hlášení vzor vyplnění.
 • Bylinky na horní cesty dýchací.
 • Individuální poptávka.
 • Povídání o masopustu.
 • Prostředky zážitkové pedagogiky.
 • Vtipné vyzvánění na budík.
 • Styly rozhodování.
 • Chov nandu pampového.
 • Televizor historie.
 • Toma natura teplice nad metují.
 • L destička.
 • Kočárek bentley 2v1.
 • Hydroizolační asfaltový pás glastek 40 special mineral.
 • Apple wikipedia.
 • Vločkovač obilí.
 • Tj dukla praha.
 • Smoothbeam.
 • Zmijozel studenti.
 • Osmičkový uzel video.
 • Tuning alfa romeo brera.
 • Chiromantie kniha.
 • Dj na svatbu karviná.
 • Máselné kvašení.
 • Drahos transparentní účet.
 • Zajímavosti las vegas.
 • Oční optika brno.
 • Ford gt 2017 cena.
 • Pes drbani.
 • Idos paříž.
 • Rozleštění laku plzeň.
 • Dead rising recenze.
 • Venkovní betonové podlahy.
 • Vůně do bytu.