Home

Sval spánkový

• sval spánkový (musculus temporalis) funkce svalu: zavírá ústa (tzv. elevace mandibuly) sval spánkový (musculus temporalis) — pro zvětšení obrázku na něj kliknět • spánkový sval - m. temporalis • žvýkací sval - m. masseter • 2 křídlaté svaly - mm. pterogoidei • mimické • čelní a spánkový s.; kruhový oční svěrač; kruhový ústní svěrač; tvářový s.; mimický sval ústního koutku. svaly krku • 2x šikmý sval - m. scaleni.

Svaly hlavy - musculi capitis - Nabl

spánkový sval (musculus temporalis) Začíná v jámě spánkové, upíná se na svalový výběžek dolní čelisti. Funkce: přitahuje dolní čelist - elevace; žvýkací sval (musculus masseter) Jeho začátek je jařmový oblouk a úpon je zevní strana úhlu dolní čelisti spánkový sval - m. temporalis - přitahuje dolní čelist a tlačí ji dozadu křídlové svaly - m. pterygoideui - lateralis a medialis, posunuje dolní čelist dopředu a dozadu -> tyto svaly se podílí na kousání, žvýkání, sání, řeči či smích

Celou skupinu tvoří dohromady tyto svaly: velký sval žvýkací, spánkový sval, boční křídlový sval a střední křídlový sval. Křídlové svaly, jež jsou součástí, umožňují pohyby dolní čelisti do stran a dopředu. Svaly jazylky společně s dvojbříškatým svalem zase slouží k otvírání čelisti Žvýkací svaly savců. velký sval žvýkací (m. masseter) - odstupuje na lícní kosti a upíná se na zevní plochu dolní čelisti; spánkový sval (m. temporalis) - odstupuje ve spánkové jámě spánkové kosti a upíná se na processus muscularis dolní čelisti; boční křídlový sval (m. pterygoideus lateralis) - odstupuje na spodině lební a upíná se na krček kloubní. Svaly hlavy - mm.capitis. 1. Svaly žvýkací - ovládají pohyb v čelistním kloubu. m.temporalis - sval spánkový. m.masseter - sval žvýkací. m.pterygoideus. lateralis - zevní křídlový sval

Model lidské lebky se žvýkacími svaly - funkční - 2 části

- směru sval. snopců - přímé, šikmé, příčné - krajiny, kde leží - spánkový, prsní, čelní - obrysu - kruhový - počtu hlav - dvojhlavý, trojhlavý - tvaru - dlouhý, krátký, plochý spolupracující svaly = synergisté; skupiny svalů zabezpečující opačný pohyb = antagonist 5. Kruhový sval ústní - musculus orbicularis oris 6. Sval tvářový - musculus buccinator 7. Velký sval lícní - musculus zygomaticus major Žvýkací svaly 1. Zevní sval žvýkací - musculus masseter 2. Spánkový sval - musculus temporalis Svalstvo krku 1. Podkožní sval - musculus platysma 2

Spánkový sval je masivní a úhel dolní čelisti je malý, což odpovídá omezené roli, kterou při ovládání čelistí hrají svaly pterygoideus a masseter. Tenké střevo je krátké (méně než 6-ti násobek délky těla) jako u čistých masožravců a tlusté střevo je jednoduché, hladké a krátké Zevní sval žvýkací - musculus masseter. 2. Spánkový sval - musculus temporalis. II. Svalstvo krku. 1. Podkožní sval - musculus platysma. 2. Zdvihač hlavy - musculus sternocleidomastoideus. III. Svaly trupu. A. Svaly hrudníku - 1. Velký sval prsní - musculus pectoralis major. 2. Přední pilovitý sval - musculus serratus. anterior. 3 - čelní sval (1), kruhový sval ústní(2), sval spánkový(3), kruhový sval oční(4) - zevní sval žvýkací (5), zdvihač hlavy (6) - bez označení svaly: nosní, malý lícní, velký lícní, tvářový, bradový, stahovač ústního koutku, stahovač dolního rtu, zdvihač horního rt

PPT - Ľudské telo PowerPoint Presentation, free download4512 - Lebka so žuvacími svalmi - HELAGO-CZ, s

Jednotlivé svaly lidského těla PSYCHOWEB

sval spánkový (musculus teporalis) svaly křídlové; sval žvýkací (musculus masseter) Zasunutí čelisti, retropulze: Zasunutí nevyžaduje takovou svalovou práci jako propulze, děje se víceméně samovolně, do původní přirozené pozice. sval spánkový (musculus teporalis) sval žvýkací (musculus masseter Stránka byla naposledy změněna 13. 12. 2018. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu.Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek sval spánkový; Musculus temporalis - sval spánkový; Bolesti čelisti a zubů

Základy anatomie pohybového ústrojí Fakulta sportovních

Obě jsou zakončena výraznými výběžky. Zadní a větší z výběžků je kloubní processus condylaris se zakončením caput mandibulae a menší, ventrálněji uložený výběžek - processus coronoideus na který se upíná mohutný spánkový sval Spánkový sval (musculus temporalis): funkcí svalu je elevace mandibuly-zavírání úst Vnitřní křídlový sval (musculus pterygoideus medialis): funkcí svalu je napomáhání zevnímu žvýkacímu svalu zavírat ústa, táhne mandibulu do strany (pokud zabírá jen jeden z páru svalů) - přežvýkavé pohyb

Svalová soustava - Wikisofi

sval spánkový translation in Czech-Polish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies krajiny, kde leží (sval spánkový, prsní, čelní apod.) obrysy (sval kruhový, šikmé apod.) počtu hlav (sval dvojhlavý, trojhlavý apod.) tvaru (sval dlouhý, krátký, plochý apod.) Svaly se při své činnosti doplňují, jeden a tentýž pohyb je vždy zabezpečen více svaly Musculus temporalis - sval spánkový, 側頭筋, Temporal muscle, Schläfenmuskel, Muscle temporal, Височная мышца, Musculus temporalis SPÁNKOVÝ SVAL. silný plochý sval; začíná zevně od čelistního kloubu, od kosti spánkové jámy; upíná se šlachou na dolní čelist; funkce: přitahuje dolní čelist k horní (zavírá ústa) ZEVNÍ A VNITŘNÍ SVAL KŘÍDLOVÝ. překlad sval spánkový ve slovníku češtino-němčina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Video: Používáme mnoho svalů obličeje, o jejichž existenci ani

Žvýkací sval - Wikipedi

 1. sval spánkový m. temporalis rychlé přitažení mandibuly a její dorzální posun zevní sval žvýkací m. masseter přitahuje dolní čelist sval křídlový m. pterygoidei pohyb dolní čelisti sval kožní platysma ovládá napětí kůže krku + synergista mimických svalů dolního rtu zdvihač hlavy m. sternocleidomastoideu
 2. Model lidské lebky znázorňuje 4 hlavní žvýkací svaly - žvýkací sval, spánkový sval, vnitřní křídlový sval a zevní křídlových sval pomocí gumiček. Při otevíraní čelisti, pohybu spodní čelisti do stran a vpřed se dají sledovat pohyby žvýkacích svalů. Klenba lebeční se dá odmontovat
 3. 7. spánkový sval 8. sval k jazylce 9. dolní sval uchohybný 10. zdvihač hlavy 11.-12. ramenní vzpřimovač hlavy a krku 13. trapézový sval 14. spodní čelistní sval 15. zdvihač lopatky 16. deltový sval 17. trojhlavý sval 18. zevní vřetenní sval 19. společný natahovač prstů: 20. boční natahovač prstů 21. zevní loketní sval

Soustava svalová :: Lidské těl

Svaly hlavy: žvýkací svaly (spánkový, žvýkací, křídlaté), mimické svaly Bércové svaly: rozděleny na přední a zadní skupinu. V zadní skupině je na povrchu trojhlavý lýtkový sval (m. triceps surae), který je achilovou šlachou připojen k hrbolu patní kosti krajiny, kde leží (sval spánkový, prsní, čelní apod.) obrysy (sval kruhový, šikmé apod.) počtu hlav (sval dvojhlavý, trojhlavý apod.) tvaru (sval dlouhý, krátký, plochý apod.) Svaly se při své činnosti doplňují, jeden a tentýž pohyb je vždy zabezpečen více svaly Sval spánkový je malý a má menší význam. Řezáky jsou široké, zploštělé a dlátovité. Špičáky mohou být, jako například u koní, malé, nápadné jako u hrochů, prasat a některých druhů opic (jim se přikládají zastrašovací účinky při obraně) nebo mohou úplně chybět

Srovnávací anatomie CelostniMedicina

Biologie člověka - Soustavy člověka - Svalová soustav

Žuvacie svaly - majú za úlohu pohybovať sánkou. Patria k nim spánkový sval (musculus temporalis), žuvací sval (m. masseter) a dva krídlové svaly (m. pterygoidei). Mimické svaly - pripájajú sa na kožu tváre. Pri kontrakcii pohybujú kožou a dodávajú tvári výraz • Sval spánkový (m. temporalis) • přitahuje dolní čelist, zavírá ústa-elevace mandibuly • Sval žvýkací (m. masseter) • přitahuje dolní čelist, protrakce (táhne čelist dopředu), retrakce mandibuly ((táhne čelist dozadu), uplatnění při sání kojenc Svaly hlavy dělíme na svaly žvýkací (sval žvýkací a a spánkový) a svaly mimické.Ty se upínají do podkoží a jejich pomocí ovládáme naši mimiku (sval čelní, týlní, tvářový, usmívací, okrouhlý sval očí a úst)

2. Rozdělte uvedené svaly do tabulky: (spánkový sval, podjazylkové svaly, zdvihač hlavy, křídlaté svaly, mezižeberní svaly, žvýkací svaly, pilovitý boční sval, trapézový sval, deltový sval, velký prsní sval, dvojhlavý pažní sval, zevní šikmý sval, široký zádový sval, přímé břišní svaly • spánkový sval (m. temporalis) • mimické žvýkací svaly - určují výraz tváře • kruhový sval oční (m. orbicularis oculi) • tvářový sval (m. buccalis) • zdvihač horního rtu (m. levator labii superioris) • snižovač dolního rtu (m. depresor labii inferioris

Na jeho povrchu je tenký vazivový obal - svalová povázka. K oběma koncům přechází sval v pevné šlachy, kterými se připojuje ke kostem. - dilatátory směru svalových snopců: svaly přímé, šikmé, příčné krajiny, kde leží: sval spánkový, prsní, čelní apod. obrysu (sval kruhový) počtu hlav (sval dvojhlavý. 5. Kruhový sval ústní - musculus orbicularis oris. 6. Sval tvářový - musculus buccinator. 7. Velký sval lícní - musculus zygomaticus major . B. Žvýkací svaly - 1. Zevní sval žvýkací - musculus masseter. 2. Spánkový sval - musculus temporalis . II. Svalstvo krku. 1. Podkožní sval - musculus platysma. 2 Sval spánkový (m. temporalis) z: jáma spánková. ú: svalový výběžek dolní čelisti. f: přitahuje dolní čelist. Sval žvýkací (m. masseter) z: jařmový oblouk. ú: zevní strana úhlu dolní čelisti. f: přitahuje dolní čelist, uplatnění při sání kojence. Sval křídlový vnitřní (m. pterogoideus medialis Spánkový sval (m. temporalis) Dva krídlové svaly (m. pterygoidei) Mimické svaly - tvoria výraz tváre, umožňujú pohyby kožou. Očný kruhový sval (m. orbicularis oculi) Ústny kruhový sval (m. orbicularis oris) Sťahovač dolnej pery (m. depressor labii inferioris) Zdvíhač hornej pery (m. levator labii superioris) Trubačský sval (m Sval (mys, musculus). Kosterní sval je složený převážně z příčně pruhované svalové tkáně. Další tkáně podílející se na jeho stavbě- vazivo, nervové tkáně a cévy. Svaly hlavy: žvýkací svaly (spánkový, žvýkací, křídlaté), mimické svaly Svaly krku: (kloněné svaly, zdvihač hlavy, nadjazylkové a.

Výukový portál Základní škola Třebíč, ul

 1. Např. zevní žvýkací sval, spánkový sval; Mimické svaly - určují výraz obličeje Např. kruhový oční sval (zavírá oční štěrbinu, tvoří podtlak víček) tvářový sval, stahovač dolního rtu, zdvihač horního rtu, velký lícní sval (zdvihá koutky), kruhový sval ústn.
 2. Spánkový sval. Spánkový sval (lat. musculus temporalis) sa začína na spánkovej línii (lat. linea temporalis) temennej a čelovej kosti lebky a upína sa na processus coronoideus mandibulae. Je synergista žuvacieho sval
 3. žvýkací svaly - zevní sval žvýkací, spánkový sval. Krk - Podkožní sval, zdvihač hlavy; Trup: hrudník - velký sval prsní, přední pilovitý sval, vnější a vnitřní mezižeberní svaly, bránice břicho - přímý sval břišn
 4. Sval spánkový Übersetzung im Glosbe-Wörterbuch Tschechisch-Deutsch, Online-Wörterbuch, kostenlos. Millionen Wörter und Sätze in allen Sprachen

Temporomandibulární kloub, čelistní klou

Žvýkací - zevní sval žvýkací, sval spánkový; Mimické - ostatní jsou mimické . Masážní přípravky: Dbáme na to abychom nanesli ideální množství přípravku (ne moc málo aby to nedřelo a my nemuseli sundávat ruce z klientky ale ani ne moc aby nám nestékal do vlasů nebo do očí). Rozdělení: Vstřebatelné. spánkový s. třmínkový - nejmenší velký prsní sval pilovitý sval přední mezižeberní svaly bránice břišní svaly (přímé, šikmé, příčné) trapézový sval široký sval zádový + hýžďový s. = největší krejčovský - nejdelší deltový sval dvojhlavý sval pažní trojhlavý sval pažní svaly hýžďové.

Musculus temporalis - WikiSkript

Názvy svalů jsou odvozeny nejčastěji od jednotlivých funkcí, průběhu a uložení svalových snopců. Pokud sval způsobuje pohyb jen v jednom kloubu, nazýváme ho jednokloubový Pro obnovu pohybu je proto třeba použít jiný sval se zachovanou funkcí. Obnova úsměvu pomocí posunu žvýkacích svalů. Pohyb dolní čelistí je zajištěn žvýkacími svaly, největší podíl na pohybu dolní čelisti máji velký žvýkací sval (musculus masseter) a spánkový sval (musculus temporalis) kruhový sval oční. kruhový sval ústní. s. tvářový. s. lícní. s. žvýkací - umožňují pohyb dolní čelisti ( s. žvýkací, s. spánkový) Krk. s. podkožní ( platyzma) - u člověka redukován. zdvihač hlavy - upíná se od rukojeti kosti hrudní k bradavkovému výběžku kosti spánkov sval translation in Czech-Polish dictionary. pl Bardzo częste działania niepożądane (zgłaszane przez co najmniej # pacjenta na #) to: • Wypadanie włosów • Nieprawidłowe zmniejszenie liczby krwinek obojętnochłonnych we krwi • Zmniejszenie liczby białych krwinek • Niedobory krwinek czerwonych • Zmniejszenie liczby limfocytów we krwi • Zaburzenia nerwów obwodowych (ból i.

Encyklopedie TČM: sval spánkový 1 Tcm-cs

Dolní čelist - WikiSkript

Důležitý byl také spánkový sval, dodala Vaníčková. Vrásky a záhyby kůže museli odhadnout. Výsledná podoba je tak podle odborníků velmi přesná a kopíruje základní rysy ženy, o jejímž osudu vědci už desítky let debatují Lidská lebka se žvýkacímy svaly, 3 díly. Novink Na zavírání úst se účastní nejmohutnější žvýkací svaly, neboť se jedná o pohyb pracovní, jsou to - sval žvýkací, vnitřní sval křídlový a sval spánkový. Zavírací pohyb končí vždy v habituální okluzi. Pohyb dolní čelisti vpřed - PROPULZE. Dolní čelist se vysunuje z polohy habituální okluze přes.

nejmohutnější mimický sval - sval tvářový začíná nad stoličkami, končí v koutku úst přitlačuje tváře k zubům trubačský sval ostatní mimické svaly - drobné zdvihač horního rtu a nosního křídla zdvihač ústního koutku stahovač ústního koutku stahovač dolního rt Model lidské lebky pro výuku anatomie člověka. Demonstruje 4 základní žvýkací svaly (žvýkací sval, spánkový sval, zevní a vnitřní křídlový sval) . Na modelu můžeme prezentovat pohyby-otevírání dolní čelisti, posun spodní čelisti do strany a dopředu Sval spánkový přitahuje dolní čelist a jeho zadní snopce jí posunují dozadu. Posunutí dolní čelisti dopředu a do strany a její přitahování obstarávají zevní a vnitřní svaly křídlové. Všechny svaly zmíněné v tomto odstavci působí synergicky při přitahování dolní čelisti. [1

Základy anatomie :: Selavi

33 promítacích fólii lidského těla

sval spánkový - Czech-Polish Dictionary - Glosb

 1. Kategorie: Biologie Typ práce: Výpisky z knih, recenze Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Zápisky z hodin biologie ve formě tabulky nabízí charakteristiku svalů lidského těla.Kromě českého názvu jsou uvedeny latinské ekvivalenty. Autor popisuje i funkci daného svalu a připojuje nákres v barevném provedení
 2. Avšak dlouhodobý spánkový deficit se negativně podepíše nejen na vašich svalech, ale také na vaší výkonnosti i na vašem zdraví. Regeneraci organismu a tím i svalové hmoty podpoří pravidelný spánek. Po tuto dobu by neměl být sval znovu namáhán. Jinak nejenže vám svaly neporostou, dokonce se mohou zmenšovat
 3. Sval spánkový (temporalis) - vějířovitý, prochází pod jařmovým obloukem, přitahuje dolní čelist; Zevní sval žvýkací (masseter) - od jařmového oblouku na dolní čelist (s velkou silou přitahuje dolní čelist → rozmělnění potravy) Zevní a vnitřní sval křídový - posouvají dolní čelist dopředu a dozadu 2
 4. Na povrchu uložen trojhlavý lýtkový sval, který se Achillovou šlachou upíná k hrbolu patní kosti ( na obrázku 2 krátký lýtkový sval, který provádí everzi nohy a plantární pomocnou flexi). Svaly nohy tvoří skupiny palce, malíku a hluboké svaly nohy - zajišťují podélnou nožní klenbu
 5. • přerušení spojení - sval je inervován nervem, který ho dráždí, při porušení nervu se spojení přeruší a sval je nečinný a nemůže fungovat, při velkém rozsahu není pomoci sval spánkový Svaly krku a) platysm
 6. Typy svalového stahu stah izotonický - sval se zkracuje, ale jeho napětí se nemění stah izometrický - délka svalu zůstává stejná, zvyšuje se jeho napětí Pokud se neobnoví množství ATP, které se při kontrakci spotřebovalo, nemůže se rozpadnout aktino - myozinový komplex
 7. Svaly hlavy: žvýkací svaly - zevní žvýkací sval, spánkový sval (umožňují pohyb dolní čelisti), mimické svaly - výraz obličeje - kruhový sval oční, kruhový sval ústní, sval tvářov

Do jaké skupiny svalů patří spánkový sval? Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí. žvýkací mimické krční ; Do jaké skupiny svalů patří sval kývač? Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí. svaly pánevní končetiny svaly krk Sval spánkový, Zevní sval žvýkací, Zevní a vnitřní sval křdlový 2) mimické -nejvíce lidé -začínají na kosti, upínají se do kůže Sval čelní a týlní -spojeny vazivovou blánou galeou aponeuroticou =šlacha → rpaucjí proti sobě → mimika čela Kruhový sval oční, kruhový sval ústní, Sval tvářový (trubačský. - žvýkací - sval žvýkací, spánkový. SVALY KRKU. Vyskytují se před páteř v několika vrstvách - Zdvihač hlavy - začátek na rukojeti kosti hrudní, úpon na bradavkovém výběžku, spánkové kosti, zvedá hlavu a otáčí ji do strany - Svaly kloněné - otáčení hlavy (3 páry Do jaké skupiny svalů patří spánkový sval? Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí. žvýkací mimické krční ; Do jaké skupiny svalů patří sval kývač? Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí. svaly krku svaly hřbetu svaly hrudníku ; Do jaké skupiny svalů patří deltovitý sval

Pohybová soustava: referát - iReferaty

Start studying Latinské názvy - Svaly. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools sval stehennf sval spánkový dvojhlavý sval pažn( ohýbate prstú a ruky velký sval prsnÍ piední sval pilovitý povrchový Sikmý sval bñšn[ pf(mý sval bñišn( natahovaöe prstú a ruky deltový sval trojhlavý sval pažn( Siroký sval zádový svaly hýždové trapézový sval Cvičení posilující spánkový sval Krok 1. Cvičení provádějte před zrcadlem. Klidně se zpříma posaďte, dýchejte zvolna. Pravou ruku umístěte k levému spánku tak, aby se její prsty dotýkaly vnějšího koutku oka a vnějšího konce levého obočí. Zlehka přitiskněte a táhněte uhlopříčně vzhůru Najmenší je strmienkový sval v uchu, ktorý meria len asi 1 mm. Většina lidí se správně rozhodne chodit do fitka. To by samo o sobě bylo v pořádku, až na to, že velká část z nich si chodí do posilovny znovu sednout. Dnešní posilovny jsou na to dokonale uzpůsobené. posturální svaly - svaly, které se podílejí na.

Procházejte každý sval jednotlivě, napínejte ho a vzápětí uvolněte a relaxujte. Když projdete skenem, Snažte se dodržovat pravidelný spánkový rituál. Vyvarujte se alkoholu. Pomůže sice usnout, ale později má negativní vliv na kvalitu spánku Svaly si můžeme rozdělit podle umístění: obr. 7 obr. 8 mimické svaly zdvihač hlavy deltový sval velký prsní sval dvojhlavý sval pažní zevní šikmý sval břišní přímý sval břišní čtyřhlavý sval stehenní trojhlavý sval lýtkový žvýkací sval přední sval pilovitý krejčovský sval mezižeberní svaly přední. SVALY HRUDNÍKU svaly velký a malý prsní, pŘední pílovitý, podkličkový, mezižeberní, bránice 3. SVALY BŘICHA sval přímy břišní, zevní šikmý břišní, vnitřní šikmý břišní, příčny břišní, čtyřhranný bederní 4. SVALY HLAVY a.) žvýkací (sval spánkový, zevní žvýkací) b.) mimické (kole

Používáme mnoho svalů obličeje, o jejichž existenci ani

Transcript Svaly hlavy a krku (prezenatce) SVALY HLAVY A KRKU Somatologie - Mgr. Naděžda Procházková SVALY HLAVY - MM.CAPITIS 1. Svaly žvýkací - ovládají pohyb v čelistním kloubu m.temporalis - sval spánkový m.masseter - sval žvýkací m.pterygoideus lateralis - zevní křídlový sval m.pterygoideus medialis - vnitřní křídlový sval SVALY HLAVY - MM.CAPITIS 2 Jedná se o sval spánkový (lat. M. temporalis, temporalis = dočasný) a jeho ustupování u koní je zcela přirozeným procesem. Tradiční čínská medicína, jakožto součást alternativní medicíny, se vyznačuje svým holistickým přístupem. Znamená to, že se k problému snaží přistupovat celostně, komplexně

Svaly hlavy dělíme do dvou funkčních skupin: . žvýkací svaly začínají na kostech mozkové části lebky, a po překlenutí čelistního kloubu se upínají na dolní čelist, kterou pohybují. Ke žvýkacím svalům patří: spánkový sval (m. temporalis), žvýkací sval (m. masseter) a dva křídlaté svaly (mm. pterygoidei). Mimické svaly jdou od lebečních kostí do kůže v. zevní sval žvýkací; sval spánkový; Jednotlivé druhy obličejových masáží. Masáž je oboustranný tok doteků a odpovědí na ně, je to vzájemná výměna energie. Nástroji této komunikace jsou ruce, které zároveň dávají a přijímají, a pokožka sval spánkový musculus temporalis. sval žvýkací musculus masseter. svaly křídlaté jč musculus pterygoideus. svaly mimické: kruhový svěrač oční musculus orbicularis oculi. kruhový svěrač ústní musculus orbicularis oris. tvářový sval musculus buccinator. zvedač ústního koutku musculus levator anguli oris. spánkový sval (musculus temporalis) svalstvo horních končetin svaly ramenní: sval deltový (musculus deltoideus) - zpevnění ramenního kloubu; svaly pažní: dvojhlavý sval pažní (musculus biceps brachii) - ohýbač ; trojhlavý sval pažní (musculus triceps brachii) - natahovač.

Svalova soustavaZáklady anatomie pohybového ústrojí | Fakulta sportovníchKVÍZ: Mohl bys jít na MEDICÍNU? Jak jsi na tom s ANATOMIÍ

Týločelní sval (týlní část) 53 Týločelní sval (čelní část) 53 Spánkotemenní sval 54 Svalstvo ušního boltce 55 Přední boltcový sval 56 Zevní žvýkací sval 72 Spánkový sval 72 Zevní křídlový sval 73 Vnitřní křídlový sval 73 Svalstvo krku 74 Svaly jazylky 75 Jazylkočelistní sval 7 sval spánkový-musculus temporalis: sval štíhly-musculus gracilis: sval trapezový, lichoběžníkový, kápový. sval nosní - rozšiřuje nosní dírky. svaly úst. sval ústní. zdvihač a stahovač koutků. zdvihač horního a dolního rtu. tvář. sval tvářový. sval smíchový. žvýkací. spánkový sval. žvýkací sval. křídlovité svaly. svaly krku. dlouhý sval krku a hlavy - jdou před páteří. svaly kloněné. nadjazylkové. (A) dvojhlavý a trojhlavý sval pažní (B) střední a malý sval hýžďový (C) zevní šikmý sval břišní a přímý sval břišní (D) žvýkací a spánkový sval . 12. Jak se mění počet erytrocytů v krvi novorozence po porodu? (A) postupně klesá (B) postupně stoupá (C) nemění se (D) nejprve klesne a zase se vrátí na.

 • Warcraft 2 film online.
 • Chemicke vzorce test 8 rocnik.
 • Dluhová poradna online.
 • Trinidad scorpion 'butch t'.
 • Pronájem dopravních značek ceník.
 • Jar java.
 • Sazkasportka online.
 • Sigma 70 200mm f2 8 apo ex dg os hsm.
 • Tortilla plněná mletým masem.
 • Pixwords kocka s modryma ocima.
 • Where are cookies stored.
 • Atex mikina.
 • Metoda 360.
 • La pedrera.
 • Berberský kůň.
 • Nukleokapsid.
 • Olivovník prodej olomouc.
 • Ozdoby na stul.
 • Starbuck battlestar.
 • Stadia piageta.
 • Airbrush makeup cena.
 • Galerie tvorby.
 • Newborn foceni liberec.
 • Ikea soderup.
 • Operace horních víček plzeň.
 • Mikuličova mast.
 • Obytne mistnosti.
 • Jak poznat padelanou bankovku.
 • Excel sloupce čísla.
 • Samostatná evidence cenných papírů.
 • Kalina prodej.
 • Okrasný záhon inspirace.
 • Tetanovka cena.
 • Senzor pohybu 12v.
 • Rámečky na fotky ke stažení zdarma.
 • Pronajem bytu pro rodinu brno.
 • Bezpečný přístav 2013.
 • Romotop haro.
 • Ozdoby na stul.
 • Dynamika prezentace.
 • Diagnostika objektivu.