Home

Hodnocení celkové fyzické zátěže

Renturi - Měření lokální svalové zátěže

Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží a že všechna ustanovení této hlavy se váží k hodnocení celkové fyzické zátěže zaměstnance a celkovému energetickému výdeji zaměstnance za směnu. V § 29 a § 30 je definováno, co se rozumí ruční manipulací s břemenem a upřesňuje se, že tato manipulace. Posouzení celkové fyzické zátěže a zařazení do třídy práce podle energetického výdeje. Zpracování podkladů pro poskytování ochranných nápojů v závislosti na vykonávané činnosti a mikroklimatických parametrech na pracovním místě měření a hodnocení celkové fyzické zátěže stanovením energetického výdeje a srdeční frekvence; měření a hodnocení fyzické zátěže malých svalových skupin ( měření lokální svalové zátěže, přetěžování ) posouzení fyzické zátěže z pohledu manipulace s břemeny, včetně měření tažných a tlačných si

Zdravotní rizika spojená s prací na staveništi - Znalostní

 1. Měření fyzické zátěže, Vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnance faktory z hlediska celkové doby práce v 8 -mi hod.směně Kategorie 3 Ochrana zdraví vyžaduje úpravu doby práce Jsou nutná režimová opatření Kategorie
 2. Vymezení celkové fyzické zátěže. Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty.. 20. § 23 včetně nadpisu zní: § 23. Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže
 3. Hodnocení fyzické zátěže z hlediska krátkodobé a dlouhodobé únosnosti (měření energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie, srdeční frekvence, časové snímky) se provádí dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 288/2003 Sb
 4. Řešíte ve Vaší společnosti problematiku lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže a ergonomie? Pro mnoho zaměstnavatelů je dnes problematika ergonomie - fyziologie práce a jejího hodnocení palčivý problém

Měření celkové fyzické zátěže. Jediné autorizované měření celkové fyzické zátěže v Česku, ke kterému zdarma dostanete návrhy na zlepšení. Když při měření zjistíme, že tepová frekvence nebo energetický výdej skladníka při tahání krabic přesahuje hygienické limity nespokojíme se s pouhým konstatováním FYZLAB - autorizovaná laboratoř fyziologie a ergonomie práce. Akreditovaná měření lokální svalové či celkové fyzické zátěže a pracovních poloh včetně ergonomie pracovního místa Hodnocení krátkodobě únosné pracovně tepelné zátěže na základě hodnocení srdeční frekvence hodnocení krátkodob ě únosné pracovn ě tepelné zát ěže 67 67 73 99 88 95 21 22 32 132 122 126 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 J.M. J.Z. P.Š. srde č ní frekvence klidová pr ůměrná nár ůst sm. max

 1. Manipulace s rotopedem bude tedy vyžadovat určitou dávku síly a fyzické zdatnosti. Je proto více než vhodné najít pro stroj místo, na kterém nebude nutné s ním manipulovat. Vysoká hmotnost zajišťuje plynulý přechod mezi jednotlivými stupni zátěže bez nepříjemného přeskakování. Parametr Celkové hodnocení 93,2 %
 2. Posuzování celkové fyzické zátěže. 2.2.2. Posuzování lokální svalové zátěže a součástí hodnocení rizikovosti práce spojené s ruční manipulací s břemeny jsou i další hygienické limity pro faktor fyzická zátěž - přípustné i průměrné limitní hodnoty energetického výdeje, limity vynakládaných.
 3. a hodnocení rizik charakter pracovní zá-těže, charakter pracovního prostředí a pracovních podmínek, která mohou na-stat na pracovišti při práci. 1.2 Pokyny výrobce Je nutné dodržovat všechny vnitrostátní předpisy, které upravují limitní hodnoty zátěže, velikost balení různých předmětů a jejich ergonomický design
 4. Vymezení celkové fyzické zátěže. Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty. § 23. Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže (1) Celková fyzická zátěž se.
 5. Vymezení celkové fyzické zátěže (§ 22) Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže (§ 23) Díl 2 Lokální svalová zátěž (§ 24-25a) Vymezení lokální svalové zátěže (§ 24) Hygienický limit lokální svalové zátěže (§ 25

Care Thermometer (hodnocení ošetřovatelské zátěže) - Tomáš

DISTEP a.s. - autorizované měření a hodnocení fyzické zátěže a ergonomie. Druh: Služby; Popis: Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je autorizované měření a celkové fyzické zátěže včetně hodnocení výsledků a zpracování protokolů Předmět plnění: - autorizované měření a celkové fyzické zátěže včetně hodnocení výsledků a zpracování protokolů - pozice: elektromontér, instalatér, zámečník, zedník, pomocný dělník, čistič kanalizačního zařízení + řidič NV, uklízečka, řidič závozník-čistič kanalizačního zařízení + řidič NV a zemních strojů, automechanik - faktor.

Návrhy nápravných opatření za účelem snížení expozice v

Autorizované měření a hodnocení ERGONOMIE - PRACOVNÍCH

FYZLAB - laboratoř fyziologie práce s.r.o. (Čeladná) Autorizovaná laboratoř ergonomie a fyziologie práce. Autorizované (někdy nesprávně označována za neexistující akreditované) měření lokální svalové zátěže, fyzické zátěže celkové a pracovních poloh Výsledek se skóruje a vypočítá se index, který odpovídá hodnocení celkové fyzické zátěže podle DOT (od indexu 100 pro sedavou práci až do indexu 195 pro práci těžkou). Má tyto výhody: realistický vztah k práci a životu, orientovaný na funkci, ne na bolesti

Fyziologie práce » Zdravotní ústa

Přenášení břemene ženami BOZPinfo

Vymezení celkové fyzické zátěže . Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50% svalové hmoty. Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže Hodnocení fyzické zátěže organismu [upravit Je to poměr vnější (fyzikální) práce k hodnotě celkové energetické výměny, potřebné k jejímu uskutečnění. Při menší účinnosti bude tedy pozorovaná odpověď organismu na danou fyzickou zátěž větší

Pracovní prostředí - měření - 20 let zkušeností - ENVIFORM

vencí zátěže, úklony do strany nebo otáčením trupu. Souhrnná hodnocení jsou u několika činností ruční manipulace problema-tická, protože přesahují informativní rozsah této orientační analýzy. Ob-vykle platí, že k získání hodnocení rizika je nutná obsáhlejší analýza pra-covní činnosti Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže (2) Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se rozumí hodnoty energetického výdeje směnové průměrné, směnové přípustné, minutové přípustné, průměrné roční a dále přípustné hodnoty srdeční frekvence přepočtené na průměrnou. AS I 7 -Autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže (hodnocení časových charakteristik práce, monitorování srdeční frekvence, stanovení energetického výdeje, posouzení hmotnosti ručně přenášených břemen, J/03 Autorizované hodnocení ergonomie pracovního místa (pracovních poloh -19) • komplexní měření celkové fyzické zátěže • komplexní měření pracovní polohy • protokol o vyšetření a hodnocení lokální svalové zátěže • odborné fyziologické posouzení pracoviště (celková fyzická zátěž a pracovní poloha) K výše. 13.00 Způsob hodnocení celkové fyzické zátěže - podmínky ochrany zdraví - MUDr. Samuel Lvončík, SZU Ostrava problematika jednostranné zátěže problematika celkové fyzické zátěže režim práce a odpočinku 14.00 Hodnocení tepelné zátěže

eFitness

Autorizované měření lokální svalové zátěže metodou IEMG (18) -1 profese/! den/1-2směny, max. 4 pozice, 1 protokol* Autorizované měření celkové fyzické zátěže (17-energ. výdej, srdeční frekvence, břemena) -1 profese/i den/1-2směny* Autorizované hodno VYBRANÉ ASPEKTY FYZICKÉ ZÁTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ dlných polohách, dlouhodobé stání, zvedání těžkých břemen. Důsledkem je přepětí, které vede k nadměrné únavě. Jako další aspekt pra-covní zátěže je práce na směny, která zahrnuje práci mimo normální denní hodiny (tzn. po dob Vymezení celkové fyzické zátěže Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty.˙. 20. § 23 včetně nadpisu zní: ˙§ 23 Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže Reprezentativní příklad splácení úvěru v celkové výši 300 000 Kč: Pevná zápůjční roční úroková sazba: 9,9 %, doba splácení 90 měsíců, měsíční splátka 3 946 Kč, RPSN 10,36, celková částka splatná spotřebitelem 355 140 Kč. Min. RPSN 7,12 a max. je 20, Poskytujeme komplexní služby v oblasti fyziologie práce. Provádíme autorizovaná měření a odborná hodnocení lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže a pracovních poloh. Pro tyto služby je naše laboratoř autorizována dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vymezení celkové fyzické zátěže. Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při fyzické práci dynamické, vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty. § 23 Hygienický limit, bližší požadavky na pracovní postup Podkování Touto cestou bych co nejsrdeþněji chtěla poděkovat Ing. Marku Burešovi, Ph.D., konzultantovi této diplomové práce za jeho vedení, věnovaný þas a odborné znalosti př Alcyone Infra Special je profesionální řešení pro objekty s extrémně vysokou zátěží.. Uvolňuje blahodárné frekvence a vytváří kolem sebe široké energetické pole, které harmonizuje okolní prostředí a očišťuje ho od škodlivých vlivů. Díky tomu napomáhá regeneraci lidského těla a přispívá celkové fyzické a duševní pohodě Autorizovaná měření a hodnocení celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže, pracovních poloh, pracovně-tepelné zátěže Vedoucí laborant pro laboratoře Ostrava, Brno, Zlín - účast na autorizaci laboratoře, administrativní zajištění dokumentů podléhajících auditu jakosti laboratoře, zajištění.

Fyziologie práce Hradec Králové » Zdravotní ústa

Nabídka nebankovnch půjček od 10 000 Kč do 200 000 Kč bez nutnosti ručení nemovitostí. Nebankovní půjčky jsou pro zaměstnance, důchodce a podnikatele s doložitelným příjmem. Vyřízení půjčky je u nás snadné - stačí Vám vyplnění jednoduché online žádo V knize Primal Blueprint představil Mark Sisson unikátní systém, ve kterém spojil paleo přístup ke stravování a pohybové aktivity vycházející z fyzické zátěže člověka doby kamenné ve funkční celek, který pomohl a pomáhá statisícům lidí k životní rovnováze a zdraví Měření a hodnocení lokální svalové zátěže metodou integrované elektromyografie EMG Holter Přístroj byl vyvinut pro hodnocení lokální svalové zátěže horních končetin - svaly předloktí. Dále jej lze využít k určení celkové fyzické zátěže odhadnuté z celosmenového monitorování pulzní frekvence celkové hodnocení 3 hodnocen í Emoční kód je mocný a jednoduchý způsob, jak se zbavit neviditelné zátěže. Uvolnění uvězněných emocí má často za následek, že náhle mizí fyzické problémy, projevy sebepoškozování a opakované těžkosti ve vztazích

Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech Domů > Práce > Moravskoslezský kraj > okres Ostrava > Ostrava > Věda a výzkum > Laborant > Měřič lokální svalové zátěže - pracovní lékařství Nabídka již není aktivní, níže najdete podobné nabídk

Popis zboží a jeho vlastnosti. Detail 21 dní k celkové transformaci těla - Mark Sisson : V knize Primal Blueprint představil Mark Sisson unikátní systém, ve kterém spojil paleo přístup ke stravování a pohybové aktivity vycházející z fyzické zátěže člověka doby kamenné ve funkční celek Skvělé zprávy! Naše autorizovaná ergonomická laboratoř prošla auditem a získala oprávnění provádět MĚŘENÍ A HODNOCENÍ CELKOVÉ FYZICKÉ ZÁTĚŽE! Jako jediná autorizovaná ergonomická laboratoř v Západních Čechách jsme nyní schopni provádět autorizované měření a posouzení lokální svalové zátěže, posouzení ergonomie pracovního místa a. 21 dní k celkové transformaci těla: Primal Blueprint II. Mark Sisson Nakladatel ve kterém spojil paleo přístup ke stravování a pohybové aktivity vycházející z fyzické zátěže člověka doby kamenné ve funkční celek, který pomohl a pomáhá statisícům lidí k životní rovnováze a zdraví. Vaše hodnocení Funkce je.

Uživatelské hodnocení a recenze na Zátěžová vesta KETTLER zátěžová vesta 10 kg. Odkazy na odborné recenze. Kompletní informace k výběru Zajišťuji služby závodům hlavně pro riziková pracoviště: riziko hluku, prachu, SiO2, vibrací, nadměrné fyzické zátěže, lokální zátěže. Vybavení a služby ordinace: EKG přístroj na měření elektrické srdeční aktivity. Ergometr k vyšetření srdce při zátěži. Spirometr k vyšetření parametrů plicních funkcí

68/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády ..

3-6 týdnů: Všechny organismy a materiály, které dosud byly pod vlivem geopatogenních zón, jsou od zátěže kompletně očištěné. 1-3 měsíce: Vaše tělo by již mělo být očištěno od parazitární, bakteriální, plísňové i virové zátěže. Normalizuje se činnost metabolismu a máte více energie - fyzické i psychické Eliptický trenažér HOUSEFIT MOTIO 30 je stroj s magnetickým brzdným systémem, kvalitní ergonomií a moderním designem.Je vybaven tuhým rámem s 5-letou zárukou, setrvačníkem o hmotnosti 12 kg, převodovým řemen je dopínaný kladkou, středem setrvačníku osazenym kuličkovými ložisky a klouby osazenými kvalitními bronzovými pouzdry Cyklotrenažér HOUSEFIT RACER 70 nabízí zákazníkům kombinaci kvalitní mechaniky a ergonomie rámu s nosností do 150 kg.Díky optimální ergonomii a možnosti nastavení řídítek sedla v horizontálním a vertikálním směru, u sedla lze nastavit i sklon, což zaručuje pohodlný a správný pohyb jak drobným, tak vyšším postavám § 20 Hodnocení zdravotního rizika § 21 Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení; Hlava IV Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží. Díl 1 Celková fyzická zátěž § 22 Vymezení celkové fyzické zátěže Měření a hodnocení fyziologických faktorů pracovního prostředí: - měření a hodnocení lokální svalové zátěže - měření a hodnocení celkové fyzické zátěže - měření a hodnocení ergonomie pracovního místa (pracovních poloh a prostorových požadavků na pracoviště a pracovní místo

Měření a hodnocení lokální svalové zátěže metodou integrované EMG Měření a hodnocení pracovních poloh Měření a hodnocení celkové fyzické zátěže Ergonomie pracovišť Zpracování, hodnocení a interpretace výsledků Zpracování protokolu o autorizovaném měřen měření a hodnocení lokální svalové zátěže v souvislosti s přetěžováním pohybového aparátu fyzikálními metodami a metodou integrované elektromyografie. Konzultační činnost: Kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 432/2003 Sb. v oblasti celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže. V ČR v oblasti pracovního lékařství, fyziologie práce, hygieny práce a ergonomie existuje řada metod k hodnocení psychické zátěže (Meisterův dotazník, dotazník N-5, dotazník SPÚ, dotazník PVS, Bortelův dotazník, dotazník zrakových potíží) k posuzování celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže, ruční. využit pro hodnocení kvality posturálních funkcí jak před fyzickou aktivitou tak po ní, pro zhodnocení vlivu fyzické zátěže na posturální systém. Také bylo pomocí těchto testů hodnoceno, jaký vliv mají na posturu různé typy fyzické aktivity (jak ovlivn § 20 - Hodnocení zdravotního rizika § 21 - Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení § 22 - Vymezení celkové fyzické zátěže § 23 - Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže

Fyzická zátěž - Encyklopedie BOZ

Jde-li o práci ve směnách delších než osmihodinových, přípustné minutové hodnoty celkové fyzické zátěže mužů nebo žen musí být sníženy o 20 % a kumulativní hmotnost zvedaných a přenášených břemen muži nebo ženami nesmí být zvýšeny o více než 20 % v žádné směně Nejlepší Rotopedy 2020. Recenze, Zkušenosti a Test ⭐ poradí, jak vybrat levné, kvalitní a ověřené produkty. Rotoped je jedna z nejčastějších forem.. Klasifikace dle Gordonové postihuje hodnocení celkové pohyblivosti, schopností najíst se, umýt se, vykoupat se, upravit se, obléci se, dojít si na toaletu, pohybovat se na lůžku, udržovat domácnost, nakoupit si, uvařit si - v rámci šesti funkčních úrovní: úroveň 0 - nezávislý, plně soběstačný klien Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z podrobného laboratorního imunologického vyšetření, klinických orgánových komplikací, funkčního postižení orgánu nebo systémů, celkové odolnosti - obranyschopnosti a dopadu zjištěných skutečností na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity Navíc vás naučí náležitému dýchání, jež je při fyzické aktivitě prakticky nejdůležitější. Při častém cvičení dosáhnete rychle viditelných výsledků a zpevněného těla. Existují dva základní způsoby regulace zátěže Celkové hodnocení: 3.0 (2 hlasy) Autor článku. Odborná redakce

Hodnocení disciplín je pouze jako splnil(a), nebo nesplnil(a). K úspěšnému absolvování testu je potřeba splnit všechny disciplíny. Pokud uchazeč test nesplní, je možné ho na základě rozhodnutí zkoušejícího opakovat, nejdříve však za 2 měsíce Metoda hodnocení tělesného složení a dat získaných za pomoci výšky, BMI, substance mezi elektrodami a pokožkou a krátkodobé fyzické zátěže na bioimpedancí naměřené hodnoty. Klíčová slova: Bioimpedance, tělesné složení, fyziologie, frekvence o významu celkové tělesné vody pro bioimpedanční měření. Je. Posilovací kolečko Power Ab Wheel na posílení břišního svalstva, rukou, ramen a zlepšení celkové fyzické kondice. Power AB Wheel posilovací kolečko nabízí efektivní cestu ke zlepšení celkové fyzické kondice. Posiluje ruce, ramena a záda, formuje pas, paže, břicho, nohy a boky Vysvětluje pojmy fyzické a psychické zátěže, uvádí jejich příklady. Dále popisuje zákonné požadavky na ochranu zdraví při práci a analýzu rizik při práci. Zabývá se celkovou fyzickou zátěží, lokální svalovou zátěží, pracovními polohami a monotonií. Tyto vybrané faktor Specialties Autorizované měření lokální svalové zátěže, Autorizované měření celkové fyzické zátěže, and Autorizované hodnocení ergonomie pracovního místa - pracovních polo

Měření a hodnocení celkové fyzické zátěže metodou ventilometrie. Měření a hodnocení celkové fyzické zátěže metodou nepřímé kalorimetrie. - a toto vyšetření: Hodnocení časových charakteristik práce - strategie šetření v terénu včetně použití pomocných vyšetřovacích metod, výběr vyšetřovaných osob. Toto hodnocení zahrnuje posouzení celkové fyzické velikosti ekonomiky a odpovídající zátěže životního prostře- dí spojené se spotřebou materiálů, efektivitu využívání zdrojů a oddělení zátěže životního prostředí a ekonomické výkonnosti (tzv. decoupling), přesuny zátěže mezi státy a regiony související se.

Lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, ergonomie

HODNOCENÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE . U VŠEOBECNÝCH SESTER PRACUJÍCÍCH NA ODDĚLENÍ DĚTSKÉ ONKOLOGIE. EVALUATION OF THE MENTAL LOAD IN GENERAL NURSES WORKING AT DEPARTMENTS OF PEDIATRIC ONCOLOGY. MARKÉTA PAPRŠTEINOVÁ, BARBORA FALTOVÁ, BARBORA HOLÁ Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice, Česká republika. SUMMAR Eliptický trenažér HOUSEFIT MOTIO 35 je stroj s elektronicky ovládaným magnetickým brzdným systémem, vynikající ergonomií a moderním designem.Je vybaven tuhým rámem s 5-letou zárukou, setrvačníkem o hmotnosti 12 kg, převodovým řemen je dopínaný kladkou, středem setrvačníku osazenym kuličkovými ložisky a klouby osazenými kvalitními bronzovými pouzdry Merco BC160 Target může proto sloužit i pro rozvoj celkové fyzické zdatnosti těla, pro rozvoj úderových a kopacích technik používaných v bojových sportech. BC160 Target je vyrobený ze dvou od sebe oddělených komor z pevného PVC a s pěti vyobrazenými terči na svém povrchu

 • Jeep renegade.
 • Oum sovanny.
 • Nefunkční dálkové ovládání octavia.
 • Konizace děložního čípku a těhotenství.
 • Box brno.
 • Dělení halucinogenů.
 • Skoda columbus 2014.
 • Indie starověk.
 • Dřevěná okna standardní rozměry.
 • Nike sb mikina šedá.
 • Marmeláda bez želírovacího cukru.
 • Ortopedické vložky ploché nohy.
 • Dell p2417h 210 ajex.
 • A r pension.
 • Dlouhodobá předpověď počasí jizerské hory.
 • Jak odstranit video z facebooku.
 • Wc kombi grand.
 • Led žárovky gu10 1w.
 • Oct oka.
 • Záchranná služba cislo.
 • Planety ve znameních.
 • Galtür.
 • Osteodenzitometrie.
 • Pixwords kocka s modryma ocima.
 • Cetelem účet.
 • Domácí hydroponie.
 • Betadin mast.
 • Fitness školení.
 • Jelen evropský délka života.
 • 50 odstínů černé bombuj.
 • Mhd karlovy vary sms jizdenka.
 • Dotazník vzor.
 • Budovatelské písně wikipedie.
 • Evoluce je nesmysl.
 • Call of duty multiplayer download.
 • Černý rybíz nemoci.
 • 50 cent in da club.
 • Easy screen ocr portable.
 • Styl vedení dětské skupiny.
 • Plynový kotel 25 kw.
 • Drozdi pribirani.