Home

Žilnatina dlanitá

Co je to dlanitá žilnatina listu - definice, vysvětlení Podrobnosti Napsal MUDr. Zbyněk Mlčoch (Bylinkový doktor) Kategorie: Botanický slovník. Zobrazení: 1088 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.67 (3 hlasů) Dlanitá žilnatina listu znamená, že hlavni žilky v čepeli listu vybíhají paprskovitě z báze čepele (list javoru) Stránky v kategorii PKR/Dlanitá žilnatina listů Zobrazuje se 7 stránek z celkového počtu 7 stránek v této kategorii Dlanitá žilnatina na listu javoru klenu (Acer pseudoplatanus): Žilnatina znožená (venatio pedata): Z jedné tlusté žilky odnožuje na vnější stranu vždy jen jedna slabší žilka. Znožená žilnatina na listu čemeřice nachové ( Helleborus purpurascens ) Čepel listů je celokrajná nebo zubatá, se zpeřenou žilnatinou, výjimečně je udávána i žilnatina dlanitá. Odění je nejčastěji ze štítnatých šupin. Květenství jsou vrcholová nebo úžlabní, různých typů, někdy redukovaná na jediný květ Podle větvení a průběhu žilek v listu bývá tradičně rozlišována žilnatina vidličnatá - , zpeřená, dlanitá, síťnatá (žilky vyšších řádů tvoří hustou síť), uzavřená (s anastomózami), otevřená (bez anastomóz), znožená (z báze čepele vybíhá jediná hlavní žilka, která má dole po každé straně jednu.

žilnatina zpeřená nebo dlanitá květy většinou trojčetné DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY. VY_32_INOVACE_BI.3.10 2. Doplňte chybějící informace o dvouděložných rostlinách Žilnatina (venatio), též nervatura, je systém cév (žilek) v listech rostlin navazující na řapík. Úkolem cév je přivádět živiny a mechanicky zpevňovat list; vytvářejí jeho žebroví. Cévy jsou často vyztuženy sklerenchymem.Žilnatina ovlivňuje tvar čepele a je důležitým vodítkem při rozlišování listů.. Popis. Mnoho listů je žilnatinou prostoupeno úplně žilnatina (+ nákres) zpeřená, dlanitá souběžná, obloukovitá květy 5 nebo 4 četné, rozlišené na kalich a korunu 3 četné, nerozlišený květní obal - okvětí 3. dvouděložné: pampeliška (Taraxacum sp.), mrkev obecná (Daucus carota), lilek rajč 5. Dlanitá, případně zpeřená žilnatina 6. Vyvinuté kambium - stonek druhotně tloustne. SYSTÉM MAGNOLIOPSIDA 12. 1. Čeleď: LEKNÍNOVITÉ o Leknín o Stulík žlutý. 2. Čeleď: PRYSKYŘNÍKOVITÉ (8) o vytrvalé byliny, vyklenuté květní lůžko, více pestíků z 1 plodolistu, obsahují alkaloidy → jedovaté - využití ve.

žilnatina zpeřená. žilnatina dlanitá (javor) postavení listů na stonku: a) střídavé, b) a c) vstřícné, d) přeslenité. Klíčová slova této stránky: pestík tyčinky blizna čnělka semeník prašník nitka tyčinka pestík korunní lístek koruna kališní listek kalich kališní lístky kalich květní lůžko květní stopka srostlé květní lístky volné květní lístky květ souměrný květ pravidelný květ nesouměrný květ zvonkovitý květ kolovitý květ nálevkovitý květ trubkovitý květ.

žilnatina, venatio - botanika soustava cévních svazků v listové čepeli.Nejstarším typem je žilnatina vidličnatá (např. u jinanu); v listech trav je žilnatina rovnoběžná, v listech jiných jednoděložných je žilnatina souběžná. Žilnatina dvouděložných rostlin může být zpeřená, dlanitá nebo znožená. Podle uspořádání žilek se rozeznává žilnatina. Podle větvení a průběhu žilek se rozlišuje žilnatina: - vidličnatá (Ginkgo biloba) - rovnoběžná (typická pro zástupce z čeledi Poaceae) - souběžná (Convallaria majalis) - zpeřená (Fagus sylvatica, Carpinus betulus) - dlanitá (Acer platanoides, Platanus occidentalis) - znožená (Helleborus niger Dlanitá žilnatina na listu javoru klenu (Acer pseudoplatanus): Žilnatina znožená (venatio pedata): Z jedné tlusté žilky odnožuje na vnější stranu vždy jen jedna slabší žilka • Listy řapíkaté, žilnatina dlanitá nebo zpeřená • Květní obaly rozlišené (kalich, koruna) • Vývojově původnější. Třída: Magnoliopsida. Čeleď: leknínovité • Vodní nebo bahenní • Dlouhé řapíky • Květy pravidelné, velké, velký počet tyčinek a pestíků. Čeleď: Pryskyříkovité • Bylin

-žilnatina souběžná Dvouděložné r. -žilnatina zpeřená (1 hlavní žilka, zní odbočují oboustranné žilky postranní, které se dál větví -dub, buk, lípa)-žilnatina dlanitá (z vrcholu řapíku vybíhá několik žilek, které se dále větví -javor,)-žilnatina znožená (hlavní žilka má naspodu po obo žilnatina = vodivá pletiva - CS (soubor CS), které vedou ze stonku do listu. kolaterální (xylém na svrchní straně a floém na spodní straně) od houbového parenchymu může být oddělena sklerenchymatickou pochvou; listová žilnatina: dlanitá. dvouděložné. Kirengešoma dlanitá - jak roste, kvete Dnes jsem poprvé viděla krásně rozkvetlé kvítky kirengešomy. Na 100% ale nevím, jestli je to opravdu kirengešoma korejská nebo dlanitá

Typy žilnatiny: 1/ rovnoběžná (lipnicovité), 2/ souběžná, 3/ dlanitá, 4/ zpeřená 2/ Určete postavení listů na stonku bylin, které je: střídavé, vstřícné, v přízemní růžice a v přeslenu. 3/ Pokuste se najít na stezce byliny s různým postavením listů na stonku. Pojmenujte je a nelepit na čtvrtku a určete Otázka: Krytosemenné rostliny Předmět: Chemie Přidal(a): sabrrinna Říše: Rostliny Podříše: Vyšší rostliny Oddělení: Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejdokonalejší skupina semenných rostlin - vznikly z nahosemenných - tvoří typické květy a plody - plodolist se přeměnil na pestík, který chrání vajíčko/a - vajíčko je ukryto v pestíku (v. Dlanitá nervatura je taková, kdy z konce řapíku vybíhají 3 nebo více přibližně stejných silných hlavních nervů. Botanický slovník 10.12. 2014 15:5 Žilnatina dlanitá, na spodní straně silně vyniklá. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Pokožka listu na svrchní straně z buněk se stěnami mírně, na spodní straně se stěnami silně vlnitě zprohýbanými. Některé pokožkové buňky vyplněny slizem. Četné krycí hvězdovité chlupy tvoří dvě až osm.

Žilnatina listů javorů (Acer): dlanitá Žilnatina listů lipnicovitých ( Poaceae ) je: rovnoběžná Palisádový a houbový parenchym je charakteristický pro kterou část rostlin?: lis a) list jednoduchý srdčitý, žilnatina síťnatá zpeřená b) list jednoduchý, laločnatý, síťnatá žilnatina dlanitá c)list složený lichozpeřený, žilnatina síťnat 9.3.2004. Petr Bureš: Prezentace přednášky Systém a evoluce vyšších rostlin - část 19

žilnatina listů (venatio - nervatio , leaf venation , Blattaderung ) Zpravidla lze rozlišit hlavní žebro a postranní žilky Cercis zmarlika: Autor: L. Čeleď: Fabaceae (Caesalpiniaceae)-bobovité (sapanovité) Zařazeno: 31.12.2006 Popis: opadavé nízké stromy nebo keře, listy střídavé, jednoduché, celokrajné, žilnatina dlanitá, palisty malé a opadavé, vejčité, tenké, květy 5četné, souměrné, oboupohlavné, ve svazečcích, řidčeji v hroznech, vyrůstají někdy i z kmene, jinak z větví.

Arial Century Schoolbook Wingdings Wingdings 2 Calibri Courier New Arkýř 1_Arkýř 2_Arkýř 3_Arkýř 4_Arkýř 5_Arkýř 6_Arkýř Rastrový obrázek List List (Fylom) List (Fylom) Vnější stavba listu Žilnatina listu Žilnatina listu Žilnatina listu - vidličnatá Žilnatina listu - rovnoběžná Žilnatina listu - souběžná. žilnatina dlanitá žilnatina zpeřená žilnatina souběžná vidličnatá žilnatina (nejstarší) asimilační pletivo = fotosyntetizující pletivo, zelené, obsahuje chlorofyl. Listeny (lákají hmyz k opylování) Zásobní listy (ukládání vody) Suknice (dužnaté listry, ukládání cukru do zásoby). Přízemní listy jsou ledvinité až srdčité se zubatým okrajem, žilnatina dlanitá, řapík lodyžních listů mírně rozšířený na bázi, listy na rubu jemně pavučinaté, tenké. Květenství je bohatě větvené, s mnoha asi 1 cm širokými úbory, zákrovy jsou lysé, trubkovité květy tmavě fialové, jazykových květů.

dlanitá žilnatina hlavní žilky vybíhají paprskovitě (dlanitě) z báze čepele (javor - Acer) dlanitě složený list skládající se z prstovitě uspořádaných samostatných lístků, vyrostlých na společném řapíku (viz též -četný list) dlanito Žilnatina bývá zpeřená, dlanitá, síťovitá či znažená, cévní svazky otevřené v kruzích s kambiem (takže mohou druhotně tloustnout), kořeny se rozlišují na hlavní a vedlejší a květy bývají dvoučetné nebo pětičetné (často 5 okvětních lístků)

Listová žilnatina: Uspo řádání cévních svazk ů v listové čepeli. Zpev ňuje listy a má vodivou funkci. Navazuje na systém vodivých pletiv. Typy žilnatiny: vidli čnatá, rovnob ěžná, zpe řená, obloukovitá, dlanitá.. listová žilnatina - uspořádání cévních svazků v ploše listové čepele z hlediska rozkladu nejodolnější část listu; nejstarším typem žilnatina vidličnatá (jinan) u dvouděložných zpeřená (buk) nebo dlanitá (javor) u jednoděložných rovnoběžná (trávy) nebo obloukovitá (lilie Slovo žilnatina má více významů: žilnatina (botanika) - systém vodivých. žilnatina vidličnatá(jinan), dlanitá (javor), zpeřená (buk), rovnoběžn Morfologie listu. Typický plochý lupenitý list (bifaciální) má rozšířenou čepel a zúžený řapík, kterým přisedá ke stonku.Někdy jsou na bázi řapíku párové výrůstky - palisty s postranními nebo úžlabními oušky, které někdy srůstají ve válcovitý útvar - botku (u rdesnovitých). Obrázek: Schéma jednoduchého lupenitého list Žilnatina - nervatura, typy - rovnoběžná, zpeřená, dlanitá, vidličnatá. Listeny. Ochrana, asimilace Zelené a hnědé barvy. Postavení listu na stonku. Genetická spirála - aby si navzájem nestínily Střídavé - z jedné uzliny jeden list Vstřícné - z jedné uzliny dva listy proti sobě Přeslenité - z jedné uzliny více list

Co je to dlanitá žilnatina listu - definice, vysvětlení

Kategorie:PKR/Dlanitá žilnatina listů - Wikiverzit

 1. Kdy probíhá fotosyntéza? kyslík - O2 oxid uhličitý - CO2 neustále, ve dne i v noci přeměna látek anorganických na látky organické chloroplasty chlorofyl pouze za světla - ve dne Stavba listu čepel řapík žilnatina Obrázky: Klipart PowerPoint 2007 Listová žilnatina rovnoběžná souběžná zpeřená dlanitá Obr. 6.
 2. žilnatina = uspořádání cévních svazků v listové čepeli; souběžná, zpeřená, dlanitá, rovnoběžná; Modifikace listů. trny. trnité výběžky, ochranná fce (trnovník akát) listové úponky. umožňují přichycení (hrách) cibule. zdužnatělé listy; slouží k hromadění látek a vegetativnímu rozmnožování (cibule.
 3. Žilnatina Jednoduché listy Složené listy Dlanitě složené Zpeřené Cibule Trny Úponky Asimilační pletivo Provzdušňovací pletivo Fotosyntéza a chlorofyl Panašované listy Průduchy Uzliny Postavení listů Střídavé Vstřícné Přeslenité Přízemní růžice Listy Řapíkaté Přisedlé Palisty Čepel a řapík listu Líc a.
 4. U krytosemenných rostlin bývá několikerého druhu, a to zpeřená ( do listu vstupuje jedna velká žilka, která se několikanásobně větví - např. list buku Fagus), dlanitá (žilnatina se větví téměř z jednoho místa - javor Acer) nebo souběžná (jednoděložné: do listu vstupuje větší množství žilek, které probíhají.
 5. Piper pepřovník: Autor: L. Čeleď: Piperaceae-pepřovníkovité Zařazeno: 31.12.2006 Popis: většinou keře nebo byliny, někdy popínavé, někdy také malé stromy a polokeře pouze na bázi dřevnaté, se střídavými listy s palisty, listy celokrajné, řapíkaté, vzácně složené, na bázi často velmi nestejné, žilnatina dlanitá nebo zpeřená, květy malé, nahé.
 6. Listová žilnatina Žilnatina Vidličnatá Rovnoběžná Souběžná Zpeřená: Dlanitá Vegetativní orgány.. List - Wikipedi . Asimilace, respirace Čepel + řapík + žilnatina Čepel - rozmanitý tvar, různý okraj, z jednoho listu Postavení listu na stonku. Genetická spirála - aby si navzájem nestínily Střídavé - z jedné uzliny.

Žilnatina - u jednoděložných rovnoběžná (trávy), nebo obloukovitá (lilie), u dvouděložných zpeřená (buk) nebo dlanitá (javor) Různolistost - heterofylie - na jedné rostlině můžeme najít více tvarů listu (břečťan, topol) Typy čepele Celistvá - kopinatý, peřenolaločnatý, eliptický, dlanitolaločnatý. Dvouděložné rostliny mají v zárodku 2 dělohy. Cévní svazky uspořádané v kruhu, mezi dřevem a lýkem je kambium - druhotně tloustnou. Mají hlavní kořen + postranní. Přídatné pupeny jsou nad sebou, žilnatina listů je zpeřená nebo dlanitá - žilnatina může být rovnoběžná, souběžná, peřitá, dlanitá - podle průřezu listu rozlišujeme listy na: - dvojlícé (bifaciální) - mají rozdílnou horní a dolní stranu listu (rub a líc) - u dvouděložných, průduchy se nachází především na spodní straně (kvůli nižšímu odpařování vody Větve jsou lysé, v průřezu okrouhlé. Listy jsou vstřícné, kopinaté až vejčité, až 20 cm dlouhé a 7 cm široké, mírně srpovitě zahnuté, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu většinou tupé, žilnatina je dlanitá List (folium; leaf; Blatt) Listy boční výrůstky stonku vznik exogenní pravidelné postavení růst zpravidla omezený Evoluce listů Funkce primární: sekundární: Části listu báze - pochva, palisty řapík čepel Listy podle báze Pochva může tvořit zdánlivý kmen vnější kůru Palisty vyvíjejí se z listové báze Řapík oblý, hranatý, žlábkovitý atd. nadmutý.

Herbář Wendys - Žilnatina (venatio, nervatio

 1. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website
 2. žilnatina zpeřená síťnatá, dlanitá. řapík+čepel . květní č. dle č. 4 a 5. pylová zrna 3 aperturátní (s výjimkami) děloha 1. kořenový systém bez radikuly - adventivní. ataktostelé. druhotné tloustnutí chybí. žilnatina souběžná. řapík+čepel jen vzácně. květní č. dle č. 3 oboupohlavné. pylová zrna.
 3. Žilnatina . Soubor svazků cévních v listech tvoří žilnatinu neboli nervaturu.. Nejpůvodnějším typem je žilnatina vidličnatá, dochovaná u některých kapradin.Tvoří přibližně stejné žilky, vidličnatě větvené, bez spojení příčnými spojkami - anastomózami.U rostlin dvouděložných se vyskytuje nejčastěji žilnatina zpeřená a dlanitá a vzácněji žilnatina.
 4. List - fylom Funkce listu - fotosyntéza - transpirace vody (gutace) - výměna plynů ----- - vegetativní rozmnožování - listové řízky - zásobní Vegetativní orgány rostlin List - fylom Vegetativní orgány rostlin Listové řízky List - fylom Vegetativní orgány rostlin Gutace - viz prezentace Vodní režim Zásobní.
 5. ovíjivé. Listy jsou většinou střídavé, řapíkaté až téměř přisedlé, žilnatina dlanitá, povrch kožovitý, celokrajný, podle druhu mají trojúhelníkovitý až srdčitý tvar a délku 4 - 30cm. Spodní jsou redukované na šupiny. Kvetou obvykle v květnu a červnu zelenobílými jednopohlavnými květy
 6. - zpeřená, dlanitá žilnatina - podélná žilnatina - složené listy - jednoduché listy - hlavní kořen z něho vlásky - hlavní kořen zaniká, adventivní kořeny - cévní svazky do kruhu - cévní svazky rozmístěné různě.

trošku upřesníme a nakreslíme ještě, jaká může být žilnatina listu. do sešitu: ŽILNATINA LISTŮ: zpeřená souběžná dlanitá LISTY SLOŽENÉ: TVARY JEDNODUHÝ H LISTŮ: navíc - prezentace o listech: https://slideplayer.cz/slide. Žilnatina listů je nejčastěji dlanitá nebo zpeřená. Květy bývají často pětičetné nebo čtyřčetné, jsou ale možné i jiné varianty, např. sedmičetné. Významné čeledi dvouděložných rostlin Leknínovité Pryskyřníkovité Makovité Konopovité Brukvovité Lipovité Bukovité Břízovité Vikvovité Růžovité.

Olivovníkovité - Wikipedi

Otázka: Vyšší rostliny (Cormobionta) Předmět: Biologie Přidal(a): adrus Charakteristika vyšších rostlin tělo rostliny (= Kormus) je rozlišené na orgány + vodivá pletiva = cévnaté rostliny -> rozvádějí vodné roztoky mnohobuňečné barviva: chlorofyl A, chlorofyl B, xantofyly, betakarotén primárně suchozemské -> sekundárně se některé vrátily do moře jejich tělo. List (Fylom) Ivo Králíček BOTASKA - botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.031 Žilnatina je dlanitá. Květy jsou jednotlivé, velké, oboupohlavné, vyčnívající nad hladinu na dlouhých stvolech. Opylovány jsou hlavně brouky. Všechny květní orgány jsou acyklické. Okvětní plátky v počtu 22 až 30. Tyčinek je mnoho (asi 200 až 400), dozrávají centripetálně. Gyneceum je vrchní apokarpní, složené z.

Rosaceae květenství většinou odvozeno od hroznu nejčastěji lata, okolík, vrcholík méně často vrcholičnaté kružel Filipendul - listy - laločnaté, střídavé, dlanitá žilnatina - květy - jednopohlavné, 4-5 četné, kulovitá květenství na dlouhých stopkách, G - apokarpní - plod - nažka v kulovitých hlávkách - Eurasie, Středozemí, S. Amerika. Zástupci: Platanus orientalis (platan východní) - kůra se odlupuje ve velkých plátech, na stopce 3-6. Žilnatina zperynÁ soubeznÁ dlanitÁ postavfnt na stonku vstr_icne stridave prf slenite vnit*xt stavba obrazek - vrstvy listy jednoduchÉ ve.jcrry elipticny kopn,1atÝ okro listv sloŽenÈ sudozper_ene lichozper_ene listÙ zubatÝ pw ovity vroubkova_ny lalocnaty dlamtodilnÑ dlanitosecny list postranni, obwkle zelený orgán s asimilaëni funkc

Čepele listů jsou celistvé, čárkovité, kopinaté, vejčité, podlouhlé nebo střelovité, žilnatina je souběžná, zpeřená nebo dlanitá. Květy jsou v květenstvích, vzácně jednotlivé, většinou v hroznech latách nebo vrcholících. Květy jsou pravidelné, květenství i květy jsou často podepřeny listeny • Žilnatina - cévní svazky zajišťující pohyb živin v listu - zpeřená, souběžná, dlanitá, vidličnatá, znožená Rozdělení listů: 1. Jednoduché listy (čepel je celistvá) nakreslit listy ze str. 79, obr. 3 - jednoduché listy + popsat 2 Podkategorie. Zobrazuje se 16 podkategorií z celkového počtu 16 podkategorií v této kategorii. P PKR/Dlanitá žilnatina listů‎ (7 str.) PKR/Dlanitá žilnatina listů‎ (7 str.) PKR/Jednoduché listy‎ (275 str. Žilnatina. Na čepeli listů je tenká žilnatina, kterou proudí 12. ječmen. Dvouděložné rostliny. 11. Javor (dlanitá žilnatina) 13. Čemeřice . 14. Zpeřená žilnatina. Rozlišuj listy jednoduché a složené.

Fylotaxe - Katedra botaniky PřF J

 1. překlad černohorský ve slovníku slovenštino-čeština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte
 2. překlad javor horský ve slovníku slovenštino-čeština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte
 3. Krytosemenné rostliny jméno: 1. Přiřaďte k jednoděložným a dvouděložným rostlinám jejich typické znaky (k pojmům napište písmeno D (dvouděložné) nebo J (jednoděložné
 4. Žilnatina je síťnatá (zpeřená nebo dlanitá) Trávy - skupina jednoděložných - dutý stonek s kolénky - rákos (čeleď lipnicovité) podobné rostliny (bez kolének) - orobinec, ostřice
 5. DLANITÁ ŽILNATINA viz žilnatina dlanitá DLANITĚ SLOŽENÝ LIST viz list dlanitě složený DORSALIS hřbetní DORSIVENTRALIS dorziventrální DORZÁLNÍ hřbetní DORZIVENTRÁLNÍ s rozlišenou hřbetní a břišní stranou; dorsiventralis DRASLAVÝ pokrytý drobnými ostrými výrůstky nebo tuhými chlupy v řadách; scaber DREPANIUM srpe

Žilnatina listů dlanitá, okraje listů zubaté, na vrcholku zubů osinkaté. Samičí květy s listeny vzhledově vytvářejí šištice. Bílé až nažloutlé samčí květy kvetou v latách. Plody nažky. Na chmelnicích pěstují pouze samičí rostliny. Usušené šištice přidávají při vaření piva pro typickou nahořklou chuť. žilnatina - cévní svazky procházející listem; vidličnatá (jinan), rovnoběžná (lipnicovité), souběžná (kosatec), zpeřená (dub), dlanitá (javor), znožená (pivoňka); zpeřená a dlanitá žilnatina vytváří vznikem krátkých spojek (anastomóz) komplexní síť (žilnatina síťnatá) Typy listů podle tvaru čepele Jednoduch Čepele listů jsou celistvé, čárkovité, kopinaté, vejčité, podlouhlé nebo střelovité, žilnatina je souběžná, zpeřená nebo dlanitá. Květy jsou v květenstvích, vzácně jednotlivé, většinou v hroznech, latách nebo vrcholících, řidčeji okolících žilnatina (nervatura) - zpeřená, dlanitá, souběžná, rovnoběžná. listy - jednoduché celistvé, jednoduché členěné, složené. stavba - pokožka s průduchy, houbový a palisádový parenchym, cévní svazky. listy monofaciální (jednolící) a bifaciální (dvoulící Dlanitá žilnatina. Rovnoběžná žilnatina. Znožená žilnatina. Vidličnatá žilnatina. Jednožilná žilnatina. Podle přítomnosti řapíku. řapíkaté listy / mají.

Žilnatina: zpeřená, vidličnatá (dlanitá), souběžná trojčetné květy, jedna děloha, souběžná žilnatina, cévní svazky rozptýlené, adventivní kořeny. spirocheta termonastie stenotermní rostliny termofyty acidofyty 47. Liliovit rostlinný druh, pojmenování rostlin, taxonů druh souborem geneticky podobných populací sdružujících jedince společného původu, shodných morfologickýc

Žilnatina (botanika) - Czech Wikipedi

 1. Žilnatina (venace) - soubor cévních svazků probíhajících listovou čepelí: A - vidličnatá, B - rovnoběžná, C - souběžná, D - zpeřená, E - dlanitá, F - znožená. Žilnatina vytvářející anastomozy = uzavřená, žilnatina bez anastomoz = otevřená. Typy listové vernace (složení listů v pupenu)
 2. Dlanitá žilnatina hrubá, na spodní straně silně vyniklá, často spolu s okrajem čepele červenofialově naběhlá. Sušení, sesychací poměr. Květ podbělu schne velmi dobře. Sušíme jej rychle, ve vrstvě do 5 cm ve stínu nebo umělým teplem do 40 °C. Zahnědlé nebo odkvétající květy s chmýřím během sušení odstraňujeme
 3. listy - zpeřená nebo dlanitá žilnatina listy - žilnatina souběžná nebo rovnoběžná stavba těla: kořen, stonek, list reprodukčním orgánem je květ rozmnožování: OPYLENÍ - přenos pylového zrna na bliznu (díky větru, hmyzu); předchází procesu oplozen
 4. žilnatina listů zpeřená nebo dlanitá Jednoděložné rostliny zárodek s jednou dělohou žilnatina listů rovnoběžná nebo souběžn.
 5. Žilnatina. Soubor svazků cévních v listech tvoří žilnatinu neboli nervaturu. Zpeřená (olše), souběžná (konvalinka), dlanitá (javor), rovnoběžná (lipnicovité
 6. Listová žilnatina. Uspořádání cévních svazků v ploše listové čepele označujeme jako listovou žilnatinu. Z hlediska rozkladu se jedná o nejodolnější část listu. Rozlišujeme několik typů žilnatiny: vidličnatá. nejstarší typ žilnatiny (jinan) zpeřená. u dvouděložných (buk) dlanitá. u dvouděložných (javor

9. Semenné rostliny (nahosemenné, krytosemenné) - Biologie ..

Další výhody olivového oleje. Účinkuje silně antioxidačně a stimuluje regeneraci buněk - listy jsou přisedlé, žilnatina souběžná - listy jsou řapíkaté, žilnatina zpeřená nebo. = paralelní dlanitá. - květy pěti-, čtyř- nebo dvoučetné - květy většinou trojčetné . Video: Jak pěstovat vistárie jakta Žilnatina listů je nejčastěji dlanitá nebo zpeřená. Květy bývají často pětičetné nebo čtyřčetné, jsou ale možné i jiné varianty, např. sedmičetné. Patří sem 75 řádů obsahujících 360 čeledí, které zahrnují asi 210 tisíc druhů Listy s řapíkem a pochvou, žilnatina zpeřená nebo dlanitá. Květy drobné jednopohlavné, vyrůstají v listenech a vytvářejí květenství palici, podepřená barevným toulcem. Plody=bobule, nažky. Z: áron plamatý, ďáblík bahenní, monstera, chvostokvěty-okrasné americké, diffenbachie

Výpisky z biologi

LISTOVÁ ŽILNATINA = uspořádání cévních svazků v listech. Navazuje na vodivá pletiva stonku a má za úkol rozvádět živiny a vodu v listech. Navíc zpevňuje listy - jedná se o nejpevnější a nejodolnější část listu. Existuje několik typů žilnatiny: Dlanitá - např. javor žilnatina v listech: souběžná (např. trávy) síťnatá (zpeřená, dlanitá) Postavení listů na stonku : střídavé — listy uspořádány v genetické spirále, po určitém počtu se opakuje stejné postavení, listy jsou srovnány nejen do závitnice, ale i do určitého počtu řa →Listy jsou řapíkaté, žilnatina zpeřená. nebo dlanitá →Květy pěti-četné nebo čtyř-četné, květní. obaly většinou rozlišené na kalich a korunu. 4. Vajíčko a pylové zrno KS: Vajíčko (ovulum) - Ukryto v semeníku, stopkou přirůstá k jeho stěně. adventivní →Cévní svazky jsou rozptýleny, kambium s

Anatomie rostlin (květy, listy, stonky a jejich variace

 1. žilnatina listů je nejčastěji dlanitá nebo zpeřená ; pylové zrno má více otvorů ; okvět je často rozdělen na kalich a korunu ; počet okvětních lístků je určen násobkem čísla pět nebo čtyři ; Čeledi
 2. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Šlehoberová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků(NÚV)
 3. · uspořádání cévních svazků (žilek) v čepeli = listová žilnatina. o typy: § zpeřená § dlanitá § rovnoběžná . Metamorfózy listu. Cibule · zásobní orgán - nejčastěji cukry. Listové trny · kaktus, pcháč, bodlák. Dužnaté listy · sukulenty - zásoba vody. Listové úponky · hrác
 4. Dlanitá žilnatina hrubá, na spodní straně silně vyniklá, často spolu s okrajem čepele červenofialově naběhlá. Sběr, sušení, sesychací poměr Úbory se za suchého počasí v březnu a dubnu buď odstřihují, nebo trhají pomocí česacích hřebenů, jaké se používají při sběru heřmánku
 5. Lodyhy jsou ± poléhavé nebo ovíjivými řapíky popínavé, 30 - 200 (300) cm dl., zelenavé, se střídavými listy, se štítnatou, okrouhlou, mělce vykrajovanou, laločnatou až celokrajnou čepelí; žilnatina je dlanitá z 10 žilek, které vycházejí z mimostředného vetknutí řapíku a konči v mělkých zářezech okraje čepele
 6. Žilnatina zpeřená, dlanitá, síťovitá, znožená souběžná či oblouková . Květy pětičetné či čtyřčetné trojčetné . Květní obaly rozlišeny na kalich a korunu okvětí.

dlanitá - u dvouděložných rostlin ; síťnatá žilnatina - vytvořeny anastomatosy; znožená žilnatina - u vývojově primitivnějších krytosemenných; Ontogeneze listu: základ - hrbolky po stranách vzrostného vrcholu růst listů do plochy umožněn marginálními meristém Jejich síť v listu se neustále rozvětvuje a ztenčuje a tvoří tím systém tzv. žilek, který souhrnně nazýváme žilnatina (typy viz dále). - speciální uspořádání mezofylu mají C4 rostliny (velmi nízká fotorespirace, vyšší účinnost fotosyntézy, př.: proso, čiroký, třtina, kukuřice, často agresivní plevele. Žilnatina (venace) - soubor cévních svazků probíhajících listovou čepelí: A - vidličnatá, B - rovnoběžná, C - souběžná, D - zpeřená, E - dlanitá, F - znožená Navinulcovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu pandánotvaré . Jsou to vesměs byliny nebo liány s dvoudílnými, jednoduchými nebo dlanitými listy a s květy v palicovitých květenstvích. Jsou poněkud podobné drobným palmám. Čeleď zahrnuje asi 230 druhů ve 12 rodech a je rozšířena výhradně v tropické Americe Žilnatina listů : Vidličnatá Rovnoběžná Oblouková Zpeřená Dlanitá Znožená Př. Jinan dvoulaločný př.čeleď: lipnicovité př.konvalinka př.dub, buk př.javor vzácný typ, př.čemeřic

žilnatina

Užití: Javor babyka poskytuje nejpevnější a nejtvrdší dřevo z našich javorů. Listy řapíkaté, jednoduché, laločnaté, žilnatina dlanitá 49 List Plod Květ 50 8.4 JAVOR MLÉČ Popis: Javor mléč je statný, opadavý strom, dosahuje až výšky 25 až 30m. Stáří stromu dosahuje maximálně 300 až 400 let Žilnatina listu zpeřená, síťovitá, dlanitá, složená Souběžná Květ počet částí v kruhu 5,4 nebo 2 3 květní obaly Častější K a C častější P Vajíčka (samičí megaspory) jsou ukryta v semeníku a přirůstají k jeho stěně. Vajíčko má dva obaly - integumenty, které až na klový otvor uzavírají mnohobuněčn Studijní materiál 13, Angiospermae = krytosemenné z předmětu Biologie, střední škol Rostlinné orgány LIST Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

List — fylom

Žilnatina listů - garten

Žilnatina = svazky cévní, vedou živiny. Žilky se nevětví - žilnatina souběžná (jitrocel), žilky se větví - žilnatina síťnatá (dlanitá nebo zpeřená) Postavení listů na stonku (obr.21/str78) nakresli a popiš. Palisty - párové listové útvary u řapíku (hrách Žilnatina je dlanitá (paprsčitá). Květy jsou jednotlivé, velké, oboupohlavné, úžlabní, vyčnívající nad hladinu na dlouhých stvolech. Opylovány jsou zejména brouky. Všechny květní orgány jsou acyklické. Okvětní plátky v počtu 22 až 30, gradující od kalichovitých po korunovité. Tyčinek je mnoho (asi 200 až 400. Listová žilnatina. je to uspořádání cévních svazků v listové čepeli. zpevňuje list. nejstarší vidličnatá (jinan) u jednoděložných rovnoběžná (lipnicovité) nebo obloukovitá (liliovité) u dvouděložných zpeřená (buk), dlanitá (javor

Herbář Wendys - Herbář Wendy

Lipnicovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré . Pro čeleď je povolen alternativní název Gramineae[1]. V češtině jsou obecně označovány jako trávy. Všechny pravé trávy patří do této čeledi, travám podobné rostliny z jiných čeledí, jako např. ostřice, lze označovat jako graminoidy, ale nejsou to pravé trávy convallaria majalis; Konvalinka vonná - Convallaria majalis; Květenství - inflorescentia; Metamorfózy stonku; Základní rozdělení plodů; Žilnatina

Semenné a nahosemenné rostliny - DobréZnámky

Čepele listů jsou celokrajné, kopinaté, podlouhlé nebo vejčité, žilnatina je souběžná, zpeřená nebo dlanitá. Květy jsou oboupohlavné, jsou (vzácněji) jednotlivé nebo v květenstvích, zpravidla ve zdánlivých vrcholících. Listen ve tvaru toulce pod květenstvím chybí. Květy jsou pravidelné Kategorie: Biologie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248, Čáslav Charakteristika: Práce popisuje rostlinné orgány list a květ.List má různé druhy, dále se popisuje žilnatina, postavení listu na stonku, listové čepele, vnitřní stavba listu, přeměny listu, hospodářský význam 2 Znak Jednoděložné Dvouděložné Květ 3četný 2,4,5tičetný Cévní svazky Roztroušené uzavřené V kruhu, otevřené Kořen homorhizie alorhizie Žilnatina Souběžná Zpeřená, dlanitá 3b,d. 4 hluchavkovité. 5b. 6

LIST
 • Ganga nabozenstvi.
 • Hálčivec jabloňový.
 • Seznam duel.
 • Robert de niro autismus.
 • Zmijozel studenti.
 • Překlad videa na youtube.
 • Morrison mariánské lázně.
 • Ararat brandy 10 years.
 • Chelsea soupiska.
 • Pracovní náplň.
 • Degustace vína opava.
 • Zajímavá místa v čr.
 • Bahamy doba letu.
 • Jak se ma chovat otec.
 • Calvin klein t shirt black.
 • Teorie malby.
 • Tom hanks imdb.
 • Nadpis 1 urovne.
 • Jesse spencer 2016.
 • Evropská pirátská strana.
 • Mila kunis a ashton kutcher 2017.
 • Náklady na vězně 2018.
 • Zhoršení zraku v pubertě.
 • Camille de saint saens.
 • Letecké snímky 1950.
 • Jak vrtat hmoždinku do sádrokartonu.
 • Kombucha v mléce.
 • Sumec 2m.
 • Provádění gabionů.
 • Jak správně používat elektrický zubní kartáček.
 • Jógové legíny.
 • Asio mp3.
 • Úprava čočky.
 • Windows 10 what you hear recording.
 • Vtip lenochod.
 • Ministerstvo spravedlnosti anglicky.
 • Výkup míšeňský porcelán.
 • Zelený čaj na obličej.
 • Jak poznat ze je miminku horko.
 • Zásnuby anglicky.
 • Podnikej z domova cz zkušenosti.