Home

Kost radličná

Showing page 1. Found 1 sentences matching phrase kost radličná.Found in 0 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned Kostra střední obličejové třetiny je tvořena řadou kostí: horní čelist, patrová kost, nosní kůstky, slzná kost, kost radličná a čichová, horní, střední a dolní nosní skořepa, lícní a klínová kost. Kostra chrání důležité smyslové orgány (zrak, sluch čich), je začátkem dýchacích a trávicích cest. 3.2 Ventrokraniální spojení má radličná kost s lamina perpendicularis ossis ethmoidalis

kost radličná - nepárová, tvoří část nosní přepážky kost patrová - párová, tvoří zadní část tvrdého patra a stěny dutiny nosní jazylka - nepárová drobná kůstka uložená pod dolní čelistí, vazy je připojena k lebeční spodině, visí na ní hrta obličejová část: 2 kosti nosní, 2 kosti slzní, horní čelist - srostlá ze 2 kostí, 2 kosti lícní - vede od ní oblouk jařmový, 2 kosti patrové, kost radličná, dolní čelist - srostlá ze 2 kostí; do čelistí jsou pevně zasazené zuby = vklíněn

kost radličná (Vomer): Je svisle postavená plochá kost, tvoří část nosní přepážky. čelistní kloub (articulatio temporomandibularis) je jediným pohyblivým spojením na lebce. Hlavice (caput mandibulae) ve tvaru protáhlého elipsoidu zapadá do jamky na kosti spánkové pod jařmovým obloukem Kostrč či kost kostrční (os coccygis) je malá kost u člověka vzniklá srůstem posledních obratlů, která je pozůstatkem zakrnělého ocasu.Vzniká srůstem tří až pěti posledních obratlů a má trojúhelníkovitý tvar. Srostlé obratle se ale původním obratlům podobají jen velice málo, jelikož z jejich původního tvaru obsahují pouze obratlové tělo Kost temenní (os parietale) Kost týlní (os occipitale) Kost čelní (os frontale) Kost spánková (os temporale) Kost lícní (os zygomaticum) Kost klínová (os sphenoidale) Kost čichová (os ethmoidale) Splanchnocranium (obličejová část lebky) Kost slzná (os lacrimale) Kost radličná (vomer) Sluchové kůstky (ossicula auditus. Obličejovou část lebky tvoří horní čelist, kloubně připojená dolní čelist, dvě kosti nosní, dvě kosti slzní, dvě kosti lícní, dvě kosti patrové, dvě skořepy nosní, kost radličná a jazylka, na které je zavěšen hrtan

Kost radličná in English, translation, Czech-English

os occipitale (kost týlní), os sphenoidale (kost klínová), os ethmoidale (kost čichová), os temporale (kost spánková), os frontale (kost čelní), os parietale (kost temenní), os lacrimale (kost slzní), os nasale (kost nosní), vomer (kost radličná). Kosti splanchnocrania [upravit | editovat zdroj Radličná kost (latinsky: vomer) je nepárová plochá lebeční kost umístěná u člověka v dorzokaudální (tedy zadní a spodní) části nosní přepážky. Vyskytuje se nicméně v určité podobě již u čelistnatých ryb.. Anatomie lidské kosti radličné. V horní části vybíhá ve dvě symetrické, šikmo vzhůru směřující lamelovité prodlouženiny, které se.

překlad kost radličná ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Radličná kost (latinsky: vomer) je nepárová plochá lebeční kost umístěná u člověka v dorzokaudální (tedy zadní a spodní) části nosní přepážky. Vyskytuje se nicméně v určité podobě již u čelistnatých ryb Kost radličná (katka, 17. 10. 2009 19:38) Kost radličná se napojuje na kost čichovou a spolu s ní tvoří stěny nosní přepážky Odpovědět-----(vanda, 18. 1. 2009 12:32) moc mi tyto stranky pomohly Odpovědět. kostra hlavy (jana, 28. 1. 2008 10:16) prosim vas nevite někdo kde je radliční kost díky.

Poranění obličejových kostí a zub

Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu kost radličná.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru kost patrová (os palatinum), tvoří tvrdé patro spolu s patrovými výběžky horní čelisti a podílí se na laterálním ohraničení dutiny nosní. kost radličná (vomer) - tvoří kostěnou přepážku, (septum nasi osseum), dutiny nosní. dolní skořepa nosní (concha nasalis inferior), je samostatná kost trojúhelníkového tvaru a) kost radličná b) kost spánková c) kost temenní d) šev věncový Adenin se v molekule DNA páruje s: a) cytosinem b) guaninem c) tyminem d) uracilem Gamety Ab vznikají mezi gametami dihybrida AaBb v podílu: a) 0,25 b) 0,33 c) 0,50 d) 0,7 Kost temenní (os parietale) - párová, tvoří vrchol lebeční klenby. Součástí mozkovny jsou ještě drobné kůstky - párová kost slzní (zasazená do stěny očnice); kost nosní párová kůstka spojená s čelní kostí a horní čelistí - tvoří kořen nosu a nosní hřbet; kost radličná - tvoří základ přepážky nosní Kost slzní (os lacrimale) - tvoří malí kůstky vsazené vedle očnice. Kost nosní (os nasale) - dvě kosti, které jsou podkladem kořene a hřbetu nosu. Kost radličná (vomer) - tvoří zadní část přepážky nosní. Dolní skořepa nosní (concha nasalis inferior) - tenká plochá kost odstupující od stěny dutiny nosní

Biologie a somatologie člověka Lebka člověka - ppt stáhnout

o kost radličná o nepárová kost na spodině lebky o tvoří část přepážky nosní - os palatinum o patrová kost o párová kost o s maxillou se podílí na tvorbě horního patra - os nasale o nosní kost o párová kost, podílí se na tvorbě kostěné části nosu - os lacrimale. Párová kost slzní je tenká čtyřhranná lamela ve vnitřní stěně očnice. Ve stavbě vnitřní stěně očnice, ale především dutiny nosní se uplatňuje kost čichová. Kost radličná je dolní součástí kostěné nosní přepážky a tvoří taktéž přepážku v zádní části dutiny nosní mezi zadními otvory nosní dutiny [2] kost radličná. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. Czech Pronunciation . IPA : [kost radlɪt͡ʃnaː] Noun . kost. kost radličná. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search CS Czech dictionary: kost radličná. kost radličná has 6 translations in 6 languages . kost radličná - Wiktionar . kost radličná Explained. search. kost radličná at English (WD) Of Explaine ; wikipedia Ebay. definition - Radličná kost Člení se na oddíl horní, složený z kostí pevně spojených (párová horní čelist, kost lícní, kůstky nosní, kost slzní, dolní skořepa nosní, kost patrová a nepárová kost radličná) a oddíl dolní, tvořený jednou kostí - dolní čelistí. Kost čelní Kost temenní Kost týlní Kost spánková Kost klínov

Vomer - WikiSkript

- kost radličná (vomer) - nepárová, tvoří část nosní přepážky - dolní část - dolní čelist (mandibula) - nepárová, kloubně spojena s kostí spánkovou, podkovovitý tvar, dolní okraj ztluštělý, bradový výběžek (podklad brady), dásňový výběžek (vsazeny zuby), přední (korunový - kost pažn í. 2x kost lícní; kost radličná; dolníčelist; jazylka . Slzné kůstky = ossa lacrimalia (sg. Os lacrimale) párové; drobné čtvercové kůstky uloženy v přední části střední stěny kostice . Kost nosní = os nasale (pl.: ossa nasalia) párové; střechovitě uloženy . Kost radličná = vomer. jako obrácená radlice; ční do nos K vlastní lebce je připojena vnější kostra hlavy, zvaná obličejová. Je tvořena mimo jiné kostmi patrovými, čelistními a skřelovými. Na patře ústní dutiny leží lichá kost radličná. U kaprovitých a sekavcovitýoch ryb je poslední žaberní oblouk přeměněn v požerákovou kost s požerákovými zuby - horní část maxilla, dolní čelist mandibula - bradový výběžek, 2 kůstky nosní, 2 slzní, kost čichová, 2 lícní (jařmový oblouk), kost patrová, kost radličná vomer, skořepy nosní, jazylka (na ní se upíná jazyk), horní část + kost patrová vytváří tvrdé patro. Rozdíly na lebc - kost radličná (tvrdé patro) - kost čichová - kost nosní - kost slzní - skořepy nosní - dolní čelist. Jařmový oblouk - spojením výběžků k. lícní a k. spánkové. Nosní přepážka - část k. čichové + k. radličná

PATROVÁ KOST - OS PALATINUM RADLIČNÁ KOST - VOMER. LEBKA JAKO CELEK. funkce lebky: - ochranná - chrání orgány uvnitř mozkové části - ohraničuje mozkovou dutinu, počátek zažívacího ústrojí a dýchacího aparátu. ORBITY - je prostor ohraničený různými druhy kostí. PNEUMATIZOVANÉ ČÁSTI LEBKY - vedlejší. 2.1.10 Vomer (kost radličná) je to tenká kost, která tvoří dorzální část přepážky nosní. Má tvar nepravidelného kosodélníku, s dlouhou osou mířící ventrokaudálním směrem. Kraniální okraj se rozšiřuje v maličké alae vomeris, přikládajíc. Kost radličná 1x (nepárová) = VOMER Dolní čelist 1x (nepárová) = MANDIBULA Jazylka = OS HYOIDEUM - drobná kůstka pod dolní čelistí, k lebeční spodině připojeny vazy, je na ní zavěšen hrta

a) kost spánková b) kost radličná c) šev věncový d) kost klínová 5. Adenin se v DNA páruje s: a) guaninem b) tyminem c) uracilem d) cytosinem 6. Gamety Ab vznikají mezi gametami dihybrida AaBb v podílu: a) 0,50 b) 0,75 c) 0,33 d) 0,25 7. Úplná trávicí soustava (ústní i řitní otvor) je vyvinuta u: a) žahavců b) hlísti BIOLOGIE ČLOVĚKA Opěrná a pohybová soustava TKÁNĚ Epitelová tkáň Pojivová tkáň vazivo chrupavka kost zubní tkáň trofická pojiva Svalová tkáň Nervová tkáň Pojivo - VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, formuje a udržuje tvar těla, přenos látek a informací, obranné reakce, zásobárna látek mezibuněčná hmota - matrix vlákna - kolagenní, elastická. Kost nosní - párová, je podkladem kořene nosu, je na ní patrná dědičnost Přepážka nosní - také se jí říká kost radličná Skořepy nosní - zvětšují plochu sliznice Kost lícní - je připojena jařmovým obloukem ke kosti spánkové Horní čelist - jsou do ní vklíněny zuby (16), uvnitř párové dutinky = vedlejší.

Biologie člověka - Soustavy člověka - Opěrná (kosterní

 1. Morfologie a fyziologie člověka SOUSTAVA KOSTERNÍ Opora těla, schránka pro mozek, smyslové a vnitřní orgány (233 kostí) Kostra hlavy mozková část 1.kost čelní (os frontale) 2.kosti temenní (ossa parietalia) 3.kost týlní (os occipitale) 4.kosti spánkové (ossa temporalia) 5.kost klínová (os sphenoidale) 6.kost čichová (os ethmoidale) obličejová část 7.kosti lícní.
 2. kost radličná; kosti patrové Kost pánevní je u dospělého jedince jednotná. Během vývoje vzniká srůstem 3 kostí, a to kosti kyčelní, kosti sedací a kosti stydké. Ke srůstu dochází v místě kloubní jamky. Za vývoje je v tomto místě mezi kostmi chrupavka, která má podobu Y. Rozšířená část kosti kyčelní.
 3. Kost radličná (vomer) je sagitálně postavená plochá kost, která tvoří zadní část přepážky nosní. Kloub čelistní (articulatio temporomandibularis) Kloub čelistní je jediným pohyblivým spojením na lebce. Hlavice (caput mandibulae) ve tvaru protáhlého elipsoidu zapadá do jamky na kosti spánkové pod jařmovým obloukem
 4. - kost čelní, 2 kosti temenní, 2 kosti spánkové a kost týlní b)spodina lebeční - kost čichová, kost klínová, kost radličná, spodní části kostí spánkových a kosti týlní (v ní je tzv. týlní otvor -ústí tudy mícha do mozku) Lebka -klenba lebeční
 5. Kost nosní Kost slzní Kost radličná Jazylka Osový skelet 8. Krční obratle 10. Kost hrudní Hrudní obratle 14. Bederní obratle 28. Žebra Křížové obratle . Pletenec horní končetiny 25. Kost klíční 29. Lopatka. Kosti horní končetiny 11. Kost pažní 12. Kost loketní 13. Kost vřetenní.
 6. Kost klínová os sphenoidale Kost čelní os frontale Kost temenní os parietale Kost spánková os temporalis Kost slzní os lacrimale Kost radličná vomer Kost čichová.
 7. kost radličná. patella. kost hlezení. phalanges. Pletenec horní končetiny tvoří? kost pažní, kost klíční, lopatka. kost pažní a klíční. kost klíční a lopatka. kost pažní a lopatka. Jak se jmenují kůstky zápěstní v proximální řadě? lodní, měsíční, trojboká, hrachová. loďkovitá, poloměsíčitá.

latinsky vomer kost radličná, latinsky nasalis nosní Komentáře. Znáte ještě další možnosti co znamená vomeronazální? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře. Přidat nový komentář Děkujeme za Váš komentář. Komentář se bohužel nepodařilo odeslat.. kost čelní kost temenní kost slzná (os lacrimale), kosti nosní (ossa nasalia), kost patrová (os palatinum), kost radličná (vomer), dolní čelist (mandibula), jazylka (os hyoideum). Lebka - část mozková (neurocranium): kost týlní (os occipitale), kost klínová (os spheoidale) s tureckým sedlem pro podvěsek mozkový, kost. v kost skalní, která je nej-tvrdší kostí těla. K mozkové části lebky náleží také kost čichová. Obličejová část lebky za-hrnuje horní čelist a dolní čelist, která je spojena klou-bem se spánkovou kostí. Dále dvě kosti nosní, slzní, lícní a patrové, dvě skoře-py nosní, kost radličnou a jazylku, drobnou kůstku kost radličná (vomer)-tvoří kostěný podklad nosní přepážky skořepý nosní -3 páry-přední, střední a zadní drpbné kůstky rozdělující porstor nosní dutiny kost lícní (os zygomaticum)-párové-určují šířku a tvar obličeje (rasové znaky) - jařmový oblouk (kost lícní a spánková) kost slzní (os lacrimale.

Soustava kosterní :: Lidské těl

kost radličná (vomer): uprostřed nosu mozková část (neurocranium) kost čelní (os frontale) 2 kosti temenní (ossa parietalia) kost týlní (os occipitale) 2 kosti spánkové (osa temporalia) kost klínová (os sphenoidale): tvoří spodinu lebeční. Language Text; Castilian: Hueso que forma la parte de atrás del tabique que separa las cavidades nasales. English: Bone that forms the back of the wall separating the nasal cavities

Arial Arial Black Times New Roman Wingdings Vrstvy skla Kosterní soustava Funkce kostry Typy kostry Hydrostatická kostra Pohyb žížaly Vnější kostra Vnitřní kostra Snímek 8 Kostra je tvořena Kost Osteoblasty, osteocyty, osteoklasty Haversův systém Tvorba kosti Tvorba kosti Kost celulární se dělí na Hojení zlomenin Intenzita. Lebka. Lebku děléme na dva oddíly: • mozková část (neurocranium) - kost čelní (os frontale), kosti temenní (ossa parietalia), kost týlní (os occipitale), kosti spánkové (ossa temporalia), kost klínová (os sphenoidale), část kosti čichové (os ethmoidale) • obličejová část (splanchnocranium) - horní čelisti (maxillae), dolní čelist (mandibula), kosti nosní.

radličná kost ; Komentáře. Ke slovu vomer zatím nikdo nepřidal žádný koment ář. Pelikánům, stejně jako ostatním veslonohým chybí kost radličná (vomer) tvořící část nosní přepážky. Chybějí jim nozdry a dýchají ústy, jazyk mají zakrnělý. Pohlavní dimorfismus zde není. Nohy se čtyřmi prsty spojené plovací blánou jsou poměrně krátké ale silné, jsou posazené vzadu pod tělem. Výborně se. lebky dále tvoří kost slzní, v níţ je umístěn slzný váček, nosní kůstky, jeţ jsou podkladem kořene nosu, patrová kost a kost radličná tvoří stěny nosní dutiny. Jedinou pohyblivou částí splanchnocrania je dolní čelist hornÍ Čelist kost lÍcnÍ k. klÍnovÁ k. spÁnkovÁ k. temennÍ dolnÍ Čelist kost ČelnÍ k. radliČnÁ k. nosnÍ dalŠÍ otÁzka klikni na nÁzev kosti, u kterÉ se objevÍ otaznÍk! ? hornÍ Čelist kost lÍcnÍ k. klÍnovÁ k. spÁnkovÁ k. temennÍ dolnÍ Čelist kost ČelnÍ k. nosnÍ k. radliČnÁ pouŽitÉ obrÁzky: file:gray190.png

Print page

Lebka člověka - Wikipedi

Kost radličná - tvoří dolní část kostěné nosní přepážky 5. 2 kosti lícní - dávají šířku obličeji, zespodu a zevnitř ohraničují očnice, spánkový + lícní výběžek = jařmový oblouk 6. 2 kosti horní čelisti (maxilla) o ohraničuje nosní otvor o vedlejší nosní dutiny o zubní lůžka (alveoly Radličná kost (vomer) Radličná kost je nepárová a tvoří zadní část nosní přepážky. Dolní čelist (mandibula) Tato největší obličejová kost je složena z těla, od kterého vybíhají dvě ramena. Má tvar podkovy. Na horním okraji je výběžek dásňový se zubními lůžky pro zuby dolní čelisti

Kostrč - Wikipedi

Kost čelní Kost temenní Kost spánková 4. Dolní čelist Horní čelist Kost lícní Kost nosní Kost slzní Kost radličná Kost čichová Dolní skořepa nosní 5. Kost temenní Kost čelní Kost týlní Kost spánková Jazylka Jařmový oblouk Dolní čelist Horní čelist Kost lícní Kost nosní Kost klínová 6 splanchocranium tvoří ho navzájem sobě nepohyblivě spojené kosti (výjimka je dolní čelist jazylka) kostmi neurocrania se na dolní čelist připojují pevn

Anatomie lidská kostra - obrázky s popise

Kost radličná (vomer) - nepárová, tvoří část nosní přepážky Kost patrová (os palatinum) - párová, tvoří zadní část tvrdého patra a stěny dutiny nosní Dolní skořepa nosní (concha nasalis inferior) - párová, vyklenuje se do dutiny nosní, vymezuje dolní nosní průcho 9 Osová kostra - kostra lebky {horní čelist{lícní kost{kost nosní{kost slzní{nosní skořepy{kost patrová{kost radličná{jařmový oblouk{dolní čelist{jazylkaMozková část (Neurocranium): 8 kostí Obličejová část (Viscerocranium): 14 kostí LEBKA Osová kostra - kostra lebky {koste čelní{kost čichová{kost klínová{Turecké sedlo{kost týln Lícní kost = OS ZYGOMATICUM párová, podílí se na tvorbě stěny orbity (laterální a dolní); popisujeme: výběžky: proc. frontalis, maxillaris, temporali

Soustava opěrná - kostra ucebnice

Lícní kost, levá a pravá Čelist se zuby Model lebky je dodáván s návodem k použití v anglickém a německém jazyce spolu s CD obsahujícím obrazovou dokumentaci v latinském, německém, anglickém, francouzském, španělském, portugalském, italském, polském, ruském, arabském, korejském a japonském jazyce Co považujeme za loveckou trofej amur bílý - požerákové kosti. bolen dravý - požerákové kosti. candát obecný - hlava, hřbetní ploutev. cejn velký - požerákové kosti. hlavatka podunajská - hlava, radličná kost. kapr obecný - požerákové kosti. lipan podhorní - radličná kost, hřbetní ploutev. mník jednovousý - hlava. okoun říční - hlava.

Sedací kost – Wikipedie

Kosti lebky - WikiSkript

ANATOMIE ČLOVĚKA (OPĚRNÁ) KOSTERNÍ SOUSTAVA KOSTRA= SKELET tvoří ji: kosti spoje (klouby, vazy, chrupavky) 210 - 233 kostí 10 kg FUNKCE je pevnou a zárovně pohyblivou oporou těla upínají se na ni svaly tvar těla ochrana vnitřních orgánů DÍLČÍ ČÁSTI KS Osová kostra: Lebka Páteř Hrudník (hrudní kost, žebra, hrudní obratle) Kostra končetin: horní končetiny dolní. 1.1.4 Kost radliþná - vomer Kost radličná je plochá, sagitálně postavená nepárová kost, která tvoří část nosní přepážky. Kraniálně je radličná kost připojena křídlovitě rozevřenými lamelami ke kosti klínové. Kaudálně se dotýká ve střední čáře s tvrdým patrem a ventrokraniálně je vome SOMATOLOGIE - KOSTRA. Kostru člověka tvoří 206 kostí. l funkce » oporná funkce. l ochranná funkce. l funkce pák. l funkce depozita materiálu. l krvetvorba. l energetický zdroj. l podle tvaru - dlouhé, krátké a ploché kosti. Stavba kosti 1. Okostice (vazivová blána na povrchu kost, je bohatě prokrvena, protkána nervy, umožňuje růst kosti do šířky

Radličná kost - Wikiwan

2. OS PALATINUM - kost patrová -tvoří horní tvrdé patro . 3. VOMER - kost radličná -součást přepážky nosní . 4. OS ZYGOMATICUM - lícní kost *arcus zygomaticus - jařmový oblouk, průchod pro 5. hlavový nerv . 5. OS LACRIMALE - kost slzná -součást očnice ( ORBITA ) 6. OS NASALE - kost nosní -část nosního hřbetu. Kost týlní a temenní spojuje šev věncový šev šípový šev lambdový šev korunní 15. Součástí kostry nohy není kost vřetenní kost skalní kost loďkovitá kost radličná kost hlezenní kost klínová 16. Kost radličná je součástí pánve je jednou z kostí zápěstí je součástí přepážky nosní je jednou kostí nártu 17 Splanchnocranium (obličejová část): Kost lícní (os zygomaticum),Horní čelist (maxilla), Dolní čelist (mandibula),Kost nosní (os nasale), Kost slzní (os lacrimale), Kost radličná (vomer),Jazylka (os hyoideum) Axiální (osový) skele Zmírnit zánět může pomoci tisknutí tlakových bodů, a to například pohybem tam a zpět po vertikální kosti, která se nazývá také kost radličná. Dále můžete vyzkoušet také zatlačit jazyk na ústa, palec vložit do prostoru mezi obočím a současně tisknout asi po dobu třiceti sekund. Ihned poté by mělo dojít k úlevě Slovník latinských a řeckých anatomických termínů Ve slovníku je u podstatných jmen vždy uveden první a druhý pád jednotného čísla a rod, tyto údaje jsou dostačující k identifikaci správného vzoru pro další skloňování

Kost radličná v Angličtině, překlad, Češtino-Angličtina

Stehenní kost (femur) - hlavice, krček = zůžené místo mezi hlavicí a tělem Čéška (Patella) - sezamská kost = kůst vznikající kostantěním šlachy 4hlav.steh.svalu Menisky vnitřní a zevní - 2 chrupavčité destičky, vyrovnávají jiné zakřivení hlavice femuru a rovné kloubní plochy tibie (holení a, um ( os sphenoideum kost klínová, l. vomer kost radličná) týkající se kosti klínové a radličné sphenozygomaticus a, um ( os sphenoideum kost klínová, os zygomaticum kost jařmová) sfenozygomatický, týkající se kosti klínové a jařmov Kost radličná (vomer) Týlní otvor (foramen magnum) Tvrdé patro (os palatinum) Kost spánková (os temporale) Kost lícní (os zygomaticum Model lidské lebky je poskládán z 22 kostí. Čelní kost, spánková kost, klínová kost, radličná kost a nosní kost a jiné důležité kosti jsou součástí rozložitelného modelu lebky člověka

Radličná kost

Kost čichová (os ethmoidale) Kost klínová (os sphenoidale) kůstky sluchové - kladívko, kovadlinka, třmínek (maleus, incus, stapeus) Splanchnocranium (obličejová část lebky) 5. Kost lícní (os zygomaticum) 6. Horní čelist (maxilla) 7. Dolní čelist (mandibula) 9. Kost nosní (os nasale) Kost slzní (os lacrimale) Kost radličná. Část obličejová (splanchnocranium)(14 kostí) horní čelist - maxila 2* kost lícní - os zygomaticum 2* kůstky nosní - os nasale 2* kůstka slzní - os lacrimale skořepy nosní - concha nasalis - superior (horní) / media (střední) / inferior (dolní) kost radličná - vomer dolní čelist - mandibula 2* kost patrová - os palatinum jazylka - os hyoideu K nepárovým obličejovým kostem patří spodní čelist a na spodině dutiny nosní kost radličná. K párovým obličejovým kostem se počítají horní čelisti, kosti řezákové, kosti nosní, kosti slzní, kosti jařmové, kosti patrové, křídlaté a v nosní dutině skořepy kost lícní kost nosní kost slzní kost radličná (část nosní přepážky) kost patrová (tvrdé patro) Část mozková kost čelní kost temenní kost týlní kost spánková kost skalní kost klínová kost čichová Páteř 2x esovitě prohnutá, osa těla složena zobratlů -kost slzní-párová, tvoří očnici-kost slzní-párová, tvoří očnici-kost radličná- společně s kostí čichovou vytváří podélnou nosní přepážku-nosní kost-párová, jediná opora nosu-dolní nosní skořepa: samostatná kost 2. obličejová část biscerocraniu

Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších faktů o opěrné a pohybové soustavě člověka.Heslovitě popisuje stavbu kostí, svalů a kloubů, i mechanismy jednotlivých pohybů kost čelní, temenní, spánková (párové) kost týlní, základní klínová, předklínová (nepárové) část obličejová (splanchnokranium) horní a dolní čelist, kost řezáková, nosní, nosní skořepy, kost slzná, jařmová, patrová, křídlatá (párové) kost čichová, radličná, jazylka (nepárové). Kost slzní (os lacrimale) Kost radličná (vomer) Jazylka (os hyoideum) Axiální (osový) skelet 8. Krční obratle (vertebrae cervicales) 10. Kost hrudn.

 • Pravidla squash pdf.
 • Tapety na terarium.
 • Lehké kreslené obrázky.
 • Andrej andrejevič vasilevskij.
 • Audio cd mp3 windows media player.
 • Tajga prezentace.
 • Adenin.
 • Nová káhira.
 • Dodge challenger specs.
 • Rozleštění metalízy.
 • Ceny island.
 • Nokia n8 00 software download.
 • Pharmatex účinnost.
 • Bezpečný přístav 2013.
 • Rok 1996.
 • Vectan loading data.
 • Prsteny s lebkou.
 • Pinterest tattoo ideas.
 • Onkologický pacient v rodine.
 • Jak sundat žaluzie z plastových oken.
 • Mi pay europe.
 • Výkup míšeňský porcelán.
 • Era platba kartou v zahraničí.
 • Postkomoční stav.
 • Ball python morphs.
 • Mercedes benz ml 350.
 • Porozita význam.
 • Jaké barvy se hodí k hořčicové.
 • Pozvánka na narozeniny 60.
 • Visa infinite česká spořitelna.
 • Nike sb mikina šedá.
 • Český těšín akce 2019.
 • Detektor plynu pro revizní techniky.
 • Překlad videa na youtube.
 • Bolest žeber.
 • Aladin csfd.
 • Paul anka my way.
 • Soukromá základní škola říčany.
 • Ceske slova na ny.
 • Co doplnit po behu.
 • Zvon kryštof.