Home

Stipendium fsv uk

Grantová agentura UK. Došlo k vyhlášení výsledků Grantové agentury UK. Výsledky; Informace k podávání přihlášek a žádostí v následujícím roce budou k dispozici po vydání příslušného opatření rektora Informace pro akademický rok 2020/21. Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 8 a 13 Stipendijního řádu UK.. Konkrétní podmínky pro vyplácení stipendia na podporu ubytování, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení, a další náležitosti jsou pro akademický rok 2020/21.

Filip Láb a Michal Smetana držiteli Fulbright-Masarykova

Přihlášení do Webových aplikací UK

 1. FSV UK udržuje jednu z nejvyšších mobilit v rámci Univerzity Karlovy. Každý rok sem přijíždí okolo 500 studentů z celého světa na výměnný pobyt. Zaměření: Přijímací řízení, Ph.D. modul, prospěchové stipendium, hodnocení výuky, předměty,.
 2. 3. Konkrétní výši, nebo rozmezí částky stipendia za vynikající studijní výsledky na fakultě v daném akademickém roce stanovuje děkan příslušné fakulty a to v rozmezí stanoveném Stipendijním řádem UK, kterým je 10.000 až 50.000 Kč. 4. Stipendium za vynikající studijní výsledky nelze studentovi přiznat ani.
 3. Stipendia . Stipendijní řád ČVUT - úplné znění a změny . Prospěchová stipendia: Seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium v zimním semestru ak. roku 2020/21 - nové 2.11.2020 Studenti, kteří nejsou uvedení v tomto seznamu nároků a splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia (viz Stipendijní řád ČVUT čl. 3, odst
 4. Tato stránka používá cookies, aby mohla uchovávat informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány

Stipendium na podporu ubytování - Univerzita Karlov

 1. Studijní informační systém (verze jádra: 2045). Login : Heslo : Používat toto přihlášení i pro ostatní aplikace UK.
 2. Institut sociologický studií (ISS) FSV UK nabízí studium sociologie, sociální politiky, sociální antropologie a veřejné politiky na bakalářském, magisterském a doktorandském stupni
 3. podmínky stanoví čl. 12 a 13 StipŘ UK a čl. 8 PPS FF UK; nežádá se o něj, přiznává děkan z moci úřední na základě podmínek daných v čl. 12 StipŘ UK; výši stanoví opatření děkana v září každého roku, rozmezí 7 000 až 20 000 Kč; výplata každý měsíc zpětn
 4. Směrnice kvestora č.71/2006 - Stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta; Žádost o sociální stipendium DOC; PDF. Ubytovací stipendia: Příkaz rektora č. 7/2006 - kritéria pro přiznání stipendia na ubytování a dodatek k příkazu rektora č.7/2006 - nutné přihlášen
 5. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 6500 Kč měsíčně, resp. 6700 Kč měsíčně pro studenty DSP. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 stipendijních měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. Stipendium pro VŠ učitele je ve výši 7000 Kč měsíčně

Fulbrightovo stipendium 2020-21. Tato stránka používá cookies, aby mohla uchovávat informace ve vašem počítači Aktuální znění Stipendijního řádu UK Doktorandské stipendium na webu UK Účelové stipendium na webu UK Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK Aktuální informace týkající se pozic pomocných vědeckých pracovníků naleznete v: Zápisech ze schůzí vedení IPS, Katedry politologie a Katedry mezinárodních vztahů 3 On November 21st, the delegation of the Bundestag visited and presented the IPS (Internationales Parlaments-Scholarship) to our students of the Institute. This year we were visited by MP Ralph Lenkert (Die Linke Party, Federal Assembly Committee for Umwelt, Naturschutz) and Reinhild Schornack (Leiterin des Referats Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung des Deutschen Bundestages) and Britta Piel. Stipendium na ubytování bude náhradním způsobem vypláceno v hotovosti. Výplatním místem je určena pokladna ČVUT v Praze, Fakulty strojní, umístěná v dejvickém areálu fakulty (Technic­ká 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice), v 1. patře, č. místnosti A1-108; Upozornění Institut. ISS FSV UK odpovídá za: bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika, sociologie se specializací sociální antropologie a sociologie se specializací studia současných společností, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika

Studijní oddělení Fakulta sociálních věd UK

 1. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348
 2. Nové doktorské stipendium na KNRS. V rámci projektu výzkumného konsorcia Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern, podpořeného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou, vypisuje Institut mezinárodních studií FSV UK doktorské stipendium ve výši 1025 EUR měsíčně na dobu.
 3. ulých dnech rovný milion korun mezi vybrané studenty formou prospěchových stipendií. Průměrná výše stipendia tak dosáhla cca 4700, což je výrazně méně, než stanovuje Stipendijní řád UK (rozmezí částky stipendia má být 6000 až 15000 korun)
 4. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podateln

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa: Univerzita Karlova Ústřední knihovna Ovocný trh 560/5 Praha 1, 116 36 Česká republika +420 224 491 23 FSV UK podporuje humanitární aktivity a tak máte šanci získat stipendium; FSV UK podporuje humanitární aktivity a tak máte šanci získat stipendium Napsal Deutsch Olaf Podrobnosti. Zveřejněno: 3. únor 2016 Vytisknout E-mail Byli jste v roce 2015 na workcampu nebo jste jinak dobrovolničili v zahraničí minimálně tři dny?. 2008 - Institut ekonomických studií, FSV UK, akademický pracovník. Veřejné aktivity. 2016 University of California in Berkeley, Berkeley, USA, three-month research visit 2007 Stipendium Švédské nadace pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vyšším vzděláván

Stipendium za vynikající studijní výsledky - Univerzita

 1. Algoritmus pro rozdělení prospěchových stipendií na FSV UK (ak. rok 2011/2012): 1) určit počty studentů na jednotlivých institutech fakulty I1 až I5 a rozdělit je na institutech do následujících skupin: a) Studenti 2. ročníku bakaláře (studenti, kteří v předcházejícím akademické
 2. Mezi nejčastější stipendia, která UK uděluje, patří stipendium za vynikající studijní výsledky, účelové stipendium, stipendium na podporu ubytování či sociální stipendium. Bližší informace je možné nalézt na oficiálních stránkách univerzity
 3. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, Czech Republic. 8,205 likes · 166 talking about this · 1,556 were here. Ekonomie · Komunikační studia · Politologie · Sociologie · Teritoriální studi

Stipendia -- FSv ČVU

 1. áře, diskuse Se
 2. ZÍSKEJTE MEZIVLÁDNÍ STIPENDIUM V NĚMECKU Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro rozličné studijní obory i různé skupiny - bakalářské studenty od 2. ročníku,..
 3. Studuj Matfyz: Den otevřených dveří MFF UK 2020 (záznam přenosu) Atomárně tenký magnet i supravodič v jednom aneb Soumrak doby křemíkové Laboratoř v počítači: Atomy a molekuly v pohybu Černé díry - Nobelova cena za fyziku 2020.
 4. Katedra německých a rakouských studií FSV UK vypisuje v rámci programu DAAD Deutschsprachige Studiengänge stipendium pro doktorandy na Heinrich Heine Universität in Düsseldorf. Jedná se o čtrnáctidenní stipendium s možností prodloužení až na jeden měsíc. Čtrnáctidenní stipendium je ve výši 602 EUR (v případě.
 5. O stipendium jsem žádala punkově komerční článek 26. 11. Při medicíně jsem vystudovala bakalářský obor Teritoriální studia na FSV UK, ve kterém jsem se zaměřila na rozvojové země. Chtěla jsem se v těchto zemích dotknout i jiného kontextu, než toho medicínského..
 6. Červený diplom UK. Na pražské Univerzitě Karlově se podmínky pro získání diplomu s vyznamenáním liší podle jednotlivých fakult. Univerzita Karlova však červené diplomy neuděluje. Studenti, kteří prospěli s vyznamenáním, to mají uvedené na diplomu, ovšem dostanou jej stejně jako ostatní v modrých deskách

JASSO stipendium - polovládní stipendium. Žádost podává student prostřednictvím japonské univerzity. Za UK můžeme většinou podat jen 1 žádost. Pokud uvažujete o studiu v Japonsku, pak obecně pro všechny partnerské japonské univerzity platí nutnost předem prověřit své finanční možnosti člen zkušební komise u státní doktorské zkoušky dr. Hany Ripkové (Pedagogická fakulta UK, říjen 2004). účast na konferenci FSV UK a Centra pro otázky životního prostředí UK Konzolidace vládnutí a podnikání v ČR a v Evroé unii, sekce Univerzity a vzdělání, Praha, 1. listopadu 2002 Moderní dějiny studoval na IMS FSV UK, Ecole des hautes etudes en sciences sociales (Paříž - titul DEA), Ecole normales supérieure (Paříž - ancien él?ve de la séléction internationale), Institut d'etudes politiques (Paříž), Princeton University (USA - Fulbrightovo stipendium)

Katedra německých a rakouských st

Na CESES FSV UK působí externě jako expertka Střediska bezpečnostní politiky. V letech 2005-2009 vyučovala ekonomiku, demografii, statistiku a fundraising na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě a podílela se na výuce kurzu personálního managementu na IES FSV UK. Profil na LinkedIN CAS - Centrální autentizační služba UK Central Authentication Service (CAS) Stránka vyžaduje přihlášení pomocí CAS. Zadejte své uživatelské jméno a heslo U živatelské jméno H eslo: Jako přihlašovací jméno zadejte své osobní číslo, které najdete pod fotografií na průkazu UK.. Budou jim uznány také jako náhrada přijímacích zkoušek na Institut ekonomických studií FSV UK, Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (MFF UK), UNICORN College, Technickou univerzitu Liberec (TUL), Západočeskou univerzitu (ZČU) či Metropolitní univerzitu Praha. Stipendium Nadace RSJ získávají tito studenti Studentům jsou ceny přiznávány jako stipendium podle čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, v ostatních případech se ceny udělují podle čl. 26. odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy. 3. Ceny jsou hrazeny z prostředků Univerzity Karlovy. FSV UK Cena Josefa Vavrouška.

Studijní informační systém - Univerzita Karlov

Nabídky stipendií | Fakulta sociálních věd UK

Homepage ISS FSV UK

Vnitřní předpisy UK; Věda a výzkum; Zahraniční vztahy; Rozvoj a projekty; Akreditace; Akademický senát; Akademická poradna ; Knihovna; Vydavatelství; Odborová organizace; Úspěchy a ocenění; Ochrana osobních údajů (GDPR Institut mezinárodních studií FSV UK, Jinonice, Praha 5. 1,929 likes · 122 talking about this · 137 were here. Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlov Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK) Česká republika, Praha. Získejte informace o škole, MBA a magisterském programu, zde! Kontaktujte přijímací kancelář pomocí dvou kliknutí Jsou to tedy studenti, kteří mají nárok nebo pobírají sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Od Výzvy 2020 se jedná také o studenty, kteří mají nárok na přídavek na dítě dle Části třetí, Hlavy první Zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře

Paměť a výzkum. Centrum pro výzkum kolektivní paměti FSV UK pořádá ve dnech 15. a 16. června 2017 seminář na téma Paměť a výzkum.Místo konání: Rytířská ulice 31, místnost 201 (2. patro). Podrobný porgram semináře s krátkými anotacemi najdete v příloze zde Informace o studijním oddělení IES FSV UK. Studijní oddělení v Hollaru je životně důležité místo. Občas je nutné ho navštívit, tu pro nějaké potvrzení o studiu, tu je nutno odevzdat index na kontrolu studijních povinností, bez které vás nepustí do dalšího ročníku Více informací nejen o Ve erech s absolventy naleznete na otev ené facebookové skupin : Alumni IPS FSV UK. Stipendium na podporu ubytov n pro studenty UK : Kone ný termín pro podávání ádostí o p iznání stipendia na výplatní období za ínající m sícem íjen 2014 je 21. 11. 2014. více informac Univerzity rozšířily nabídku brigád pro své studenty, kteří se ocitli i kvůli koronavirovým opatřením ve finanční tísni. Vysokoškoláci tak pomáhají s distanční výukou, trasováním pozitivních případů nemoci covid-19 nebo doučováním mladších ročníků. Studenti často žádají fakulty i o půjčení techniky

Fulbright-Masarykovo stipendium na akademický rok 2013/14 : Fulbrightova komise upozorňuje na termín podávání žádostí o Fulbright-Masarykovo stipendium. Uzávěrka přihlášek je 1. prosince 2012. více informací. Vyslanec Fulbrightova programu na FSV UK Vzdělání (v obráceném pořadí): 2004-2009 = Politologie, IPS FSV UK (Ph.D.) 2005 = Politologie, IPS FSV UK (PhDr. ? státní rigorózní zkou?ka) 2002-2005 = Americká studia, IMS FSV UK (nedokončeno) 2002-2004 = Politologie, IPS FSV UK (Mgr., Summa Cum Laude) 1998-2002 = Politologie a mezinárodní vztahy, IPS FSV UK (Bc.) 1997-1998 = Informační management, Vy??í odborná ?kola. 1992 Stipendium Konstantina Jirečka při Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Wien); říjen-prosinec 1993 Go West stipendium Komise Evroých společenství pro vědu a výzkum Praha 2009-2012, člen oborové rady Moderní dějiny FSV UK Praha 2009-dosud, člen redakční rady časopisu Střed 2009-2010, člen. Indologický ústav FF UK (1995-2001), doktorandka, odborná asistentka . Institut politologických studií FSV UK (1993-2003), odborná asistentka (2002-3 členka Akademického senátu) Katedra genderových studií FHS UK (od 2004-5 dosud), odborná asistentka, od 2009 docentka (2008-11 členka Akademického senátu, 2007-9 vedoucí katedry

2007 FSV UK, PhD. 1982 FF UK, PhDr. 1969-1975 (1980) FF UK, studium historie a filozofie; Zaměstnání: 1992- výzkumný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (1998-2017 ředitel) 1989-1992 výzkumný pracovník, Ústav pro klasická studia ČSAV; 1975-1989 různá zaměstnání mimo akademickou sfér ERA), nabízí studentům a absolventům FSV UK moţnost vyjet v akademickém roce 2015/2016 na praktickou stáţ ERASMUS+ do zahraničí. Praktické stáţe Erasmus+ se můţe účastnit kaţdý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, Stipendium: cca. 500€ / měsíc (v součtu zhruba pokryje ubytování a část nákladů na dopravu) Vlastní finance: 20 000,- Práce, brigáda - info na univerzitě / na internetu Jídlo, pití, zábava - o 30% dráž Průměrný týdenní nákup - 30€ Pivo 3-4€, pizza - 10 Vodňanská Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) Jihočeské univerzity začne jako jedna z prvních vysokých škol nabízet vybraným studentům stipendium již krátce po jejich nástupu. Někteří studenti prvních ročníků tak mohou získat po zápisu 10 tisíc korun, a to na základě svých středoškolských studijních výsledků

Stipendia Filozofická fakulta Univerzity Karlov

LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk a stáže na předních pracovištích paliativní medicíny v Bostonu a v Pittsburghu Překládat kulturu, přesazovat rostlinku i se substrátem, říká překladatel Viktor Janiš, jenž studoval na FSV UK i FF UK. Alumni. Vojtěch je ostřílený programátor, Martin mistr ve šplhu. Spojila je Interna. Napsal(a) Marcela Uhlíkov á. pondělí, 02 listopad 2020 09:49. Od 1. října 2019 dojde ke zvýšení poplatku za delší studium, který bude nově činit 27 tisíc Kč za semestr.Současně se také zvýší prospěchová stipendia.Stejně jako v minulosti stipendium získá 10 % studentů, kteří dosáhnou nejlepšího průměru, ale zatímco za rok 2017/2018 všichni obdrželi 10 tisíc Kč, pro letošní rok vedení fakulty navrhne odstupňování.

@KarlNettle @MartaKolarova @matejvanecek Student at @stunome @UniKarlova / Former Marketing&PR student @FSV_UK / Production @Mezipatra @PoliaKaro Prostřední ze tří sester, studentka nových médií, píšu firemní magazín pro Triolu, dělám stážistku v ZOOTu a taky ráda peču Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče

Der Ort, an dem Menschen und Bücher lebten

Studijní informační systém. SIS neboli Studijní informační systém slouží k zapisování předmětů, zapisování na zkoušky, prohlížení známek, hlasování v anketách apod.. SIS je nástupcem Tajemníka, což byl systém, který měl veliké možnosti, ale nikdy je nevyužil a všichni si na něj stěžovali (např. moduly anketa a stipendium) @Skullcz online marketer, web project specialist - discovering the UK and the rest of the world, studying media and social life, eyes wide open, camera - snap snap snap @mfischka Smysluplnost bytí nutí lidi k pití. @atchub00 #infp @myshmasch no tweets @roikroik Jsem na dovolené! @annaceskova Student of @stunome. Photographer. Thinker Politologický klub FSV UK, Praha, Czech Republic. 3 634 To se mi líbí · Mluví o tom (203). Politologický klub Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.. Stipendium je určeno pouze na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají ze zdravotních potřeb - psychických či fyzických znevýhodnění (příspěvky mohou být vyplaceny např. celiakům, na dlouhodobě užívané léky, na pravidelné lékařské prohlídky v ČR, ) Přehled vybraných uchazečů o stipendium s počtem přidělených stipendijních měsíců na ZS . 2017/18. v kategorii semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia, u žádostí podaných k 15. 3. 2017. Příjmení, jmén

Video: Fakulta sociálních věd - Aktuality, příležitosti a

kde: UK Jinonice, U Kříže 8, Praha 5, místnost 2075 popis: Přednáška evroého komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti za Českou republiku (2004-2010) PhDr. Vladimíra Špidly na téma Evroé zkušenosti. pořádá: Katedra západoevroých studií FSV UK irena.kalhousova@fsv.cuni.cz www.herzl.cuni.cz The Herzl Center of Israel Studies (HCIS) na Univerzitě Karlově vypisuje doktorandské stipendium pro studenty a studentky postgraduálních programů UK se zaměřením na politiku, bezpečnost, dějiny a kulturu Izraele. Termín výkonu práce: duben 2020 - prosinec 202 FSV UK. Politická a ekonomická sociologie Stipendium nezahrnuje dopravu (na místo konání letní školy a zpět) a kapesné. Uzávěrka je pouze v jednom termínu a to 10. 5. 2000 (rozhodující je datum na obálce). Formulář přihlášky je Vám k dispozici ve formátu PDF (117 kB) nebo Word97 (44 kB) Use your name or personal number as printed on the ID card below photograph as your username. Enter your password or password that was issued to you at the card issuing office

Fulbrightovo postgraduální stipendium IKSZ FSV UK

Zánik nároku na stipendium. Pobyt cizinců na území ČR. Podmínky poskytování zdravotní péče Škola, fakulta Studijní program Obor UK CERGE DSP 6201 Economics UK FSV-IES MSPN 6201 Economics MZLU FA DSP 1407 Agricultural chemistry UHK FIM MSPN Information Management Stipendium je vypláceno jednou ročně za uplynulý akademický rok a týká se těch studentů, kteří jsou k datu 31.10. ve studiu (nikoli přerušených, absolvovaných, nebo. Stipendia Účelem stipendia je oceňování mimořádných výkonů vzdělávacího a kulturního charakteru studentů, které vedou k reprezentaci fakulty na. na FSV UK (2006 - 2012) kurz Sexualita a genderové identity Zahraniční stáže a studijní pobyty : 2006 - 2007, Universität Leipzig, 10měsíční výzkumné stipendium (DAAD Fwd: Stipendium na Univerzitě v Düsseldorfu - letní semestr 2019/2020 - 1 stipendium pro studenty z UK Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz Úterý Srpen 27 14:08:23 CEST 2019. Previous message (by thread): Průběžná kontrola studia a zápis do dalšího úseku studi

Program CEEPUS | Fakulta sociálních věd UK

The presentetion of Internationales Parlaments-Stipendium

Stipendia, nadace a fondy ČVUT Fakulta strojn

Stipendia zvláštního ztřetele pro studenty ve finanční

Ve spojitosti s oborem sociální geografie se tak nabízí studentům možnost lépe proniknout do problematiky regionálních analýz a prognóz, regionalizace socio-demografického chování obyvatelstva, problematiky migrací, urbanizace aj. Během studia specializace Demografie se sociologií získáte celou řadu poznatků ze základů demografie, demografické analýzy, populačního. FSv ČVUT pro akademický rok 2019/20 Zohledňuje se pro přijetí ke studiu zkouška MATEMATIKA+? Ano. Složení zkoušky Matematika+ v nepovinné části maturity (klasifikace výborně, Ano, poskytuje. O toto stipendium není třeba žádat, je vypláceno automaticky, nárok je zjišťován dle místa trvalého bydliště UK FSV Katedra: Jméno studenta: Email: Telefon: Hostitelská organizace Název organizace: Místo konání stáže: Stáž Doba realizace stáže: Školitel: Odměna: Stručná charakteristika . pracovní činnosti studenta . v průběhu stáže: Stručné zhodnocení přínosu stáže pro studenta: Stipendium Děti jsou pro mě odborníci na svůj vlastní život. Před lety odjela Markéta Supa k pokračujícímu studiu do Velké Británie - a změnilo jí to život i přístup k vědě. Šla jsem studovat magistra na Bournemouth University a plánovala jít na doktorát do USA

Michaela Sandtnerová (University of Tampere): Stipendium mi pokrylo náklady na ubytování. Jinak jsem měla naspořeno a taky mě podporovali rodiče. Peníze jsem dostala už před odjezdem a jelikož jsem měla tu možnost, tak jsem si zaplatila ubytování na celý půlrok dopředu. V průběhu jsem tedy utrácela jen za jídlo a cestování Doktorát (Ph.D.) z filozofie mediálního vzdělávání dokončila v roce 2015. Od té doby působí primárně na FSV UK, ale také jako Fellow v Centre for Excellence in Media Practice (Velká Británie) a v Media Education Lab na University of Rhode Island (USA) Archiv výtvarného umění, o.s., by vás všechny rád informoval, že byl založen jeho nový e-shop (https://eshop.artarchiv.cz ).Zde je možné zakoupit řadu grafik, exlibris, obrazů, plakátů, novoročenek nebo duplicitních typograficky zajímavých autorských či kolektivních katalogů, které lze momentálně využít jako vhodné vánoční dárky pro všechny věkové kategorie 2008 The Theory and Reality of Gender in the Post-Communist Era, CIEE UK. 2007-2011 Gender, globalizace a sociální hnutí, Katedra genderových studií, FHS UK. 2006 Globalizace jako sociologický a antropologický problém, Katedra sociologie, FSV UK. 2004/05 Gender a sociální hnutí, Katedra genderových studií, FHS UK

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí semestrální stipendia

Filozofická fakulta Univerzity Karlov

Zajímá vás studium mezinárodních vztahů? Ve středu 9. prosince se můžete seznámit s Danielou, ředitelkou Johns Hopkins School of Advanced International Studies (JHU SAIS) v Evropě. Můžete se ptát na vše, co se týká přijímacího řízení, dozvědět se o zkušenostech studentů a absolventů. Registrujte s FSV patří pod nejlepší a nejstarší českou univerzitou-UK, i když je zapotřebí říct, že UK vytahuje na vysoký místa v mez. hodnocení filosofická fakulta (např. lingvistika první stovka svět), přírodovědecká fakulta, farmaceutická fakulta, matfyz a 5 lékařských fakult Mimořádné S.I.R. stipendium v roce 2020-2021 na University of Houston pro historiky. volbách jsme si oddechli a rádi sdílíme pozvání na dnešní debatu Katedra severoamerických studií FSV UK a U.S. Ambassador's Youth Council, Czech Republic . Jedním z diskutujících je Mark Neužil , náš alumnus 2017/18, který učil na. 10.30 - Studium na Ústavu Východoevroých studií UK Přednáší: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. - zástupce ředitele Ústavu Východoevroých studií UK; 11.00 - Studium na IMS FSV Přednáší: Mgr. Klára Žaloudková; 11.30 - Studium na Fakultě humanitních studi

Přednášky, semináře, diskuse - newsletter1

2003 Mgr. - magisterské studium západoevroých studií - Fakulta sociálních věd University Karlovy, FSV UK, Praha - Institut mezinárodních teritoriálních studií 2002 D.E.A. - Diplôme des Études Approfondies d´Histoire contemporaine des mondes étrangers et des relations internationales, Université de Paris I, Panthéon - Sorbonn Z domova. Policie provedla rozsáhlou razii kvůli korupci, vyslýchala i bývalého ministra Langra. Detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) v úterý 13. října v ranních hodinách spustili na několika místech v Praze a v Olomouckém kraji akci, při níž vyslechli či zadrželi několik osob Vo štvrtok 16. novembra viceprimátor mesta Roman Hvizdák privítal na radnici študentov a ich rodičov, aby im odovzdal mestské štipendium. V minulom školskom roku žiadalo o mestské štipendium celkom 21 študentov a to prevažne na zabezpečenie cestovného a ubytovania. Celkom bolo poukázaných pre účel mestského štipendia 4.200 € Když někomu řeknu, že jsem z Děvína, představí si Bratislavský hrad. Stejnojmennou čtvrť zná málokdo, přitom tvoří pražské panoráma a z kopce nad Vltavou je nádherný výhled na město, představuje své rodiště pro magazín City Life , který vychází poslední pátek v měsíci, docentka Denisa Hejlová

Stipendia snad budou spravedlivější - Sociá

Dvakrát obdržel výzkumné stipendium prestižní německé nadace Alexandra von Humboldta (2006 Marburg, 2010 Münster) a stipendium nadace Andrewa W. Mellona (2004, 2010 Wolfenbüttel). V roce 2008 působil jako stipendista Fulbrightova programu na Georgia College and State University v Milledgeville ve Spojených státech Dítě jako. odborník. Budoucnost Forum. na vlastní život. 54 Ke všemu a všem přistupuji s otevřenou myslí, bez předsudků a hodnocení, říká Markéta Supa z FSV UK, která. Menza Strahov. Vážení zákazníci, od 7. 12. 2020 otevíráme Menzu Strahov Jídelna : snídaně 7:30 - 9:30 oběd 11:00 - 14:30 Sobota a neděle zavřen

 • Fotolab oc novy smichov.
 • Kdo mi predepise prasky na spani.
 • Bleší trh brno 2019.
 • Nikotin mechanismus ucinku.
 • Snížená funkce štítné žlázy psychosomatika.
 • Tony montana rapper.
 • Prazdniny mr beana cely film cz.
 • Makroekonomie jednoduše.
 • Korpus šuplíku.
 • Chevrolet niva bazar.
 • Polepy na auto maskacove.
 • Vypínač palivového čerpadla.
 • Látky poškozující ozonovou vrstvu.
 • Strategie na pc 2010.
 • Čtečka otisků prstů pod displejem.
 • Nenápadné svádění.
 • Vývojová stádia psychologie.
 • První zoubky kdy.
 • Rhinoplastika perfect clinic.
 • Tyvek brno.
 • Poznání písničky podle melodie online.
 • Bezpečný přístav 2013.
 • Jak spát při bolesti krční páteře.
 • Co delat kdyz vase dite bere drogy.
 • Jennifer lopez movies.
 • Bobovité rozšíření.
 • Osmičkový uzel video.
 • Merlin movie.
 • Sázení jahod na jaře.
 • Ford gt 2017 cena.
 • O modlitbě pro děti.
 • Felicia kit car for sale.
 • Xtb reference.
 • Venuše konjunkce mc.
 • Madagaskar online ke shlédnutí zdarma.
 • Jak nahrat plenku.
 • Jak zavést tampon s aplikátorem.
 • Opel manta cena.
 • Jak funguje vodní elektrárna.
 • Prodej pneu.
 • Nejlepší herní sluchátka do 1000.