Home

Čárkovaná čára

Photoshop triky: Čárkovaná čára - Petr Václave

Čárkovaná čára se vytváří podobně, jen je třeba zvolit správný výchozí tvar nástroje - čtverec.Ten není v základní sadě tvarů, musíte si jej buď přidat - skrývá se pod sadou Square Brushes a nebo sami vytvořit Dalšími obvykle užívanými typy čar jsou čárkovaná čára, čerchovaná čára s jednou tečkou, čerchovaná čára se dvěma tečkami a tečkovaná čára. Ve stavebnictví se běžně užívá 3 tloušťek čar - velmi tlustá, tlustá, tenká Čárkovaná čára (střední) Zakryté obrysy základu Hrany bednění (skryté), propojovací výztuž 0,35 0,5 Čárková čára (tenká) Zakryté obrysy a hrany pod a za myšlenou plochou řezu Čáry vedlejšího rastru, skryté čáry 0,25 0,35 Čerchovaná čára (silná) Označení polohy myšlených ploch řezu Označení řezu 0,7 1, Čárkovaná tenká čára 6. Čerchovaná tenká čára 7. Čerchovaná tlustá čára 8. Čerchovaná tenká čára se dvěma tečkami Druhy čar Bogdan Nogol Čáry obecně 1. Souvislá tenká čára 2. Souvislá tlustá čára 3. Souvislá velmi tlustá čára 4. Souvislá tenká čára od ruky 5. Čárkovaná tenká čára 6

 1. V tomto tutorialu si ukážeme, jak udělat tečkovanou a čárkovanou čáru. Je to další z lekcí úplných základů, takže to nebude nic těžkého...ale mně se to teď h..
 2. čárkovaná čára (tloušťky s) se skládá ze stejně dlouhých čárek (2-10 mm), mezi nimiž jsou stejně velké mezery (nejméně 4s) 2-10mm ≥4s čerchovaná čára (tloušťky s) se skládá z čárek (5-20 mm) a teček; vždy začíná a končí čárkou; mezery jsou nejméně 4s
 3. spoje se čárkovaná čára vynechá a zna č-ka se umisťuje ne ob ě strany souvislé čáry praporku. PRI-STR-Z2-08F Svary, svarové spoje 4 / 11 Svar provedený po obvodu se ozna čí ma-lou kružnicí ve zlomu odkazové čáry. Montážní svar se ozna čí vlaje čkou ve zlomu odkazové čáry..
 4. Čára jako automatický tvar. Pro vodorovný oddělovač textu můžeme použít i čáru nebo úzký obdélník apod. (karta Vložení - Ilustrace - Tvary).U takových čar pak můžeme ovlivnit barvu ohraničení, barvu výplně tvaru, stín, prostorový efekt a další vlastnosti

Značkový klíč pro katastrální mapy 1. Mapové zna čky katastrální mapy v S-JTSK a digitalizované mapy 1.1 Body bodových polí a hrani ční znaky Po ř. číslo Předm ět Zna čka Příklad použití Poznámk Tečkovanou čáru můžete vytvořit pomocí brushe, ale mnohem jednodušší je použít dialog nastavení obrysu (menu Window / Stroke), stačí zaškrtnout volbu Dashed Line a nastavit délku čáry a velikost mezery. Pokud chcete udělat opravdu tečkovanou čáru, tj. čáru skládající se z kulatých teček a ne ze čtverečků či obdélníků, budete muset nastavit délku. Tenká čárkovaná čára Zakryté obrysy konstrukcí Tenká čerchovaná čára s dlouhými čárkami Řezové roviny, osové čáry, orámování nakreslených (zvětšených) podrobností, vztažné přímky Tlustá souvislá čára Viditelné obrysy prvků v řezu Tlustá čárkovaná čára Hrany nosné svislé konstrukce nad rovinou řez Definice vlastních typů čar. AutoCAD nabízí celou řadu typů čar. Přesto se může stát, že zrovna tu čáru, kterou potřebujete, nenajdete. Ale i pokud používáte jen jednoduché typy čar, je lepší si je vlastnoručně nadefinovat. Budete mít svůj vlastní soubor s několika čarami, o nichž přesně víte, jak jsou definovány

Druhy Čar Pro Stavební Výkres

 1. Kdyby v obvodu nebyla cívka, klesl by proud okamžitě na nulu jako elektromotorické napětí U e (svislá čárkovaná čára vlevo od plné čáry klesajícího proudu). U obvodu s cívkou vzniká indukované napětí stejné polarity, jakou má zdroj napětí (proud se zmenšuje, indukované napětí působí proti této změně, proto má.
 2. Čárkovaná tlustá čára. Používá se na kresbu povrchového zpracování. Pokud se kreslí dvě přerušované čáry rovnoběžně, musí se přerušované čáry střídat. Dodržet toto pravidlo je jednodušší, pokud při práci využíváte spolehlivé autocad programy
 3. Čárkovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek k sobě, čerchovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek od sebe. Návod na slepení vystřihovánky Podložka. 1. Vystřihněte z kartonu podložku, kterou obkreslete z dílů A, B pod textem na této stránce tak, že je dáte za sebe (viz návodná kresba, dále NK)
 4. Důležitá věc pro vás, kdo jste se rozhodli kreslit čárkovanou čáru a Photoshop vám dělá neplechu...snad mu to po tomhle videu dostatečně vysvětlíte :)) V prvním videu jsem na to.
 5. Čárkovaná vrstevnice je poloviční nebo čtvrtinová. Hlavní vrstevnice má číslo 200 (tlustá hnědooranžová čára - je tam řada stromů), plné čáry jsou po 20m. Přerušovaná v tomto případě je 10m. Vrcholek vpravo nahoře je špičatý strmý výběžek až 10m

Čára nakreslená s CELTSCALE=2 ve výkresu, kde je nastaveno LTSCALE na 0,5, bude stejně tlustá jako čára nakreslená s CELTSCALE=1 ve výkresu s LTSCALE=1. Měřítko typu čáry ve výkresovém prostoru. Když pracujete ve výkresovém prostoru, mohou mít výřezy rozvržení nastaveny různá měřítka.. Čárkovaná čára ukazuje jak původně ostří vypadalo, plná jak vypadá po ztupení. Pokud to není ztupené moc, tak tenhle stav napravíme do té čárkované podoby obtahováním. Cílem obtahování je tento přesunutý či ohnutý materiál srovnat na správné místo - a současně s tím vyhladit plochu břitu, odstranit drobounké.

Vzal jsem si průměrný počet úmrtí v daných měsících od roku 2015 do 2019 a vykreslil jej do grafu, viz čárkovaná čára. Do června jsem zakreslil celkový počet úmrtí (zelená čára), dle aktuálních dat z ČSÚ. Důležitá je modrá čára, u níž jsem do června odečetl počet úmrtí s COVID-19 Čárkovaná čára je pak logicky nejsložitějším typem. Můžete určit až 5 čar, ze kterých se bude čárkovaná čára skládat (skvělé pro simulaci čárového kódu). Opět můžeme volit délku vzoru (opakujícího se segmentu). U volby Rohů má smysl se zmínit o tom, že můžete přizpůsobovat nejen mezery, ale i. Řešení ukazuje využití HTML elementu HR, tedy vodorovné čáry. Tag HR se již příliš nepoužívá, ale sémanticky do HTML stále patří. Proto je dobré v dokumentech používat. Ukážeme si, jak čáry ostylovat, aby graficky ladily s webovou prezentací

Čárkovaná čára se vytiskne jako plná Další postup je u každé tiskárny trochu jiný. • Stiskněte tlačítko Vlastnosti • Stiskněte tlačítko Upřesnit • Vyhledejte Kvalita tisku • Vyhledejte Rozlišení • Najděte volby Vektor a Rastr, vyberte Rastr Nelze vybrat objekt - při klepnutí na objekt se vyber Nyní si to srovnejme s tím, kolik mají USA míst na JIP (50 tisíc, potenciálně dvakrát víc při úpravě jiných prostor). To je ta červená čárkovaná čára. Ne, to opravdu není omyl. Tato červená čárkovaná čára je kapacita JIP, kterou USA disponují Osa rejdového čepu (čárkovaná čára ve výše uvedeném diagramu) nemusí procházet středem kola, takže lze záklon nastavovat nezávisle na (mechanické) stopě, což je (v bočním pohledu) vzdálenost mezi bodem, kde osa rejdového čepu protíná zem, a bodem přímo pod osou kola. Interakce mezi záklonem rejdového čepu a stopou. Pěšiny (jednoduchá tenká šedá čára, čárkovaná) Cesty, které jsou v mapě označené jako chodníky, ačkoliv se jedná o stezky nebo pěšiny (dvojitá šedá čára, žlutá tenká výplň, ale jen ve volné krajině, kde z kontextu okolí nepůjde o chodník) U parkových cest nicméně může být jízda na kole zakázána Pokud se podíváte na bokorys čepu, všimněte si, že čára osy neprotíná obrysovou hranu. Vzniklo to tím, že má osa přednastavený vzhled a délky roztečí. Aby byl výkres v souladu s technickým kreslením, je nutné provést několik změn. Z roletové nabídky Vlastnosti vyberte Možnosti

Druhy čar - RV

čárkovaná čára ukazuje reálný průběh komunikace. silnice. Inženýrské sítě- protlak pod komunikací. čárkovaná tenká - alt.2 čárkovaná tlustá - alt.1 - hrany a obrysy zakryté jinou konstrukcí čárkovaná tlustá -podkladní vrstvy a podsypy pod základy čárkovaná velmi tlustá -zakryté hrany a obrysy základů -změna spodní úrovně základů čerchovaná tenká - osy souměrnosti, vztažné a skladebné přímk

Čárkovaná čára ukazuje hranu po kterou přijde usadit vnitřní část závory. Páska v tomto místě současně zabrání zalití cínem. Nakonec jsem pomocí pásků (B) přilepil horní díl závory. Pořádně jsem to spasoval a vše sletoval. Obrázek jde zvětšit.. Stažení royalty-free Nabídka Čárkovaná čára boxy. Doodle styl. Valentinky den vektorové ilustrace stock vektor 133822084 z Depositphotos kolekce miliónů prémiových stock fotografií vysokého rozlišení, vektorových obrázků a ilustrac Proč se čára zobrazuje jako plná, když má být čárkovaná nebo naopak, proč jsou mezery tak strašně velké? Řešení je přitom snadné a obnáší pouhé tři kroky. Ujistěte se, že váš výkres vychází ze správné šablony - v našem prostředí to budou ve většině případů šablony vycházející z metrických jednotek

U stavebnic české produkce jsou značeny odlišně a autor na způsob značení včas upozorňuje v návodu (např. čárkovaná čára nebo černý trojúhelník - rýhujeme z líce a ohýbáme směrem od sebe, čerchovaná čára nebo bílý trojúhelník - rýhujeme z rubu a ohýbáme směrem k sobě) Obrázek vytiskneme a vyst řihneme (plná čára). 3. V místech, kde je p řerušovaná čárkovaná čára, papír ohneme. 4. V místech, kde je tlust ě te čkovaná čára, papír prost řihneme. 5. Krychli složíme tak, aby vyšrafovaný čtverec byl schován uvnit ř (teoreticky by nebyl pot řeba, ale krychle bez n ěj drží daleko h. • Čárkovaná. • Čárkovaná s dlouhými mezerami. • Čerchovaná. • Čerchovaná s dlouhými čárkami. • Čerchovaná se dv ěma te čkami. • Čerchovaná s čárkami (st ředová). • Te čkovaná. • A další 15/160 Dále d ělíme čáry podle tlouš ťky na: • tenké;. Zna čení svar ů Svarové spoje se ozna čují tak, aby ozna čení odpovídalo všeobecným pravidl ům používaným pro technické výkresy

Čárkovaná čára ukazuje okraj přeloženého cípu pod plechováním po ohnutí okapnice a bočního ohybu. Často se vyčnívající bok chrání čílky (zejména při použití plechu měděného nebo zinkového), která jsou s bočním ohybem spojena na jednoduchou drážku a spájena (u zinkového plechu jen spájena) Na obr. 10 je vynesen průběh ohybového momentu a přetvoření (čárkovaná čára) v případě, že podpory jsou dostatečně tuhé a neumožní prokluz pozednice, a tím i celého krovu. Na obr. 11 je znázorněn případ, kdy umožňujeme posunutí pozednice Výsledkem je povinná spojnice (červená čárkovaná čára) mezi nejbližšími body povrchu k vrcholům křivky Povinná spojnice typu Výšky z bodů tedy nepřidává žádné nové vrcholy do povrchu a stávající spojnice povrchu ji klidně mohou nadále křížit, což se u typu Standard stát nemůže 1 2.3.8 3. Newton ův zákon II Předpoklady: 020307 Pom ůcky: skateboardy, houba, balónek Př. 1: Na obrázku je nakreslena trajektorie automobilu na části závodní dráhy.Automobil dráhu projel vyzna čeným sm ěrem. Plná čára znamená, že v daných místech automobil zrychloval, čárkovaná čára znamená rovnom ěrný pohyb a te čkovan

Šedivá čárkovaná čára je tětiva. Pokud jsem potřeboval znázornit ze které strany je lučiště, nakreslil jsem ho jako hnědý obdélník.) Žádné. Ano, skutečně lze i mimo tréning seriózně používat šípy bez letek. Šípy bez letek se používají na Papui-Nové Guinei ; možná i jinde, ale o tom nevím Praporek tvoří souvislá čára a s ní rovnoběžná čárkovaná čára, která určuje umístění svaru. Odkazovou čáru a všechny značky svaru zapisujeme na výkrese tenkou čarou. Značení svarů obsahuje tyto informace: Základní značku svaru. Značka je vždy provedena tak, aby svým tvarem charakterizovala geometrii svaru Pokud se vám jen nezobrazuje tloušťka čar je ve spodní části okna (alespoň ve verzi 2009) ikonka TLČ, která zapíná nebo vypíná zobrazení tloušťky čar. Pokud se vám netiskne tlustá čára, záleží na nastavení hladin a stylu vykreslování

6.35 - čára o délce 6,5 jednotek (výška spáry)-6.35 - mezera o délce 6,35 jednotek - čárkovaná čára vyplní každou druhou spáru. Výsledkem jsou svislé spáry s roztečí 12,7 jednotek. Každá spára má výšku stejnou, jako vodorovné linie cihelného zdiva - 6,35 jednotek. 90, 6.35, 0, 0, 12.7, -6.35, 6.3 Například čárkovaná čára může mít vzorek čárka délky 2 + mezera délky 1 (délky jsou v hlavních jednotkách): Délka čárky i mezery může být proměnná. Například čára uprostřed s mezerou délky 1 má vzorek čárka délky proměnné + mezera délky 1 + čárka délky proměnné Stažení royalty-free Šablona kupón. Čárkovaná čára s popiskem černé vektorové nůžky. stock vektor 211827002 z Depositphotos kolekce miliónů prémiových stock fotografií vysokého rozlišení, vektorových obrázků a ilustrac Čárkovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek k sobě, čerchovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek od sebe. Návod na slepení. KONTEJNER BHH-710K (žluté díly) 1. Slepte plášť 1 opatřený z rubové strany magnety na protilehlých stěnách, viz modrá plocha v návodné kresbě (dále NK). Do pláště vlepte. Jak si jistě všimnete, čárkovaná čára je rovnoběžná s lanem, jehož sílu chceme vypočítat. Z tohoto rozkladu vyplývá, že v laně 1b působí síla 4,6 kN (460 kg), tatáž síla je i v laně 2a. V případě bodu X2 a lan 2c a 3a je situace rozkladu obdobná. V každém laně působí síla 13,5 kN (1350 kg)

Ps 05: tečkovaná a čárkovaná čára - YouTub

Blikající čárkovaná čára, která bývá často přezdívána běhající mravenci, označuje hranici oblasti výběru. Vybranou budoucí záplatu zkopírujeme pomocí klávesové zkratky Ctrl + C nebo pomocí příkazu z roletového menu Upravit - Kopírovat, vzápětí ji vložíme do obrázku a posuneme tak, aby co nejlépe. Připravte si jeden obrázek, který bude vytištěn na desky. Podle nákresu (v náhledech). Viditelnou část zastupuje čárkovaná čára. Zbytek, za čárou nebude viditelný, respektive bude zahnutý dovnitř desek. Stáhněte si (PDF, 17 kb) nákres desek pro přípravu grafického návrhu. Termíny výroby laminovaných diář Na grafu s rozkreslenými všemi převody (druhý graf v této kapitole) nicméně vidíme i to, že např. při 90 km/h na pětku je zelená čárkovaná čára pátého stupně naftového motoru znatelně výše než zelená plná čára u benzinového motoru, a tedy naftové auto nabídne mnohem lepší pružné zrychlení (3×300 Nm = 900. Čárkovaná čára je sklon silnice s tím samozřejmě nehneme. Projektant navrhuje, aby dum byl na západní straně utopen pod silnicí - viz. Nakres. Já bych osobně radši zvedl dům, minimálně tak, aby dum byl zároveň minimálně se silnicí

Word - čára jako oddělovač text

Dubánci mají svůj vlastní web dubanci.cz a eshop na adrese flatika.cz/dubanci. Můžete je najít také na facebooku, twitteru nebo instagramu Čárkovaná čára na hraně pracovní desky, kde sedí lidé na barových židličkách značí, že nad pracovní deskou jsou ještě police ve výšce. Jídelní stůl je jasný a jen upozorníme, že je dobré kreslit židle nezasunuté - lépe je vidět, že je tam dost místa na pohodlné odsunutí zvětšený průřez proběhlo uvnitř kontrolní plochy (čárkovaná čára). Z VZTH, která respektuje ztráty, se vypočte tlak p2 a z Bernoulliho rovnice, jež naopak ztráty zanedbává, se určí teoretický tlak p2t. Tlaková ztráta je dána rozdílem teoretického a skutečného tlaku na výstupu z kontrolní plochy Čára . Zvolíme nástroj a na pracovní ploše klikneme levým tlačítkem myši v místě . počátečního bodu, přetáhneme kurzor do pozice koncového bodu a poté uvolníme Posunem do protilehlého rohu se může objevit čárkovaná diagonála, která nás. upozorní na to, že jsme dosáhli pozice pro zlatý řez nebo čtverec

Civil 3D si sám potají vytvoří onu výslednou povinnou spojnici typu standard (čárkovaná čára na obrázku výše) a vaší definiční křivku pak můžete klidně smazat nebo přesunou, aniž by to mělo na povrch vliv. Pokud bychom chtěli dynamické propojení zachovat, můžeme ve vlastnostech povrchu, na záložce Definice. čára čárkovaná: dashed line: čára tečkovaná: dotted line: čára, přímka: line: částečné uspořádání: partial ordering (order) částečně uspořádaná množina: partially (partly) ordered set: částečně uspořádaná množina: poset: cauchyova úloha: initial value problem: cayleyova algebra: cayley's algebra: celá. Nebudete mi to věřit, ale stává se i několikrát do měsíce, že mi volá zoufalý uživatel (mnohdy vééélmi dlouholetý uživatel a nebojím se říct přímo starý pardál), že se stalo něco podivného s jeho, do té doby, velmi přátelským AutoCADem. I přes telefon vidím, že jeho kštice povážlivě prořídla, protože se stala svědkem a potom i [ Pozor, uvnitř bazénu se průběh procesu znázorňuje plnou čarou, komunikační čárkovaná čára se nepoužívá. Na závěr ještě poznámka k míře detailu, kterým je model popsán. Je na autorovi modelu, a účelu, pro který je model zpracován, jakou míru detailu pro zpracování použije 'čára' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

Výřez hlavního výkresu územního plánu obce s hranicí zastavěného území (plná fialová čára) a zastavitelného (čárkovaná fialová čára) 2. Následný regulační plán (pokud je vypracován) Podrobněji definuje podmínky zástavby z územního plánu. Je to zejména: stanovení uliční a stavební čáry, odstupy stavby od. Přes oblast negativního diferenciálního odporu (čárkovaná čára) přechází charakteristika do propustné oblasti. Podobně jako u tyristoru představuje triak v této části charakteristiky malý odpor, proud musí být omezen zátěží

Střešní okna pro pasivní domy - TZB-info

Jak v Illustrátoru vytvořit tečkovanou čáru - Tipy a trik

 1. Tenká čárkovaná čára Původní vrstevnice u zahradních úprav Tlustá čárkovaná čára Zakryté obrysy konstrukcí či otvorů Velmi tlustá čárkovaná čára Výztužné vložky žlb. konstrukcí ve spodní vrstvě(výkresy výztuže) Tenká čerchovaná čára Osové čáry, osy souměrnost
 2. zahrady č. 6 - 23 jsou v ochranném pásmu železnice (červená čárkovaná čára), tzn. že u těchto zahrádek je možná výstavba zahradních domků, chatek, skladů bez omezení, s omezením RD venkovského typu (vyšší nároky na protihluková opatření - okna s trojskly, řízená výměna vzduchu
 3. Internetový magazín o grafice, polygrafii a digitálních technologiích. Součástí serveru je diskuzní fórum, bazar, systém práce, galerie a další služby
 4. Pokud z venkovních hodnot stanovíme průměrnou hodnotu (čárkovaná čára delší) okrajové exteriérové podmínky, jsou výsledky v podstatě srovnatelné s výsledky získanými z přesného nestacionárního modelování (čárkovaná čára kratší). Tato průměrná teplota je ale o celých 6,5 °C nižší než nejnižší.
 5. Rychlý překlad slova čerchovaný do angličtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Anglicko-český slovník zdarma
 6. (v obrázku červená čárkovaná čára). Rychlost toku je při menším průtoku v užším korytě mnohem větší a nárůst hladiny na Labi by byl mnohem menší. Kdo tentokrát měl jednat, to se možná nikdy nedozvíme, ale v porovnání s krabicí pana Ratha, jsou tyto zbytečné škody nepředstavitelně vyšší, takže nezbývá.

Vlastni typy cary - CAD Foru

- Zelená čárkovaná čára sleduje horní hranici rozložení dat v září až prosinci a popisuje tak rozptyl většiny dat od průměru. V lednu až srpnu je tato křivka interpolovaná tak, že zachovává stejný rozptyl od průměru (t.j. od zeleného modelu) Tato čára je geometrické místo nejvyšších bodů dotyku systému čelní ochrany se 700 mm dlouhým příložným pravítkem udržovaným v poloze rovnoběžné se svislou podélnou rovinou vozidla a skloněným v úhlu 20° směrem dozadu, kterým se pohybuje příčně podél předku vozidla tak, že se stále dotýká vozovky i povrchu. Po 74 cm = 74 řadách (s první rubovou řadou 75 cm = 75 řad) je dosažena ramenní linie (= čárkovaná čára ve střihu). Pak pleteme dalších 10 cm = 10 řad pro zadní výstřih. Pak oka odložíme. Pravý přední díl. Pleteme stejně jako levý přední díl

;; ;; Definiční soubor typů čar AutoCADu ;; Verze 2.0 ;; Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 by Autodesk, Inc. ;; *HRANIČNÍ,Hraniční __ __ Na obr. 2 jsou půdorysy obou podlaží. Jde o zjednodušená statická schémata, tj. červeně značené je nosné zdivo pod stropem, modrá čárkovaná čára je obrys konstrukcí nad stropem (modré čtverečky jsou sloupky krovu). Rozsah stropní konstrukce je podkreslen šedivou výplní

Deprese v mořské hladině :: Bermuda trianglPhotoshop triky: Čárkovaná čára - Petr Václavek

Elekromagnetická indukc

Adobe InDesign: Čáry nejsou žádné čáry (1

FAQ - detail | CADNET

Stránky o modelové železnici - Závor

Zimní provoz klimatizačních systémů v novýchMicroStation – Vlastní druhy čar – Novinky Jesyka
 • Mar menor letiště.
 • Borosilikátové sklo odolnost.
 • Zalomení řádku php.
 • Kdo byli normané.
 • Kvalitní nerezové hrnce.
 • Domácí posilovací stroje.
 • Španělsko dovolená letecky.
 • Powerpoint 2010 video.
 • Letničky seznam.
 • Kalabasa semena.
 • Vytvor si dres hokejovy.
 • Rekvalifikační kurzy úřadu práce.
 • Oční optika brno.
 • Ronnie obchod chodov.
 • Senzor pohybu 12v.
 • Drukovací kleště.
 • Zaniknutí k. h. franka.
 • Metoda 360.
 • Rod stewart youtube.
 • Matrika dobrá.
 • Makrela nowaco.
 • Metin2 etelian.
 • Plnička 5l soudků.
 • Drahos transparentní účet.
 • Zoot 2000.
 • Moneta dvě karty.
 • Je pudink zdravy.
 • Víno pění.
 • Aplikace úkoly pro android.
 • Mi dva.
 • Víza studentagency.
 • Zadní kolečka na paletový vozík.
 • Tatramat eov 120 navod.
 • Ubuntu panorama stitching.
 • Gaudi park barcelona.
 • Ministryně obrany.
 • Ford galaxy 2.0 tdci awd.
 • Wifi file transfer pc.
 • Vytrhnout mandle nebo ne.
 • Proarms armory par mk3.
 • Damske snehule levne.