Home

Staří slované

Staří SLOVANÉ mytologie, symboly, Bohové, amulety

Dnes Slované spravují svá území od střední a jižní Evropy až po daleký ruský východ. Takové území nepatří žádnému jinému etniku. Slawa nám! Rádi bychom se touto formou pokusili popularizovat naše slovanské a české dědictví. A vězte, že to je třeba, zejména v době, kdy mnoho z Čechů zapomíná na to. Jižní Slované. Slované pronikali na Balkán již od 6. století. Byzanc tomu nedokázala zabránit. V druhé polovině 7. století sem pronikly kmeny Bulharů (asijští kočovníci turkotatarského původu; vedl je chán Asparuch). Sedm slovanských kmenů se Asparuchovi poddalo na společnou obranu proti Byzanci Tisková zpráva: Slované na diskusním fóru diskutovali o své budoucnosti; Videa z Diskusního slovanského fóra (28.-29.4.2018, Vizovice) Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017 (11.11.2017, Vsetín) Žijeme v systému řízeném Temnotou? Slovanské Védy - dějiny a současnost původem z Rodoých ho Stáří je poslední část lidského života, vysoký věk.Jeho protikladem je mládí, tedy nízký věk.. Neexistuje přesný okamžik nástupu stáří, neboť fyziologické změny v lidském organizmu spojené se stárnutím probíhají neustále a pozvolna a jde o velmi individuální nezvratný fyziologický proces, který u každého člověka probíhá jinak

Slované - dějepis

Slované, účastníci zájezdu známého jako stěhování národů dorazili mimo jiné do oblasti střední Evropy, kde se pod vedením franského kupce Sáma střetli s Avar.. Kvůli vitamnínům staří Slované konzumovali i . merlík, lebedu, česnek, mladé listy pampelišek, mladé cibulky různých rostlin, šťovík a šťavel. Sladkosti. se připravovaly z medu, sušeného ovoce (zejména hrušky), ale i z lesních plodů: jahod, malin, borůvek a ostružin. Uplatnění našel i bez černý, trnky, dřínky

Staří Slované byli polyteisté, a tak uctívali více bohů. Předkřesťanská víra našich předků byla úzce spjata s přírodou, oslavou přírodních sil a svého rodu. Staří Slované byli polyteisté, a tak uctívali více bohů. Mezi ty nejznámější patřil Perun, Vele Křížovky k procvičování a opakování učiva: Historie naší vlasti - staří Slované 1. Odpovědi na otázky zapiš do křížovky a vylušti tajenku. 1. Z E M Ě D Ě L S T V Í 2. S Á M O 3. K M E N 4. O B CH O D O V Á N Í 5. S L O V A N É 6

Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové.Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor d.. V naší současné civilizované společnosti se takové zacházení s ženami zdá být zavrženíhodné. Ale víme, že i v současnosti existují země, kde je žena stále v naprostém područí muže, nemá téměř žádná práva, pouze povinnosti, a často bývá velmi krutě trestána i za malé přestupky Ručně vyřezávaný talisman slovanského Boha Dažboga do parohu. Dažbog je Slovanský bůh slunce. Objímka je zhotovena ze stříbra (Ag 925) a je ozobena starou šperkařskou metodou pravé granulace, kterou znali a používali staří Slované. Dažbog je Slovanský bůh slunce V srdci divočiny. Dokument. Staří Slované dali divokým horám plným zvěře a legend jméno Tatry. Říká se jim nejmenší velehory světa a my můžeme nahlédnout do jejich království. (55 min) Čarovné, nepřístupné a neobydlené. V samotném srdci Evropy leží opravdu kouzelné. Slované pohřbívaly zpočátku žehem a nedávali mrtvému do hrobu či na poslední cestu do záhrobí nic nebo téměř nic. Postupně přecházely k pohřbu nespáleného těla, a to po přímými či nepřímými vlivy křesťanství nebo prostřednictvím jiných etnik a jejich náboženství

Dva sváteční dny tu patřily ukázkám, scénkám i povídání o pradávných dobách. Návštěvníci tak viděli a slyšeli o tom, co staří Slované jedli, jaké užívali bylinky, jak si namlouvali ženy, ale i to, jak se prali, bojovali, či lovili otroky a spousty dalších zajímavostí Staří Slované se v Karpatské kotlině objevují na konci 5. stol. Neplatí však, že by v dané době obydloval nějaké území vždy jen jeden národ či jedno etnikum, ale vždy došlo k jakési asimilaci původního obyvatelstva. Později pak navíc docházelo k velkým kolonizacím převážně německým obyvatelstvem, a proto. PORT → Archeologie → Staří Slované pod rentgenem Spojení s vědou ze všech stran. Týdeník České televize o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských obor

Jarilo a jarní mýtus: jak slavili Velikonoce staří Slované? Dne 10.4.2012. Autor: _cro. České Velikonoce jsou dnes časově pojaté zejména jako křesťanský svátek na základě příběhu Ježíše Krista. Doprovázejí je ale lidové tradice, které jsou mnohem starší než křesťanství a které se soustředí na vítání. Slované Jazyk, kterým Slované v tehdejší době mluvili se nazývá staroslovanština První Slované vyznávali tzv. pohanské náboženství Pohané se vyznačují tím, že neuznávali pouze jednoho Boha, ale několik Bohů najednou Hlavními Bohy Slovanů byli: Perun Bůh války a hromu a blesku Veles Bůh úrody Slované Příchodem.

Slované - symbolika oblečení a odívání Původní kultura

V hodinách dějepisu jsme se učili, že staří Slované se rozšířili na východní polovinu Evropy někdy v 6.- 8. století n. l. Předtím na našem území žili Keltové, Germáni a jiné neslovanské kmeny Slované si stavěli ze dřeva, proutí a rákosu jednoduchá obydlí. Jejich obytný prostor byl vykopán do země, proto jim říkáme zemnice.Nad terén vystupovala pouze střecha, krytá slámou.V hřebenu byly otvory, kudy stoupal dým z ohniště či pece v rohu

A s dlouhými vlasy šli moudří muži. Vzhled skandinávských mužů Slovanů zesměšňoval. Jak Slované vypadali, vědci se snaží zjistit z nalezených koster. Díky těmto poznatkům je možné, aby se potomci seznámili s dekoracemi, oblečením a doplňky, které používali staří Slované Nejvyšší horou jesenické oblasti je Praděd s nadmořskou výškou 1491 m. Mezi Českými tisícovkami se řadí na páté místo. Staří Slované jí říkali Stará vatra. Dnešním názvem byla obdařena až v 19. ptoletí, a to po Pradědovi, legendárním ochránci Jeseníků. Díky povětšinou dobrým sněhovým podmínkám po celou zimní sezonu, což je celorepublikový unikát.

Stáří - Wikipedi

Slované a Sámova říše Stručné Dějiny Evropy [ 535 - 830

 1. U Mikulčic se utábořili staří Slované, ukázali jak se před 11 stoletími bojovalo Co chcete vidět, čestný boj, nebo zradu, ptá se Zbyněk Buchtela přihlížejících, kteří v den svátku Cyrila a Metoděje zavítali na hradiště Valy u Mikulčic na Hodonínsku
 2. Staří Řekové slavili zrození boha Slunce Hélia, Římané měli Saturnálie - svátek původně zasvěcený etruskému otci bohů, Saturnovi. V roce 274 římský den natalis solis invicti - den Zrození nepřemožitelného Slunce. Také Slované měli ve svém panteonu sluneční bohy - Svaroga, boha nebeského.
 3. A staří Slované patřili k těm nejméně holubičím - a nejúspěšnějším, vždyť osídlili téměř půlku Evropy. Jen pár let poté přišel z východu další vpád - Avaři vedení chánem Bajanem. Jádro tohoto kmenového svazu pocházelo až odněkud z Mongolska, kde jim říkali Žuan-Žuan, ale cestou k sobě přibrali.
 4. Staří Slované na Moravě 1 - Před Velkou Moravou Historie Slovanů na moravském území se začíná zhruba v polovině 6. století, kdy před slovanskými kmeny přicházejícími na Moravu zřejmě od východu z území dnešního Slovenska (kam doputovali zřejmě opět z východu - z polských, ukrajinských a ruských stepí), ustoupily germánské, převážně langobardské kmeny.
 5. [12] Je velmi pravděpodobné, že staří Slované tento svátek slavili až tehdy, kdy bylo prodlužování dnů a zkracování nocí opravdu patrné, tedy v období našeho Štědrého dne. V chápání lidu se tehdy slunce obrazně vzdálí od své slunovratové fáze o slepičí krok čili o zaječí pacičku (tak u Rusů)
 6. Vdávat se jako panna je v pohanských dobách něco nepřípustného. Ještě v 10. století může slovanský ženich svoji nevěstu dokonce zapudit, potvrdí-li se její neposkvrněnost
 7. Staří Slované neznali písmo, jsme tedy odkázáni především na cizí písemné prameny. Ovšem ani jich se mnoho nedochovalo, popřípadě jsou psány tendenčně. I zde platí, že čím méně máme k dispozici hodnověrných pramenů, tím více máme odborné historické literatury

Zimní slunovrat a staří Slované Autor: Tekla. Vydáno dne 16. 12. 2007 (56592 přečtení) Letos nastane 22. prosince 2007 v 06 hodin a 8 minut. Pro mnoho z nás je skutečným symbolem návratu Slunce - dny se konečně zase začnou kousek po kousíčku prodlužovat a nadvláda dlouhé zimní tmy tak bude postupně slábnou Pohanští Slované obývali rozsáhlá území Balkánu, střední a východní Evropy. V 9. století o nich životopisec Karla Velikého napsal, že se sice jazykem sobě téměř podobají, avšak zvyky a zevnějškem jsou si velmi nepodobní.To zřejmě platilo i o jejich mytologii, která byla mnohovrstevnatá, propracovaná a měla mnoho místních variant Slovanské náboženství, nebo běžně také slovanské pohanství, staroslovanské náboženství apod. jsou tradičně užívaná označení pro původní náboženství Slovanů před jejich přijetím křesťanství.Slované byli polyteisté, uctívali více bohů. Kult se, kromě božstev, soustředil především na uctívání přírodních objektů jako byly posvátné stromy nebo. jezírko kněžna Libuše Lysá nad Labem pohanské rituály pohanské svatyně Rozkoš sexuální rituály staří Slované Zuzana Koubková 8.5.2018 Krásná žena se s rozkoší koupe v malém jezírku, když tu spatří na západě lysý vrch, který ji zaujme

Víte jaké jsme slavili svátky před přijetím křesťanství

A staří Slované to nejen dokázali, ale dá se říci, že patřili k těm nejúspěšnějším. Vždyť nejen že přežili, ale osídlili téměř půlku Evropy. Slovanská armáda suverénně drtila mnohem početnější, dobře vyzbrojené císařské jednotky. Vojáci loupili dobytá města, pobíjeli zajatce včetně žen a dětí Staří Slované hovořili praslovanštinou, společným jazykem, který však v písemných pramenech není doložen. Dnešními jazykovědci došlo k jeho rekonstrukci, jež ukázala velkou podobnost s mladší staroslověnštinou. Zajímali se hlavně o zemědělství, žili skromným životem v částečně do země zapuštěných obydlíc

Zapomeňte na všechno, co jste kdy o Slovanech slyšeli z úst učitelů našeho manipulativního školského systému. Veškeré in-formace, které školní látka obsahovala, měly vzbudit dojem (a povedlo se), že staří Slované, naši předci, byli zaostalí pastevci a všechen pokrok nám přinesla teprve až západní civilizace, tedy hodní křesťanští misionáři Na poprvé jsme zvolili lehce vycpávkové téma Staří Slované. A ejhle, z prázdninového mezikola se stalo jedno (alespoň podle kavčího očka) z nejoriginálnějších! Zajímá vás, jak to všechno bylo? Která z Krokových dcer byla nejnadanější? Jak daleko doskočil Šemík? Miloval Bivoj krásnou Kazi

Pavel Koutský: 07 Stěhování národů Dějiny udatného českého

 1. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye
 2. Kultické obětování lidí nebylo nic neobvyklého a není to tak dávno, kdy podobné praktiky provozovali také staří Slované. Další formou lidských obětí je doprovázení zesnulého do smrti (např. indické vdovy, o nichž bude pojednáno níže) nebo jsou to tzv. oběti velkým stavbám - historikové hovoří např. o dětech.
 3. Ale staří Slované byli nejen úspěšnými zemědělci, ale také zručnými řemeslníky. Především uměli vyrábět surové železo v podzemních pecích s žáruvzdornými výmazy a vybavených dmýchacími měchy. Stavěli je v místech výskytu rudy, nebo tam kde byl dostatek paliva; na tuto práci se specializovaly celé vesnice.
 4. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Tento pracovní list je určen k procvičování, opakování a upevňování vlastivědného učiva ve 4. ročníku
 5. . na tém

Staří Slované Slované se v 6. a 7. století zapojili do tehdejšího stěhování národů a v několika proudech se vydali západním, jižním i východním směrem. Východní Slované pronikli do středního Ruska, jižní Slované se usadili na Balkánském poloostrově a západní Slované obsadili prostor od Baltského moře na. Staří Slované nosili len. Historie pěstování lnu na našem území je zřejmě tak staré, jako jeho osídlení slovanskými kmeny. Z archeologických nálezů je doloženo, že Slované se lněnými textiliemi odívali. Marie Terezie vydala v roce 1770 patent o pěstování lnu a předení přízně Staří Slované Návod. Co je třeba udělat. připravit si knihu Staré pověsti české od Aloise Jiráska; obydlí Slovanů - zajistit ukázky bydlení; připravit kartičky dvojic z našich pověstí; nakopírovat a rozstříhat text dívčí války (z přílohy) zajistit nahrávku Šárky ze Smetanovy Mé vlasti Molekuly. Žáci se. Do Evropy se dostalo díky stěhování národů a staří Slované si je brzy oblíbili. Jáhly a jáhlová mouka jsou základem mnoha jídel i v Africe a v Asii, proso je ve velkém pěstováno v Indii, Číně, severní Africe. I u nás se vrací na pole i stůl, oblíbené je především v ekologickém zemědělství. Může vás zajíma

Svatební noci starých Slovanů: Rituály, které nyní jen

 1. Staří Slované si ho představovali jako silného muže s býčí hlavou nebo alespoň s pořádnými rohy a značně vyvinutým libidem. Jeho kult ve znamení falických symbolů coby symbolů plodnosti, byl podle archeologů značně rozšířený. Pletení dožínkových věnců, jehož tradice je dodnes živá, bylo například v jižním.
 2. ulosti, kdy měli tuto oblast v oblibě staří Slované a nedaleko odtud si na skalnatém ostrohu nad Vltavou založili opevněné hradiště. Už od těch dob má území v podstatě venkovský charakter
 3. Většinou se začíná: Již staří Římané My se ovšem budeme držet raději doma a prohlásíme: Již staří Slované. A tvrzení je to velice pravděpodobné. Klokočí z období 9. století našeho letopočtu se totiž podařilo najít při archeologických vykopávkách v Mikulčicích. Po babičce klokoč

Stejně tak i staří Slované v nejdávnějších dobách vnímali Moranu jako projev a podobu jedné jediné, čili trojjediné bohyně, která se jejich očím jevila jako Panna, Matka a stará Baba. Cyklus života a smrti se zrcadlí jak v přírodě, tak v lidském těle Již staří Slované Slované přišli na naše území v období stěhování národů. Z jejich kulturního odkazu čerpáme dodnes - a co naše zahrádky? I ty v sobě nesou dědictví Slovanů, kteří u nás patrně jako první pěstovali okurky, hořčici nebo křen. Zel í je v. Tři roky mravenčí práce: Zrestaurovali železný kotel z 10. století, vařili v něm staří Slované . Předchozí Další 9. srpna 2020 09:20. Sdílej: Zpět na Když před třemi roky odkryl archeolog David Humpola na Hradišti u Znojma hradbu se zasypaným sklípkem, nevycházel z údivu.. Žaludy dokázali docenit již staří Slované, kteří si byli dobře vědomi i jejich zdraví prospěšných vlastností. I poté se z žaludové mouky dlouho pekl chléb. Později se ale duby ukázaly nevýhodné. Lidé si postupně uvědomili, že při neustálém stěhování je praktičtější vysít obilí Staří Slované. Staří Slované. Někdy v. století. přišli na naše území noví obyvatelé, kteří se zde usadili. Jmenovali s

V době Velkomoravské říše se zde usadili staří Slované. Jejich přítomnost v těsné blízkosti obce dokládá velkomoravské hradiště a rozsáhlé pohřebiště. Brod na důležité obchodní stezce byl po zániku Velkomoravské říše chráněn malým hradiskem s mohutným valovým opevněním Vysoké Tatry: V srdci divočiny, Staří Slované dali divokým horám plným zvěře a legend jméno Tatry. Říká se jim nejmenší velehory světa a my můžeme nahlédnout do jejich královstv V hodinách dějepisu jsme se učili, že staří Slované se rozšířili na východní polovinu Evropy někdy v 6.- 8. století n. l. Předtím na našem území žili Keltové, Germáni a jiné neslovanské kmeny. Nová fakta, získaná na základě moderního genetického výzkumu, ale i lingvistických analýz, ukazují, že situace je komplikovanější a leccos bylo jinak. Máme mnoho. Nový rok - 1. ledna: zavřeno. Příchod nového roku se u nás původně slavil po zimním slunovratu, přesněji 25. prosince.Nový rok v tento den uznávali staří Slované, ale datum vydrželo i po příchodu křesťanství, a to víceméně až do doby krále Václava IV., někdy přetrvával až do 16. století.Naopak 1. leden se coby Nový rok poprvé objevil za krále Přemysla. Staří Řekové slavili zrození boha Slunce Hélia, Římané měli Saturnálie - svátek původně zasvěcený etruskému otci bohů, Saturnovi. Roman aureus depicting Elagabalus. The reverse reads Sanct Deo Soli Elagabal (To the Holy Sun God Elagabal), and depicts a four-horse, gold chariot carrying the holy stone of the Emesa temple

Vysoké Tatry (1/2) - TV program - televizní programy všech

Už staří Keltové a Slované věřili, že oheň očišťuje a chrání nás od zlého a světlo symbolizuje život. Bývá také zvykem, že se v hřbitovních kaplích, kostelech či jen u hlavního hřbitovního kříže konají bohoslužby slova nebo mše svaté Slované uchovávali své zemědělské výpěstky v hlubokých zásobnicích. Stěny jámy byly vymazané mazanicí a vypálené. Aby se zamezilo přístupu vzduchu a tím i znehodnocení potravin, bylo úzké hrdlo jámy utěsněno kameny a hlínou. K přístupu do jámy, často hluboké i více než dva metry, sloužil primitivní žebřík

Staří Slované .: Pohanstv

Staří Slované zase vymysleli destilaci a chmelení piva. Na co kompas ? 0 / 0 3.2.2011 18:37 Host Re: staří Slované Nicméně to, čemu se tady říkalo kvas a potom pivo, začalo být použitelné k ukájení žízně až v té době, co do Čech přišlo pár sládků z Bavorska. 0 / 0 3.2.2011 18:40. Staří Slované pro ně dokonce prostírali, pozvali je na večeři a připíjeli jim. Věřili, že v období zimního slunovratu se mohou mrtví duchové zjevit i v podobě neznámého příchozího. Proto kdokoliv, kdo přišel k obydlí, musel být z úcty k mrtvým řádně pohoštěn slované Helena Stejskalová 11.8.2016 Tady je země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, mlékem a strdím oplývající, promlouvá praotec Čech podle legendy ve Starých pověstech českých ke svému národu na hoře Říp

Jak tkali staří Slované látky si vyzkoušely děti za pomoci proužků z krepového papíru. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Kdo by neznal lípu. Mohutný strom, který je českým národním symbolem. Její sílu a užitek oceňovali již staří Slované, pro které šlo o posvátný strom. Vysazovali ji u svých obydlí, aby ochránila jejich rodiny. Podle pověstí totiž právě v její koruně sídlili spravedliví a dobří duchové

Čarodějnické procesy na Šumpersku - YouTube

Staří Slované a jejich chutě, lásky i války - Opavský a

Staří Slované disponovali obávanou bojovou silou a dosáhli nebývalých, avšak západem zatajovaných vojenských úspěchů, přesto nikdy nevedli výbojné války. Převládal u nich význam duchovna nad materialismem a zájem společnosti nad zájmy individuálními Svatba v máji, za rok máry, říká přísloví. Veselka v květnu se skutečně nedoporučuje. Právě tehdy se už ve starém Římě slaví svátek zemřelých, podobný našim dušičkám

Slovanská keramika pod rentgenem | SlovanéVýstava: Pohanské tradice a křesťanské Vánoce v pražskéJedlé rostliny - Kopřiva dvoudomáZáboří nad Labem – Dub u Záboří 2 – Kolínsko – Cesty a památkyKonárovice – duby u Včelína – Kolínsko – Cesty a památkyŽENA-IN - Magie rostlin: Černobýl napomáhá přechodu z

Staří Slované - jídlo Nejdůležitější částí stravy byly kaše (nikoliv naše bílé krupicové s máslem a kakaem). Obilné zrno, buďto celé, nebo rozdrcené se nechalo nabobtnat ve vodě a uvařilo se. Z menší.. Obec má polohu slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali své vesnice tak, aby byly položeny proti východu slunce. Název obce nebyl vždy jednoznačný, nýbrž se vyvíjel. Původní jméno také nebylo Martinkov, ale Martinice. Pojmenování vsi bylo asi odvozeno od křestního jména Martin, nebo Martínek Největší česko-slovenský komunitní server věnovaný všemu na téma dlouhé vlasy. Návody, fotky, účesy, tipy a rady a diskuse od tisíců lidí, ale i odborná poradna a blogy, vč. bohaté diskuse o světě kolem nás. Taktéž e-shop zejm. s přírodní vlasovou kosmetikou a potřebami. Přijďte mezi nás : Existují domněnky, že staří Slované se věnovali sexu na zasetých polích, aby přivolali bohatou úrodu, a muži osívali pole nazí. Slované praktikovali orgastické rituály, které se časově shodovaly s určitými svátky. Muži a ženy se koupali společně nazí, přeskakovali oheň, zpívali a tančili

 • Dub bahenní dekor.
 • Židle ton s výpletem.
 • Conor mcgregor dee devlin.
 • Dolní čelist je k lebce připojena.
 • Pujcovna vr bryli.
 • Cytochrom.
 • Norský radar.
 • Jak zkopírovat sms z mobilu do mobilu.
 • Hotel new york prague.
 • 11 září zajímavosti.
 • Galtür.
 • Kreta matala mapa.
 • Závěsné pokojové květiny.
 • Zábrany na truhlíky bez vrtání.
 • Stephen merchant wife.
 • Elektrické přetížení.
 • Fotoaparát sony dsc rx100.
 • Kachna top recepty.
 • Meruňková omáčka k masu.
 • Roztoci ve dreve.
 • Seznam politických stran volby 2017.
 • Tíhová a gravitační síla.
 • Petrodvorce vstupné.
 • Šití spodního prádla.
 • Pretty woman obsazení.
 • Holčičí jména 2019.
 • Kurz mozaiky brno.
 • Polycystické vaječníky diskuze.
 • Missha bb cream.
 • Domácí kremrole videorecept.
 • Drozdi pribirani.
 • Čeština hrou pro 1 třídu.
 • Horniny a nerosty test.
 • Amazon randstad.
 • Radar ukazuje spz.
 • Světové přehrady.
 • Jak si vyčistit nos.
 • Filipiny plaze.
 • Jak se dostat na strahovský stadion.
 • Mazové žlázy na stydkých pyscích.
 • Mycoplasma pneumoniae igg pozitivní.